เนื้อเพลง I Spy คำอ่านไทย Get Cape Wear Cape Fly

I spy with my little eye something that begins with ‘I don’t care’,
( ไอ สพาย วิธ มาย ลิ๊ทเทิ่ล อาย ซัมติง แดท บีกิน วิธ ไอ ด้อนท์ แคร์ ,)
That this song, has a melody.
(แดท ดิส ซ็อง , แฮ็ส ซา เมลโอะดิ)
Or that the beats are not complex,
(ออ แดท เดอะ บีท แซร์ น็อท คอมเพล็กซ์ ,)
I’m just trying to make you sing,
(แอม จั๊สท ทไรอิง ทู เม้ค ยู ซิง ,)
And not be perplexed.
(แอนด์ น็อท บี เพิพเลคซ)
It doesn’t mean any less
(อิท ดัสอินท มีน เอ๊นี่ เลซ)

Face, in the crowd.
(เฟซ , อิน เดอะ คราวดํ)
If you don’t care then why are you singing out?
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แคร์ เด็น วาย อาร์ ยู ซิงกิง เอ๊าท)
Face, in the crowd.
(เฟซ , อิน เดอะ คราวดํ)
If you don’t care then why are you singing out?
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แคร์ เด็น วาย อาร์ ยู ซิงกิง เอ๊าท)
Why are you singing out?
(วาย อาร์ ยู ซิงกิง เอ๊าท)

And I spy with my little eye something that begins with ‘I have just’,
(แอนด์ ดาย สพาย วิธ มาย ลิ๊ทเทิ่ล อาย ซัมติง แดท บีกิน วิธ ไอ แฮ็ฝ จั๊สท ,)
I have just begun to realise.
(ไอ แฮ็ฝ จั๊สท บิกัน ทู รีโอราย)
Put on my favourite song,
(พุท ออน มาย เฟเฝอะริท ซ็อง ,)
Forgot this style instructs you to sing aloud
(เฟาะกอท ดิส สไทล์ อินสทรั๊คท ยู ทู ซิง อะเลาด)
Why don’t you sing along?
(วาย ด้อนท์ ยู ซิง อะลอง)

It goes,
(อิท โกซ ,)
Face, in the crowd.
(เฟซ , อิน เดอะ คราวดํ)
If you don’t care then why are you singing out?
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แคร์ เด็น วาย อาร์ ยู ซิงกิง เอ๊าท)
Face, in the crowd.
(เฟซ , อิน เดอะ คราวดํ)
If you don’t care then why are you singing out?
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แคร์ เด็น วาย อาร์ ยู ซิงกิง เอ๊าท)
And I can hear you singing,
(แอนด์ ดาย แคน เฮียร ยู ซิงกิง ,)
La la la la la la la la la laaa,
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ,)
You’re singing,
(ยัวร์ ซิงกิง ,)
La la la la la laa
(ลา ลา ลา ลา ลา laa)

It doesn’t matter that this song has a simple tune,
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ แดท ดิส ซ็อง แฮ็ส ซา ซิ๊มเพิ่ล จูน ,)
Even though it’s not what I’m supposed to do,
(อี๊เฝ่น โธ อิทซ น็อท ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู ,)
What I’m supposed to do,
(ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู ,)
What I’m supposed to do
(ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
What I’m supposed to do
(ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)

It doesn’t matter that this song has a simple tune,
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ แดท ดิส ซ็อง แฮ็ส ซา ซิ๊มเพิ่ล จูน ,)
Even though it’s not what I’m supposed to do,
(อี๊เฝ่น โธ อิทซ น็อท ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู ,)
What I’m supposed to do
(ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)

And can you hear me going?
(แอนด์ แคน ยู เฮียร มี โกอิ้ง)
La la la la la la la la la laaa,
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ,)
La la la la la la la la la laaa,
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ,)

Now it doesn’t matter that this song has a simple tune,
(นาว อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ แดท ดิส ซ็อง แฮ็ส ซา ซิ๊มเพิ่ล จูน ,)
Even though it’s not what I’m supposed to do,
(อี๊เฝ่น โธ อิทซ น็อท ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู ,)
What I’m supposed to do
(ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Spy คำอ่านไทย Get Cape Wear Cape Fly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น