เนื้อเพลง Cool It Now คำอ่านไทย New Edition

Everybody’s saying, seeing things
( เอวี่บอดี้ เซอิง , ซีอิง ทริง)
Without knowing that life brings a change
(วิธเอ๊าท โนอิง แดท ไล๊ฟ บริง ซา เช้งจํ)
And they’ve been checking all the time
(แอนด์ เดวฟ บีน เช็คติ้ง ออล เดอะ ไทม์)
My friends say I’m love sick cause I…
(มาย เฟรน เซย์ แอม ลัฝ ซิ๊ค ค๊อส ไอ)
All I keep thinking about is her in my arms
(ออล ไอ คี๊พ ติ้งกิง อะเบ๊าท อีส เฮอ อิน มาย อาร์ม)
[Got to see what love is all about]
([ ก็อท ทู ซี ว๊อท ลัฝ อีส ซอร์ อะเบ๊าท ])
And I won’t be the same until she is mine
(แอนด์ ดาย ว็อนท บี เดอะ เซม อันทิล ชี อีส ไมน์)
And my friends keep telling me to
(แอนด์ มาย เฟรน คี๊พ เทลลิง มี ทู)

Cool It Now
(คูล อิท นาว)
You got to cool it now
(ยู ก็อท ทู คูล อิท นาว)
Ooooooh watch out
(อู้ ว๊อทช เอ๊าท)
You’re gonna loose control
(ยัวร์ กอนนะ ลู้ส คอนโทรล)
Cool it now
(คูล อิท นาว)
You got to slow it down
(ยู ก็อท ทู สโลว์ อิท เดาน)
Slow it down…
(สโลว์ อิท เดาน)
You’re gonna fall in love
(ยัวร์ กอนนะ ฟอลล์ อิน ลัฝ)

Everyday I walk her home from school
(เอวี่เดย์ ไอ ว๊อล์ค เฮอ โฮม ฟรอม สคูล)
And she tells me how she really feels
(แอนด์ ชี เทลล มี ฮาว ชี ริแอ็ลลิ ฟีล)
And there’s no doubt in my mind
(แอนด์ แดร์ โน เดาท อิน มาย ไมนด์)
That this girl is one of a kind
(แดท ดิส เกิร์ล อีส วัน อ็อฝ อะ ไคนด์)
Cause all I keep thinking about is her in my arms
(ค๊อส ออล ไอ คี๊พ ติ้งกิง อะเบ๊าท อีส เฮอ อิน มาย อาร์ม)
[Got to see what love is about]
([ ก็อท ทู ซี ว๊อท ลัฝ อีส อะเบ๊าท ])
And I won’t feel the same until she is mine
(แอนด์ ดาย ว็อนท ฟีล เดอะ เซม อันทิล ชี อีส ไมน์)
But my friends keep telling me to
(บั๊ท มาย เฟรน คี๊พ เทลลิง มี ทู)

Cool It Now
(คูล อิท นาว)
You got to cool it now
(ยู ก็อท ทู คูล อิท นาว)
Ooooooh watch out
(อู้ ว๊อทช เอ๊าท)
You’re gonna loose control
(ยัวร์ กอนนะ ลู้ส คอนโทรล)
Cool it now
(คูล อิท นาว)
You better slow it down
(ยู เบ๊ทเท่อร์ สโลว์ อิท เดาน)
Slow it down…
(สโลว์ อิท เดาน)
You’re gonna fall in love
(ยัวร์ กอนนะ ฟอลล์ อิน ลัฝ)

Cool it now
(คูล อิท นาว)
You got to cool it now
(ยู ก็อท ทู คูล อิท นาว)
Ooooooh watch out
(อู้ ว๊อทช เอ๊าท)
You’re gonna loose control
(ยัวร์ กอนนะ ลู้ส คอนโทรล)
Cool it now
(คูล อิท นาว)
You got to slow it down
(ยู ก็อท ทู สโลว์ อิท เดาน)
Slow it down…
(สโลว์ อิท เดาน)
You’re gonna fall in love
(ยัวร์ กอนนะ ฟอลล์ อิน ลัฝ)

All I keep thinking about is her in my arms
(ออล ไอ คี๊พ ติ้งกิง อะเบ๊าท อีส เฮอ อิน มาย อาร์ม)
[Got to see what love is all about]
([ ก็อท ทู ซี ว๊อท ลัฝ อีส ซอร์ อะเบ๊าท ])
And I’ll never be the same until you are mine
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม อันทิล ยู อาร์ ไมน์)
And my friends keep telling me..
(แอนด์ มาย เฟรน คี๊พ เทลลิง มี)

When ya got a girl who takes her time
(เว็น ยา ก็อท ดา เกิร์ล ฮู เท้ค เฮอ ไทม์)
You must slow the pace you can’t mess with her mind
(ยู มัสท์ สโลว์ เดอะ เพซ ยู แค็นท เมซ วิธ เฮอ ไมนด์)
If she feels the same she’ll letcha know
(อิ๊ฟ ชี ฟีล เดอะ เซม เชลล์ letcha โนว์)
Just prepare yourself or be ready to go
(จั๊สท พรีแพร์ ยุรเซลฟ ออ บี เร๊ดี้ ทู โก)
And I hope this message stays in your mind
(แอนด์ ดาย โฮพ ดิส เม๊สเสจ สเทย์ ซิน ยุร ไมนด์)
Cause you almost lost a girl who is right on time
(ค๊อส ยู อ๊อลโมสท ล็อซท ดา เกิร์ล ฮู อีส ไร๊ท ออน ไทม์)
There’s one more thing that ya got to know
(แดร์ วัน โม ทริง แดท ยา ก็อท ทู โนว์)
Just cool it down and stay in control
(จั๊สท คูล อิท เดาน แอนด์ สเทย์ อิน คอนโทรล)

Cool It Now
(คูล อิท นาว)
You got to cool it now
(ยู ก็อท ทู คูล อิท นาว)
Ooooooh watch out
(อู้ ว๊อทช เอ๊าท)
You’re gonna loose control
(ยัวร์ กอนนะ ลู้ส คอนโทรล)
Cool it now
(คูล อิท นาว)
You got to slow it down
(ยู ก็อท ทู สโลว์ อิท เดาน)
Slow it down…
(สโลว์ อิท เดาน)
You’re gonna fall in love baby
(ยัวร์ กอนนะ ฟอลล์ อิน ลัฝ เบ๊บี้)

All I keep thinking about is her in my arms
(ออล ไอ คี๊พ ติ้งกิง อะเบ๊าท อีส เฮอ อิน มาย อาร์ม)
[Got to see what love is all about]
([ ก็อท ทู ซี ว๊อท ลัฝ อีส ซอร์ อะเบ๊าท ])
And I’ll never be the same until you are mine, oh
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม อันทิล ยู อาร์ ไมน์ , โอ)
Listen to me let me tell you
(ลิ๊สซึ่น ทู มี เล็ท มี เทลล ยู)

Why you all coming down on me
(วาย ยู ออล คัมอิง เดาน ออน มี)
Tryin to tell me how my life is supposed to be
(ทายอิน ทู เทลล มี ฮาว มาย ไล๊ฟ อีส ซั๊พโพ้ส ทู บี)
I know you’re only trying to help me out
(ไอ โนว์ ยัวร์ โอ๊นลี่ ทไรอิง ทู เฮ้ลพ มี เอ๊าท)
Tryin to show me what life is really about
(ทายอิน ทู โชว์ มี ว๊อท ไล๊ฟ อีส ริแอ็ลลิ อะเบ๊าท)
But this time I’m gonna make it on my own
(บั๊ท ดิส ไทม์ แอม กอนนะ เม้ค อิท ออน มาย โอว์น)
So why dontcha fellaz just leave me alone
(โซ วาย ด้อนชา fellaz จั๊สท ลี๊ฝ มี อะโลน)
Ronnie, Bobby, Ricky and Mike
(รอนนี , บอบบิ , ริกกี้ แอนด์ ไมค)
If I love the girl who cares who you like
(อิ๊ฟ ฟาย ลัฝ เดอะ เกิร์ล ฮู แคร์ ฮู ยู ไล๊ค)

Cool It Now
(คูล อิท นาว)
Ooooooh watch out, out, out, out
(อู้ ว๊อทช เอ๊าท , เอ๊าท , เอ๊าท , เอ๊าท)
Cool It Now
(คูล อิท นาว)
Slow it down, down, down, down
(สโลว์ อิท เดาน , เดาน , เดาน , เดาน)
Cool It Now
(คูล อิท นาว)
Ooooooh watch out, out, out, out
(อู้ ว๊อทช เอ๊าท , เอ๊าท , เอ๊าท , เอ๊าท)
Cool It Now
(คูล อิท นาว)
Slow it down, down, down, down
(สโลว์ อิท เดาน , เดาน , เดาน , เดาน)

Cool it now
(คูล อิท นาว)
Ooooooh watch out
(อู้ ว๊อทช เอ๊าท)
Cause you’re gonna lose control
(ค๊อส ยัวร์ กอนนะ ลู้ส คอนโทรล)
Cool it now
(คูล อิท นาว)
You got to slow it down
(ยู ก็อท ทู สโลว์ อิท เดาน)
Slow it down…
(สโลว์ อิท เดาน)
You’re gonna fall in love
(ยัวร์ กอนนะ ฟอลล์ อิน ลัฝ)

Cool it now
(คูล อิท นาว)
Slow it down
(สโลว์ อิท เดาน)
You’re gonna lose control
(ยัวร์ กอนนะ ลู้ส คอนโทรล)

Cool it now
(คูล อิท นาว)
You got to slow it down
(ยู ก็อท ทู สโลว์ อิท เดาน)
Slow it down…
(สโลว์ อิท เดาน)
You’re gonna fall in love
(ยัวร์ กอนนะ ฟอลล์ อิน ลัฝ)

Cool it now
(คูล อิท นาว)
Slow it down
(สโลว์ อิท เดาน)
You’re gonna lose control
(ยัวร์ กอนนะ ลู้ส คอนโทรล)

Cool it now
(คูล อิท นาว)
You got to slow it down
(ยู ก็อท ทู สโลว์ อิท เดาน)
Slow it down…
(สโลว์ อิท เดาน)

Cool it now
(คูล อิท นาว)
Oooooh watch out
(อูฮู ว๊อทช เอ๊าท)
Cool it now
(คูล อิท นาว)
Slow it down
(สโลว์ อิท เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cool It Now คำอ่านไทย New Edition

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น