เนื้อเพลง Don’t You Trust Me คำอ่านไทย 2Pac

I ain’t got time for this man I’m out
( ไอ เอน ก็อท ไทม์ ฟอร์ ดิส แมน แอม เอ๊าท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You should stop for awhile you will find me standing by [Don’t you trust me?]
(ยู เชิด สท๊อพ ฟอร์ อะวายลฺ ยู วิล ไฟนด์ มี ซแทนดิง บาย [ ด้อนท์ ยู ทรัสท มี ])
Over here at the side of your life [Not that I don’t trust you]
(โอ๊เฝ่อร เฮียร แอ็ท เดอะ ไซด์ อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ [ น็อท แดท ไอ ด้อนท์ ทรัสท ยู ])
You spend all your hours just rushing around
(ยู สเพ็นด ออล ยุร เอาเอ้อร์ จั๊สท รูซชิง อะราวนฺดฺ)
Do you have a little time to have a little time for me?
(ดู ยู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม์ ทู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม์ ฟอร์ มี)

As soon as I leave the house you wanna page me
(แอส ซูน แอส ซาย ลี๊ฝ เดอะ เฮ้าส ยู วอนนา เพจ มี)
See you got me trapped I’m going crazy this is slavery
(ซี ยู ก็อท มี แทร๊พ แอม โกอิ้ง คเรสิ ดิส ซิส ซแลฝเออะริ)
You act like it’s outrageous give me space it won’t get better
(ยู แอ๊คท ไล๊ค อิทซ เอาทเรจัซ กี๊ฝ มี สเพ๊ซ อิท ว็อนท เก็ท เบ๊ทเท่อร์)
And maybe we will argue and be through with all these sorry letters
(แอนด์ เมบี วี วิล อ๊าร์กิว แอนด์ บี ทรู วิธ ออล ฑิส ซ๊อรี่ เล็ทเท่อร์)
Soon as I come home it’s like I get the third degree
(ซูน แอส ซาย คัม โฮม อิทซ ไล๊ค ไก เก็ท เดอะ เทริ๊ด ดีกรี)
Where ya been and who you with I get no room to breathe
(แวร์ ยา บีน แอนด์ ฮู ยู วิธ ไอ เก็ท โน รูม ทู บรีฑ)
It makes me wanna leave
(อิท เม้ค มี วอนนา ลี๊ฝ)
I’m sick of these tricks up your sleeve
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ ฑิส ทริ๊ค อั๊พ ยุร ซลีฝ)
Your suspicious I deceive give me grief without belief but to me
(ยุร ซัซพิฌอัซ ซาย ดิซีฝ กี๊ฝ มี กรีฟ วิธเอ๊าท บิลีฟ บั๊ท ทู มี)
If you really trust me then it’s pitiful
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ทรัสท มี เด็น อิทซ พีทอิฟุล)
Question me about my whereabouts that’s so trivial
(เคว๊สชั่น มี อะเบ๊าท มาย วีเรเบ้าสฺ แด้ท โซ ทรีฝเอียล)
Let me live my life and you can live yours
(เล็ท มี ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ แอนด์ ยู แคน ไล้ฝ ยุร)
Just be there to help me and support that’s what your here for
(จั๊สท บี แดร์ ทู เฮ้ลพ มี แอนด์ ซั๊พผอร์ท แด้ท ว๊อท ยุร เฮียร ฟอร์)
Not to give me stress and add to pressure
(น็อท ทู กี๊ฝ มี สเทรสส แซน แอ๊ด ทู พเรฌเออะ)
Home is where I go the rest I go to pass the test
(โฮม อีส แวร์ ไอ โก เดอะ เรสท ไอ โก ทู เพซ เดอะ เทสท์)
I’m sorry if I left you all alone
(แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ฟาย เล๊ฟท ยู ออล อะโลน)
But I couldn’t make it home so we argue on the phone
(บั๊ท ไอ คูดซึ่น เม้ค อิท โฮม โซ วี อ๊าร์กิว ออน เดอะ โฟน)
Don’t you trust me?
(ด้อนท์ ยู ทรัสท มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Callin’ up my house to hang it up You think that makes sense
(คอลลิน อั๊พ มาย เฮ้าส ทู แฮง อิท อั๊พ ยู ทริ๊งค แดท เม้ค เซ้นส)
Tell me what it takes for us to shake so we can be friends
(เทลล มี ว๊อท ดิธ เท้ค ฟอร์ อัซ ทู เช้ค โซ วี แคน บี เฟรน)
It’s time for us to take our separate paths
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ อัซ ทู เท้ค เอ๊า เซ๊พาเหรท พาธ)
We had a lot of laughs but the good things come to pass
(วี แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ล๊าฟ บั๊ท เดอะ กู๊ด ทริง คัม ทู เพซ)
Let’s think of the evil break don’t make it scandalous
(เล็ท ทริ๊งค อ็อฝ ดิ อี๊ฝิ่ล เบร๊ค ด้อนท์ เม้ค อิท ซแคนแดะลัซ)
Try to be mature I’m pretty sure that we can handle this
(ธราย ทู บี เมเจ่อร แอม พริ๊ทที่ ชัวร์ แดท วี แคน แฮ๊นเดิ้ล ดิส)
You’re saying I’m too busy I ignore you
(ยัวร์ เซอิง แอม ทู บี๊ซี่ ไอ อิกโน ยู)
I guess you didn’t hear me when I said that I cared for you
(ไอ เกสส ยู ดิ๊นอิน เฮียร มี เว็น นาย เซ็ด แดท ไอ คารํ ฟอร์ ยู)
But now it seems the arguments are nightly
(บั๊ท นาว อิท ซีม ดิ อากิวเม็นท แซร์ ไนทลิ)
I wanna hold you tightly but instead you wanna fight me
(ไอ วอนนา โฮลด์ ยู ไททลิ บั๊ท อินสเท๊ด ยู วอนนา ไฟ้ท มี)
So why let it stress and aggravate me
(โซ วาย เล็ท ดิธ สเทรสส แซน แอกระเฝท มี)
Instead I’d rather break hope you don’t hate me
(อินสเท๊ด อาย ร๊าเธ่อร์ เบร๊ค โฮพ ยู ด้อนท์ เฮท มี)
You tell me that you love me but your lyin’
(ยู เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี บั๊ท ยุร ลายอิน)
Fighting back the urge to start cryin’
(ไฟท์ดิง แบ็ค ดิ เอร์จ ทู สท๊าร์ท คายอิน)
I wipe away your tears come and hug me
(ไอ ไว๊พ อะเวย์ ยุร เทียร์ คัม แอนด์ ฮัก มี)
I love you like you love me
(ไอ ลัฝ ยู ไล๊ค ยู ลัฝ มี)
Girl… don’t you trust me?
(เกิร์ล ด้อนท์ ยู ทรัสท มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I hangup the phone [click]
(ไอ แฮงงัพ เดอะ โฟน [ คลิ๊ก ])
I can’t bare to hear you yellin’ at me
(ไอ แค็นท แบร์ ทู เฮียร ยู เยลลิน แอ็ท มี)
Maybe we should end it neither one of us are happy
(เมบี วี เชิด เอ็นด ดิท ไน๊เธ่อร์ วัน อ็อฝ อัซ แซร์ แฮ๊พพี่)
You know that I’m emotional you milk me
(ยู โนว์ แดท แอม อิโมฌะแน็ล ยู มิลค์ มี)
Comin’ over crying just to get me feelin’ guilty
(คัมอิน โอ๊เฝ่อร คไรอิง จั๊สท ทู เก็ท มี ฟีลิน กีลทิ)
You and me were met to be it yet
(ยู แอนด์ มี เวอ เม็ท ทู บี อิท เย๊ท)
You always wanna sweat and how much closer can we get [don’t fret]
(ยู ออลเว วอนนา สเว็ท แอนด์ ฮาว มัช โคลเซอร์ แคน วี เก็ท [ ด้อนท์ ฟเร็ท ])
Just let me pack my things and I’ll be outie
(จั๊สท เล็ท มี แพ็ค มาย ทริง แซน อิลล บี outie)
This time I’m breaking out you let your mouth overcrowd me
(ดิส ไทม์ แอม บเรคคิง เอ๊าท ยู เล็ท ยุร เม๊าธ overcrowd มี)
I can’t take the beefin’ and the griefin’
(ไอ แค็นท เท้ค เดอะ บีฟิน แอนด์ เดอะ griefin)
I get no room to sleep I hope it ceases cause I’m leavin’
(ไอ เก็ท โน รูม ทู สลี๊พ ไอ โฮพ อิท ซี๊ส ค๊อส แอม เลวิน)
Maybe next time you’ll be a little more sure
(เมบี เน๊กซท ไทม์ โยว บี อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม ชัวร์)
When I can give you more when you unsure
(เว็น นาย แคน กี๊ฝ ยู โม เว็น ยู อันชัวร์)
But baby until then I gotta leave ya
(บั๊ท เบ๊บี้ อันทิล เด็น นาย กอททะ ลี๊ฝ ยา)
It’s not that I don’t need ya but see ya
(อิทซ น็อท แดท ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยา บั๊ท ซี ยา)
And I hope that you understand why I bust it
(แอนด์ ดาย โฮพ แดท ยู อั๊นเด้อรสแทนด วาย ไอ บัซท ดิธ)
Not because we rushed it [hell no]
(น็อท บิคอส วี รัช ดิท [ เฮ็ลล โน ])
But girl don’t you trust me?
(บั๊ท เกิร์ล ด้อนท์ ยู ทรัสท มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Not that I don’t trust you
(น็อท แดท ไอ ด้อนท์ ทรัสท ยู)
Don’t you trust me?
(ด้อนท์ ยู ทรัสท มี)

Not that I don’t trust you
(น็อท แดท ไอ ด้อนท์ ทรัสท ยู)
Don’t you trust me?
(ด้อนท์ ยู ทรัสท มี)

Not that I don’t trust you
(น็อท แดท ไอ ด้อนท์ ทรัสท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t You Trust Me คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น