เนื้อเพลง You Don’t Know a Thing About Me คำอ่านไทย Gary Allan

To you I’m just a man who let you down
( ทู ยู แอม จั๊สท ดา แมน ฮู เล็ท ยู เดาน)
The one who never gave you what you need
(ดิ วัน ฮู เน๊เฝ่อร์ เกฝ ยู ว๊อท ยู นี๊ด)
It’s true I wasn’t always around
(อิทซ ทรู ไอ วอสซึ้น ออลเว อะราวนฺดฺ)
Back when you were reaching out for me
(แบ็ค เว็น ยู เวอ รีชชิง เอ๊าท ฟอร์ มี)
I know you think I didn’t care
(ไอ โนว์ ยู ทริ๊งค ไอ ดิ๊นอิน แคร์)
You say I’m just the hurting kind
(ยู เซย์ แอม จั๊สท เดอะ เฮอดิง ไคนด์)
I know you think my heart wasn’t there
(ไอ โนว์ ยู ทริ๊งค มาย ฮาร์ท วอสซึ้น แดร์)
But I’m begging you to think it through one more time
(บั๊ท แอม เบกกิง ยู ทู ทริ๊งค อิท ทรู วัน โม ไทม์)

‘Cuz you don’t know a thing about me
(คัซ ยู ด้อนท์ โนว์ อะ ทริง อะเบ๊าท มี)
If you don’t know how much I miss you
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ ฮาว มัช ไอ มิซ ยู)
And you don’t know a thing about me
(แอนด์ ยู ด้อนท์ โนว์ อะ ทริง อะเบ๊าท มี)
Unless you know how much I need to be with you
(อันเล๊ซ ยู โนว์ ฮาว มัช ไอ นี๊ด ทู บี วิธ ยู)
Well I see the mistakes I made
(เวลล ไอ ซี เดอะ มิสเท้ค ซาย เมด)
The way I acted carelessly
(เดอะ เวย์ ไอ แอ๊คท แคเล็ซลิ)
But if you don’t know how much I need your forgiveness
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ ฮาว มัช ไอ นี๊ด ยุร ฟอร์กีพเหนด)
Then you don’t know a thing about me
(เด็น ยู ด้อนท์ โนว์ อะ ทริง อะเบ๊าท มี)

If I could just go back and make it right
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด จั๊สท โก แบ็ค แอนด์ เม้ค อิท ไร๊ท)
And take the tears away, you know I would
(แอนด์ เท้ค เดอะ เทียร์ อะเวย์ , ยู โนว์ ไอ เวิด)
I’d come to you with no excuse tonight
(อาย คัม ทู ยู วิธ โน เอ็กซคิ้วส ทูไน๊ท)
Just a prayer that I’ll be understood
(จั๊สท ดา พเรเออะ แดท อิลล บี อันเดิซทูด)
You tell me that I’m never gonna change
(ยู เทลล มี แดท แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เช้งจํ)
How I’ll always be the same old guy
(ฮาว อิลล ออลเว บี เดอะ เซม โอลด์ กาย)
You think there’s nothing left for us to say
(ยู ทริ๊งค แดร์ นัธอิง เล๊ฟท ฟอร์ อัซ ทู เซย์)
Before you write me off, take a look in my eyes
(บีฟอร์ ยู ไร๊ท มี ออฟฟ , เท้ค เก ลุ๊ค อิน มาย อาย)

‘Cuz you don’t know a thing about me
(คัซ ยู ด้อนท์ โนว์ อะ ทริง อะเบ๊าท มี)
If you don’t know how much I miss you
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ ฮาว มัช ไอ มิซ ยู)
And you don’t know a thing about me
(แอนด์ ยู ด้อนท์ โนว์ อะ ทริง อะเบ๊าท มี)
Unless you know how much I need to be with you
(อันเล๊ซ ยู โนว์ ฮาว มัช ไอ นี๊ด ทู บี วิธ ยู)
Well I see the mistakes I made
(เวลล ไอ ซี เดอะ มิสเท้ค ซาย เมด)
The way I acted carelessly
(เดอะ เวย์ ไอ แอ๊คท แคเล็ซลิ)
But if you don’t know how much I need your forgiveness
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ ฮาว มัช ไอ นี๊ด ยุร ฟอร์กีพเหนด)
Then you don’t know a thing about me
(เด็น ยู ด้อนท์ โนว์ อะ ทริง อะเบ๊าท มี)
If you don’t know how much I need your forgiveness
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ ฮาว มัช ไอ นี๊ด ยุร ฟอร์กีพเหนด)
Then you don’t know a thing about me
(เด็น ยู ด้อนท์ โนว์ อะ ทริง อะเบ๊าท มี)
No, you don’t know a thing about me
(โน , ยู ด้อนท์ โนว์ อะ ทริง อะเบ๊าท มี)
You don’t know a thing about me
(ยู ด้อนท์ โนว์ อะ ทริง อะเบ๊าท มี)
You don’t know a thing about me
(ยู ด้อนท์ โนว์ อะ ทริง อะเบ๊าท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Don’t Know a Thing About Me คำอ่านไทย Gary Allan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น