เนื้อเพลง *rotic City คำอ่านไทย Prince

{b-side of let’s go crazy}
( {บี ไซด์ อ็อฝ เล็ท โก คเรสิ })
{please note: there has been and always will be some debate over the interchangability of the words ‘f*ck’ & ‘funk’ in this song. we leave it up to the listener to hear their preference}
({พลีซ โน๊ท : แดร์ แฮ็ส บีน แอนด์ ออลเว วิล บี ซัม ดีเบท โอ๊เฝ่อร ดิ interchangability อ็อฝ เดอะ เวิร์ด เอฟ *ck & ฟังค อิน ดิส ซ็อง วี ลี๊ฝ อิท อั๊พ ทู เดอะ ลีซเนอะ ทู เฮียร แดร์ พเรฟเออะเร็นซ })

I…i…i…i…
(ไอ ไอ ไอ ไอ)
*rotic city
(*rotic ซิ๊ที่)
*rotic city
(*rotic ซิ๊ที่)

All of my purple life
(ออล อ็อฝ มาย เพ๊อร์เพิ่ล ไล๊ฟ)
I’ve been looking for a dame
(แอฝ บีน ลุคอิง ฟอร์ รา เดม)
That would wanna be my wife
(แดท เวิด วอนนา บี มาย ไว๊ฟ)
That was my intention, babe
(แดท วอส มาย อินเทนฌัน , เบ้บ)

If we cannot make babies, maybe we can make some time
(อิ๊ฟ วี แคนน็อท เม้ค เบบีสฺ , เมบี วี แคน เม้ค ซัม ไทม์)
Thoughts of pretty u and me, *rotic city come alive
(ธอท อ็อฝ พริ๊ทที่ ยู แอนด์ มี , *rotic ซิ๊ที่ คัม อะไล๊ฝ)
We can funk until the dawn, making love ’til cherry’s gone
(วี แคน ฟังค อันทิล เดอะ ดอว์น , เมคอิง ลัฝ ทิล เชริ กอน)
*rotic city can’t u see, thoughts of pretty u and me
(*rotic ซิ๊ที่ แค็นท ยู ซี , ธอท อ็อฝ พริ๊ทที่ ยู แอนด์ มี)

Everytime i comb my hair
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ โคมบํ มาย แฮร์)
Thoughts of u get in my eyes
(ธอท อ็อฝ ยู เก็ท อิน มาย อาย)
U’re a sinner, i don’t care
(Ure อะ ซีนเนอะ , ไอ ด้อนท์ แคร์)
I just want your creamy thighs
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยุร ครีมอิ ไธ)

If we cannot make babies, maybe we can make some time
(อิ๊ฟ วี แคนน็อท เม้ค เบบีสฺ , เมบี วี แคน เม้ค ซัม ไทม์)
Thoughts of pretty u and me, *rotic city come alive
(ธอท อ็อฝ พริ๊ทที่ ยู แอนด์ มี , *rotic ซิ๊ที่ คัม อะไล๊ฝ)
We can funk until the dawn, making love ’til cherry’s gone
(วี แคน ฟังค อันทิล เดอะ ดอว์น , เมคอิง ลัฝ ทิล เชริ กอน)
*rotic city can’t u see, thoughts of pretty u and me
(*rotic ซิ๊ที่ แค็นท ยู ซี , ธอท อ็อฝ พริ๊ทที่ ยู แอนด์ มี)

All of my hang-ups r gone
(ออล อ็อฝ มาย แฮง อัพสฺ อาร์ กอน)
How i wish u felt the same
(ฮาว ไอ วิ๊ช ยู เฟ็ลท เดอะ เซม)
We can funk until the dawn [’til the dawn] [until the dawn]
(วี แคน ฟังค อันทิล เดอะ ดอว์น [ ทิล เดอะ ดอว์น ] [ อันทิล เดอะ ดอว์น ])
How i wish u were my dame [baby won’t u call my name]
(ฮาว ไอ วิ๊ช ยู เวอ มาย เดม [ เบ๊บี้ ว็อนท ยู คอลลํ มาย เนม ])

If we cannot make babies, maybe we can make some time
(อิ๊ฟ วี แคนน็อท เม้ค เบบีสฺ , เมบี วี แคน เม้ค ซัม ไทม์)
Thoughts of pretty u and me, *rotic city come alive
(ธอท อ็อฝ พริ๊ทที่ ยู แอนด์ มี , *rotic ซิ๊ที่ คัม อะไล๊ฝ)
We can funk until the dawn, making love ’til cherry’s gone
(วี แคน ฟังค อันทิล เดอะ ดอว์น , เมคอิง ลัฝ ทิล เชริ กอน)
*rotic city can’t u see, thoughts of pretty u and me
(*rotic ซิ๊ที่ แค็นท ยู ซี , ธอท อ็อฝ พริ๊ทที่ ยู แอนด์ มี)

Baby, u’re so creamy
(เบ๊บี้ , ure โซ ครีมอิ)

If we cannot make babies, maybe we can make some time
(อิ๊ฟ วี แคนน็อท เม้ค เบบีสฺ , เมบี วี แคน เม้ค ซัม ไทม์)
Thoughts of pretty u and me, *rotic city come alive
(ธอท อ็อฝ พริ๊ทที่ ยู แอนด์ มี , *rotic ซิ๊ที่ คัม อะไล๊ฝ)
We can funk until the dawn, making love ’til cherry’s gone [’til the dawn]
(วี แคน ฟังค อันทิล เดอะ ดอว์น , เมคอิง ลัฝ ทิล เชริ กอน [ ทิล เดอะ ดอว์น ])
*rotic city can’t u see, thoughts of pretty u and me
(*rotic ซิ๊ที่ แค็นท ยู ซี , ธอท อ็อฝ พริ๊ทที่ ยู แอนด์ มี)

If we cannot make babies, maybe we can make some time [u and me]
(อิ๊ฟ วี แคนน็อท เม้ค เบบีสฺ , เมบี วี แคน เม้ค ซัม ไทม์ [ ยู แอนด์ มี ])
Some time, some time, some time, *rotic city
(ซัม ไทม์ , ซัม ไทม์ , ซัม ไทม์ , *rotic ซิ๊ที่)
If we cannot make babies, maybe we can make some time
(อิ๊ฟ วี แคนน็อท เม้ค เบบีสฺ , เมบี วี แคน เม้ค ซัม ไทม์)
Thoughts of pretty u and me, *rotic city come alive
(ธอท อ็อฝ พริ๊ทที่ ยู แอนด์ มี , *rotic ซิ๊ที่ คัม อะไล๊ฝ)

We can funk until the dawn, making love ’til cherry’s gone [come alive]
(วี แคน ฟังค อันทิล เดอะ ดอว์น , เมคอิง ลัฝ ทิล เชริ กอน [ คัม อะไล๊ฝ ])
*rotic city can’t u see, thoughts of pretty u and me
(*rotic ซิ๊ที่ แค็นท ยู ซี , ธอท อ็อฝ พริ๊ทที่ ยู แอนด์ มี)
We can funk until the dawn, making love ’til cherry’s gone
(วี แคน ฟังค อันทิล เดอะ ดอว์น , เมคอิง ลัฝ ทิล เชริ กอน)
*rotic city
(*rotic ซิ๊ที่)

*rotic city
(*rotic ซิ๊ที่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง *rotic City คำอ่านไทย Prince

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น