เนื้อเพลง Give Me a Kiss (just One Sweet Kiss) คำอ่านไทย Van Morrison

Honey, just one sweet kiss
( ฮั๊นนี่ , จั๊สท วัน สวี้ท คิซ)
Baby, from your sweet lips
(เบ๊บี้ , ฟรอม ยุร สวี้ท ลิพ)
Honey, just a-one sweet kiss
(ฮั๊นนี่ , จั๊สท ดา วัน สวี้ท คิซ)
Baby, from your sweet lips
(เบ๊บี้ , ฟรอม ยุร สวี้ท ลิพ)
That’s all I want, that’s all I need
(แด้ท ซอร์ ไอ ว้อนท , แด้ท ซอร์ ไอ นี๊ด)
I’m satisfied
(แอม แซทอิซไฟด)

Honey, just one a-your smiles
(ฮั๊นนี่ , จั๊สท วัน อะ ยุร สไมล์)
Lord, makes it all worthwhile
(หลอร์ด , เม้ค ซิท ออล เวริตฮวาย)
Honey, just a-one a your smiles
(ฮั๊นนี่ , จั๊สท ดา วัน อะ ยุร สไมล์)
Lord, makes it all worthwhile
(หลอร์ด , เม้ค ซิท ออล เวริตฮวาย)
That’s all I want, that’s all I need
(แด้ท ซอร์ ไอ ว้อนท , แด้ท ซอร์ ไอ นี๊ด)
I’m satisfied
(แอม แซทอิซไฟด)

We could go walkin’ down the lane
(วี เคิด โก วอคกิน เดาน เดอะ เลน)
Together, hand in hand
(ทูเก๊ทเธ่อร์ , แฮนด์ อิน แฮนด์)
But if you think, it’s gonna rain
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค , อิทซ กอนนะ เรน)
We’ll stay at home, an’ listen to the band
(เวลล สเทย์ แอ็ท โฮม , แอน ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ แบนด์)

Baby, just one a-your kisses
(เบ๊บี้ , จั๊สท วัน อะ ยุร คีสเซซ)
Right-a from your sweet lips
(ไร๊ท ดา ฟรอม ยุร สวี้ท ลิพ)
Baby, just want a sweet kiss
(เบ๊บี้ , จั๊สท ว้อนท ดา สวี้ท คิซ)
Right-a from your sweet lips
(ไร๊ท ดา ฟรอม ยุร สวี้ท ลิพ)
That’s all I want, that’s all I need
(แด้ท ซอร์ ไอ ว้อนท , แด้ท ซอร์ ไอ นี๊ด)
I’m satisfiedสส
(แอม satisfiedสส)

Do-doot n’ do-dit, do-dit, do-dit
(ดู doot เอ็น ดู dit , ดู dit , ดู dit)
Do-doot n’ do-dit, do-dit, do-dit
(ดู doot เอ็น ดู dit , ดู dit , ดู dit)
Do-doot n’ do-dit, n’ do-dit, do-ditส
(ดู doot เอ็น ดู dit , เอ็น ดู dit , ดู ditส)
Do-doot n’ do-dit, do-dit, do-ditส
(ดู doot เอ็น ดู dit , ดู dit , ดู ditส)
Doot-do, do-do n’ do-do, do
(Doot ดู , ดู ดู เอ็น ดู ดู , ดู)

We could go walkin’ down the lane
(วี เคิด โก วอคกิน เดาน เดอะ เลน)
[Swop-swop, swop-swop]
([ ซว็อพ ซว็อพ , ซว็อพ ซว็อพ ])
Together hand in hand
(ทูเก๊ทเธ่อร์ แฮนด์ อิน แฮนด์)
[Swop-swop, swop-swop]
([ ซว็อพ ซว็อพ , ซว็อพ ซว็อพ ])
But if you think it’s gonna rain
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค อิทซ กอนนะ เรน)
[Swop-swop, swop-swop]
([ ซว็อพ ซว็อพ , ซว็อพ ซว็อพ ])
Stay at home and listen to the band
(สเทย์ แอ็ท โฮม แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ แบนด์)
[Do-wop, do-wop, do-wop]
([ ดู wop , ดู wop , ดู wop ])

A baby, just one sweet kiss
(อะ เบ๊บี้ , จั๊สท วัน สวี้ท คิซ)
Honey, honey, honey from a-your sweet lips
(ฮั๊นนี่ , ฮั๊นนี่ , ฮั๊นนี่ ฟรอม มา ยุร สวี้ท ลิพ)
Baby, just one sweet smile
(เบ๊บี้ , จั๊สท วัน สวี้ท สไมล์)
That makes ev’rything worth while
(แดท เม้ค เอฟรี่ติง เวิร์ธ ไวล์)
That’s all I want, that’s all I need
(แด้ท ซอร์ ไอ ว้อนท , แด้ท ซอร์ ไอ นี๊ด)
I’m satisfied
(แอม แซทอิซไฟด)

[Instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

That’s all I want, that’s all I need
(แด้ท ซอร์ ไอ ว้อนท , แด้ท ซอร์ ไอ นี๊ด)
I’m satisfied.
(แอม แซทอิซไฟด)

[Transcribed by ear; corrections requested and welcomed!]
([ ทแร็นซคไรบ บาย เอียร ; เคาะเรคฌัน รีเควส แอนด์ เว้ลคั่ม ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give Me a Kiss (just One Sweet Kiss) คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น