เนื้อเพลง Idiot Box คำอ่านไทย Incubus

You keep your riches and I’ll sew my stiches,
( ยู คี๊พ ยุร ริชอิส แซน อิลล โซ มาย stiches ,)
you can’t make me think like you, mundane.
(ยู แค็นท เม้ค มี ทริ๊งค ไล๊ค ยู , มันเดน)
I’ve got a message for all those who think that they
(แอฝ ก็อท ดา เม๊สเสจ ฟอร์ ออล โฑส ฮู ทริ๊งค แดท เด)
can etch his words inside my brain.
(แคน เอ็ช ฮิส เวิร์ด อิ๊นไซด์ มาย เบรน)
T.V., what do I need?
(ที วี , ว๊อท ดู ไอ นี๊ด)
Tell me who to believe!
(เทลล มี ฮู ทู บีลี๊ฝ !)
Whats the use of autonomy
(ว๊อท ดิ ยู๊ส อ็อฝ ออทอนโอะมิ)
when a b*tton does it all?
(เว็น อะ บี *tton โด ซิท ออล)
So listen up, glisten up closely all,
(โซ ลิ๊สซึ่น อั๊พ , กริซเซ็น อั๊พ คโลสลิ ออล ,)
who’ve seen the f*ckin’ eye ache too.
(โอฝ ซีน เดอะ เอฟ *ckin อาย เอช ทู)
It’s time to step away from cable train.
(อิทซ ไทม์ ทู สเท็พ อะเวย์ ฟรอม เค๊เบิ้ล เทรน)
And when we finally see the subtle light,
(แอนด์ เว็น วี ไฟแน็ลลิ ซี เดอะ ซับเดิล ไล๊ท ,)
this quirk in evolution will begin
(ดิส คเวิค อิน เอโฝะลยูฌัน วิล บีกิน)
to let us live and recreate,
(ทู เล็ท อัซ ไล้ฝ แอนด์ เรคริเอท ,)
T.V., what do I need?
(ที วี , ว๊อท ดู ไอ นี๊ด)
Tell me who to believe!
(เทลล มี ฮู ทู บีลี๊ฝ !)
Whats the use of autonomy
(ว๊อท ดิ ยู๊ส อ็อฝ ออทอนโอะมิ)
when a b*tton does it all?
(เว็น อะ บี *tton โด ซิท ออล)
T.V., what should I see?
(ที วี , ว๊อท เชิด ดาย ซี)
Tell me who should I be?
(เทลล มี ฮู เชิด ดาย บี)
Lets do our mom a favor and drop
(เล็ท ดู เอ๊า มัม มา เฟเฝอะ แอนด์ ดรอพ)
a new god off a wall.
(อะ นิว ก๊อด ออฟฟ อะ วอลล์)
Let me see past the fatuous knocks.
(เล็ท มี ซี พาสท์ เดอะ แฟชอวซ น๊อค)
I’ve gotta rid myself of this idiot box!
(แอฝ กอททะ ริด ไมเซลฟ อ็อฝ ดิส อี๊เดียท บ๊อกซฺ !)
Let you see past the feathers and flocks,
(เล็ท ยู ซี พาสท์ เดอะ เฟฑเออะ แซน ฟล๊อค ,)
and help me plant a bomb in this idiot box!
(แอนด์ เฮ้ลพ มี แพล๊นท ดา บอมบฺ อิน ดิส อี๊เดียท บ๊อกซฺ !)
From the depths of the sea
(ฟรอม เดอะ เด็พธ อ็อฝ เดอะ ซี)
to the tops of the trees
(ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ ทรี)
to the seat of a lazy boy…
(ทู เดอะ ซีท อ็อฝ อะ เล๊ซี่ บอย)
staring at a silver screen!
(ซแทริง แอ็ท ดา ซิ๊ลเฝ่อร สครีน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Idiot Box คำอ่านไทย Incubus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น