เนื้อเพลง Oh My God คำอ่านไทย Lily Allen

Time on your side that will never end
( ไทม์ ออน ยุร ไซด์ แดท วิล เน๊เฝ่อร์ เอ็นด)
The most beautiful thing you can ever spend
(เดอะ โมซท บยูทิฟุล ทริง ยู แคน เอ๊เฝ่อร์ สเพ็นด)
But you work in a shirt with your name tag on it
(บั๊ท ยู เวิ๊ร์ค อิน อะ เชิ๊ร์ท วิธ ยุร เนม แท็ก ออน หนิด)
Drifting apart like a plate tectonic
(ดริฟทิง อะพาร์ท ไล๊ค เก เพล๊ท เท็คทอนอิค)
It don’t matter to me
(อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี)
‘Cos all I wanted to be
(คอซ ซอร์ ไอ ว้อนท ทู บี)
Was a million miles from here
(วอส ซา มิ๊ลเลี่ยน ไมล ฟรอม เฮียร)
Somewhere more familiar
(ซัมแวร์ โม แฟมิ๊ลิอาร์)
Too much time spent dragging the past up
(ทู มัช ไทม์ ซเพ็นท แดรกกิ้ง เดอะ พาสท์ อั๊พ)
I didn’t see you not looking when I messed up
(ไอ ดิ๊นอิน ซี ยู น็อท ลุคอิง เว็น นาย เมส อั๊พ)
Settling down in your early twenties
(เซตทลิง เดาน อิน ยุร เอ๊อรํลี่ ทเวนทีสฺ)
S*cked more blood than a backstreet dentist
(เอส *cked โม บลัด แฑ็น อะ แบคสตีท เดนทิซท)
It don’t matter to me
(อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี)
‘Cos all I wanted to be
(คอซ ซอร์ ไอ ว้อนท ทู บี)
Is a million miles from here
(อีส ซา มิ๊ลเลี่ยน ไมล ฟรอม เฮียร)
Somewhere more familiar
(ซัมแวร์ โม แฟมิ๊ลิอาร์)
Oh my god I can’t believe it
(โอ มาย ก๊อด ดาย แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน ดิส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอนด์ โอ มาย ก๊อด ดาย แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน ดิส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอนด์ โอ มาย ก๊อด ดาย แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน ดิส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอนด์ โอ มาย ก๊อด ดาย แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน ดิส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม โฮม)
Great rulers make for greater glory
(เกรท รูลเออะ เม้ค ฟอร์ กเรทเออะ กล๊อรี่)
The only thing growing is our history
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง กโรอิง อีส เอ๊า ฮิสทรี่)
Knock me down I’ll get right back up again
(น๊อค มี เดาน อิลล เก็ท ไร๊ท แบ็ค อั๊พ อะเกน)
I’ll come back stronger than a powered up Pac-Man
(อิลล คัม แบ็ค สตองเกอร์ แฑ็น อะ พ๊าวเว่อร์ อั๊พ แพค แมน)
It don’t matter to me
(อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี)
‘Cos all I wanted to be
(คอซ ซอร์ ไอ ว้อนท ทู บี)
Was a million miles from here
(วอส ซา มิ๊ลเลี่ยน ไมล ฟรอม เฮียร)
Somewhere more familiar
(ซัมแวร์ โม แฟมิ๊ลิอาร์)
Oh my god, I can’t believe it
(โอ มาย ก๊อด , ไอ แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน ดิส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอนด์ โอ มาย ก๊อด ดาย แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน ดิส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอนด์ โอ มาย ก๊อด ดาย แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน ดิส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอนด์ โอ มาย ก๊อด ดาย แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน ดิส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม โฮม)

[Instrumental Break]
([ อินซทรุเมนแท็ล เบร๊ค ])

Oh my, god I can’t believe it
(โอ มาย , ก๊อด ดาย แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน ดิส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอนด์ โอ มาย ก๊อด ดาย แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน ดิส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอนด์ โอ มาย ก๊อด ดาย แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน ดิส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอนด์ โอ มาย ก๊อด ดาย แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน ดิส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh My God คำอ่านไทย Lily Allen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น