เนื้อเพลง I Can, I Will คำอ่านไทย Jessica Simpson

oh ooh oh oh
( โอ อู้ โอ โอ)
ooh yeah..
(อู้ เย่)
i know i can
(ไอ โนว์ ไอ แคน)
can, [i will], will…hey
(แคน , [ ไอ วิล ] , วิล เฮ)

listen baby…
(ลิ๊สซึ่น เบ๊บี้)

sometimes the world is a dark and lonely place
(ซัมไทม์ เดอะ เวิลด อีส ซา ด๊าร์ค แอนด์ โลนลิ เพลส)
remember my love is always here leading on, oh baby
(รีเม๊มเบ่อร์ มาย ลัฝ อีส ออลเว เฮียร ลีดอิง ออน , โอ เบ๊บี้)
sometimes it feels just like you lost your way
(ซัมไทม์ ซิท ฟีล จั๊สท ไล๊ค ยู ล็อซท ยุร เวย์)
so if you need a guided light, baby
(โซ อิ๊ฟ ยู นี๊ด อะ ไก๊ด ไล๊ท , เบ๊บี้)
let me be the one
(เล็ท มี บี ดิ วัน)

ooh yeah, oh
(อู้ เย่ , โอ)

when nobody understands the secret dreams your heart-felt plans
(เว็น โนบอดี้ อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ ซี๊เขร็ท ดรีม ยุร ฮาร์ท เฟ็ลท แพลน)
when no one appreciates the love that you need well then save it for me
(เว็น โน วัน แอพพรี๊ชิเอท เดอะ ลัฝ แดท ยู นี๊ด เวลล เด็น เซฝ อิท ฟอร์ มี)
cause..
(ค๊อส)

i can [can], i will [will]
(ไอ แคน [ แคน ] , ไอ วิล [ วิล ])
if you want [want]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท [ ว้อนท ])
you know you can trust me
(ยู โนว์ ยู แคน ทรัสท มี)
my hand [hand] is right here [here]
(มาย แฮนด์ [ แฮนด์ ] อีส ไร๊ท เฮียร [ เฮียร ])
so hold on [on]
(โซ โฮลด์ ออน [ ออน ])

it’s breakin my heart to think you would ever cry
(อิทซ เบรกกิ้น มาย ฮาร์ท ทู ทริ๊งค ยู เวิด เอ๊เฝ่อร์ คราย)
how can a tear ever dare to fall from your sweet eyes? they’re so beautiful
(ฮาว แคน อะ เทียร์ เอ๊เฝ่อร์ แดร์ ทู ฟอลล์ ฟรอม ยุร สวี้ท อาย เดรว โซ บยูทิฟุล)
when nobody understands you’re secret dreams, your heart-felt plan.
(เว็น โนบอดี้ อั๊นเด้อรสแทนด ยัวร์ ซี๊เขร็ท ดรีม , ยุร ฮาร์ท เฟ็ลท แพลน)
when no one appreciates the love that you need well then save it for me
(เว็น โน วัน แอพพรี๊ชิเอท เดอะ ลัฝ แดท ยู นี๊ด เวลล เด็น เซฝ อิท ฟอร์ มี)

cause i can [can], i will [i will]
(ค๊อส ไอ แคน [ แคน ] , ไอ วิล [ ไอ วิล ])
if you want [want]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท [ ว้อนท ])
you know you can trust me
(ยู โนว์ ยู แคน ทรัสท มี)
my hand [my hand] is right here [here]
(มาย แฮนด์ [ มาย แฮนด์ ] อีส ไร๊ท เฮียร [ เฮียร ])
so hold on [on]
(โซ โฮลด์ ออน [ ออน ])

i can [can], i will [will]. make you strong.
(ไอ แคน [ แคน ] , ไอ วิล [ วิล ] เม้ค ยู สทรอง)
i’ll be there for you
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู)
i can [can], i will [will]. make you warm.
(ไอ แคน [ แคน ] , ไอ วิล [ วิล ] เม้ค ยู วอร์ม)
f you want me to
(เอฟ ยู ว้อนท มี ทู)

i know you’re ready for the love that you deserve.
(ไอ โนว์ ยัวร์ เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ลัฝ แดท ยู ดิเสิฝ)
so whenever you want me just say the word because you know that
(โซ ฮเว็นเอฝเออะ ยู ว้อนท มี จั๊สท เซย์ เดอะ เวิร์ด บิคอส ยู โนว์ แดท)

i can [can] and i will [will].
(ไอ แคน [ แคน ] แอนด์ ดาย วิล [ วิล ])
if you want, you know you can trust me baby.
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท , ยู โนว์ ยู แคน ทรัสท มี เบ๊บี้)
my hand [my hand] is right here
(มาย แฮนด์ [ มาย แฮนด์ ] อีส ไร๊ท เฮียร)
so hold on… gotta hold on.
(โซ โฮลด์ ออน กอททะ โฮลด์ ออน)

i can [can], i will [will]. make you strong.
(ไอ แคน [ แคน ] , ไอ วิล [ วิล ] เม้ค ยู สทรอง)
i’ll be there for you
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู)
i can [can], i will [will]. make you warm.
(ไอ แคน [ แคน ] , ไอ วิล [ วิล ] เม้ค ยู วอร์ม)

i can [can] and i will [will].
(ไอ แคน [ แคน ] แอนด์ ดาย วิล [ วิล ])
if you want, [if you want me to]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท , [ อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ทู ])
my hand [my hand] is right here [Is right here]
(มาย แฮนด์ [ มาย แฮนด์ ] อีส ไร๊ท เฮียร [ อีส ไร๊ท เฮียร ])
so hold on
(โซ โฮลด์ ออน)

i can [can], i will [will]… make you strong.
(ไอ แคน [ แคน ] , ไอ วิล [ วิล ] เม้ค ยู สทรอง)
i can [can], i will [will]… make you warm.
(ไอ แคน [ แคน ] , ไอ วิล [ วิล ] เม้ค ยู วอร์ม)
make you warm, yeah, baby…
(เม้ค ยู วอร์ม , เย่ , เบ๊บี้)

i can [can] and I will [will].
(ไอ แคน [ แคน ] แอนด์ ดาย วิล [ วิล ])
of you want, yeah..
(อ็อฝ ยู ว้อนท , เย่)
my hand [my hand] is right here
(มาย แฮนด์ [ มาย แฮนด์ ] อีส ไร๊ท เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can, I Will คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น