เนื้อเพลง Little Devotional คำอ่านไทย Taking Back Sunday

well I’m blowing smoke out of your window
( เวลล แอม โบลวิง สโม๊ค เอ๊าท อ็อฝ ยุร วิ๊นโด้ว)
And you’re slippin’ back into your dress
(แอนด์ ยัวร์ สลิปพิน แบ็ค อิ๊นทู ยุร เดรส)
You know you were always such a lady
(ยู โนว์ ยู เวอ ออลเว ซัช อะ เล๊ดี้)
I’ve always been impressed
(แอฝ ออลเว บีน อิมเพรส)
But gentlemen they dont ask questions
(บั๊ท เจนเทิลเมน เด ด้อนท์ อาสคฺ เคว๊สชั่น)
just keep quiet, pay attention, gentlemen
(จั๊สท คี๊พ ไคว๊เอ้ท , เพย์ แอ็ทเทนฌัน , เจนเทิลเมน)
they dont ask questions…we could pay attention…
(เด ด้อนท์ อาสคฺ เคว๊สชั่น วี เคิด เพย์ แอ็ทเทนฌัน)

I said I’m gonna have myself in shambles,
(ไอ เซ็ด แอม กอนนะ แฮ็ฝ ไมเซลฟ อิน แชมเบิลสฺ ,)
phone your folks they’re up and lookin’ for some answers,
(โฟน ยุร โฟล้ค เดรว อั๊พ แอนด์ ลุคกิน ฟอร์ ซัม แอ๊นเซ่อร ,)
said I’m gonna have myself in shambles,
(เซ็ด แอม กอนนะ แฮ็ฝ ไมเซลฟ อิน แชมเบิลสฺ ,)
phone your folks they’re up and lookin’ for some answers…
(โฟน ยุร โฟล้ค เดรว อั๊พ แอนด์ ลุคกิน ฟอร์ ซัม แอ๊นเซ่อร)

well I pictured you in blue
(เวลล ไอ พิ๊คเจ้อร์ ยู อิน บลู)
but I have to say
(บั๊ท ไอ แฮ็ฝ ทู เซย์)
I’m impartial to the red, deep, dark, and devastating
(แอม อิมพาแฌ็ล ทู เดอะ เร้ด , ดี๊พ , ด๊าร์ค , แอนด์ เดฝเวตสเตดิง)
leaving no question as to where you’ve been
(ลีฝอิงส โน เคว๊สชั่น แอส ทู แวร์ ยู๊ฟ บีน)
I calm the crowd, by keeping quiet
(ไอ คาลํม เดอะ คราวดํ , บาย คีพอิง ไคว๊เอ้ท)
move like a shadow, up to your matress
(มู๊ฝ ไล๊ค เก แฌดโอ , อั๊พ ทู ยุร matress)
gentlemen dont ask questions…we could pay attention…
(เจนเทิลเมน ด้อนท์ อาสคฺ เคว๊สชั่น วี เคิด เพย์ แอ็ทเทนฌัน)

do you think he’d be better,
(ดู ยู ทริ๊งค ฮีด บี เบ๊ทเท่อร์ ,)
doing what I do best?
(ดูอิง ว๊อท ไอ ดู เบ๊สท์)

I said I’m gonna have myself in shambles,
(ไอ เซ็ด แอม กอนนะ แฮ็ฝ ไมเซลฟ อิน แชมเบิลสฺ ,)
phone your folks they’re up and lookin’ for some answers,
(โฟน ยุร โฟล้ค เดรว อั๊พ แอนด์ ลุคกิน ฟอร์ ซัม แอ๊นเซ่อร ,)
said I’m gonna have myself in shambles,
(เซ็ด แอม กอนนะ แฮ็ฝ ไมเซลฟ อิน แชมเบิลสฺ ,)
phone your folks they’re up and lookin’ for some answers…
(โฟน ยุร โฟล้ค เดรว อั๊พ แอนด์ ลุคกิน ฟอร์ ซัม แอ๊นเซ่อร)

do you think he’d be better,
(ดู ยู ทริ๊งค ฮีด บี เบ๊ทเท่อร์ ,)
doing what I do best?
(ดูอิง ว๊อท ไอ ดู เบ๊สท์)

I said I’m gonna have myself in shambles,
(ไอ เซ็ด แอม กอนนะ แฮ็ฝ ไมเซลฟ อิน แชมเบิลสฺ ,)
phone your folks they’re up and lookin’ for some answers,
(โฟน ยุร โฟล้ค เดรว อั๊พ แอนด์ ลุคกิน ฟอร์ ซัม แอ๊นเซ่อร ,)
said I’m gonna have myself in shambles,
(เซ็ด แอม กอนนะ แฮ็ฝ ไมเซลฟ อิน แชมเบิลสฺ ,)
phone your folks they’re up and lookin’ for some answers…
(โฟน ยุร โฟล้ค เดรว อั๊พ แอนด์ ลุคกิน ฟอร์ ซัม แอ๊นเซ่อร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Little Devotional คำอ่านไทย Taking Back Sunday

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น