เนื้อเพลง Me & My Boo คำอ่านไทย Cam’ron feat Charli Baltimore

[Man]
( [ แมน ])
A-yo Cam
(อะ โย แค็ม)
[Cam’Ron]
([ แคมรัน ])
Yo
(โย)
[Man]
([ แมน ])
Yo I know you knocked Charli off
(โย ไอ โนว์ ยู น๊อค ชาร์รี ออฟฟ)
[Cam’Ron]
([ แคมรัน ])
No I did not man
(โน ไอ ดิด น็อท แมน)
[Man]
([ แมน ])
Yo stop lying
(โย สท๊อพ ลายยิง)
[Cam’Ron]
([ แคมรัน ])
Word to my mother, I did not hit that man
(เวิร์ด ทู มาย ม๊าเธ่อร์ , ไอ ดิด น็อท ฮิท แดท แมน)
[Man]
([ แมน ])
A-yo I’m your dog duke you can tell me
(อะ โย แอม ยุร ด้อกก ดยูค ยู แคน เทลล มี)
[Cam’Ron]
([ แคมรัน ])
N*gga I would tell you if I did her
(เอ็น *gga ไอ เวิด เทลล ยู อิ๊ฟ ฟาย ดิด เฮอ)
[Man]
([ แมน ])
Yo I know you hit that , yo how the head?, how the head kid?
(โย ไอ โนว์ ยู ฮิท แดท , โย ฮาว เดอะ เฮด , ฮาว เดอะ เฮด คิด)
[Cam’Ron]
([ แคมรัน ])
Yo I did not touch her, that’s like my sister
(โย ไอ ดิด น็อท ทั๊ช เฮอ , แด้ท ไล๊ค มาย ซิ๊สเท่อร์)
[Man]
([ แมน ])
Yo, stop frontin’
(โย , สท๊อพ ฟ้อนดิน)
[Cam’Ron]
([ แคมรัน ])
That’s like my sister, word to mother
(แด้ท ไล๊ค มาย ซิ๊สเท่อร์ , เวิร์ด ทู ม๊าเธ่อร์)
[Man]
([ แมน ])
Yo you lying
(โย ยู ลายยิง)
[Cam’Ron]
([ แคมรัน ])
Whatever man whatever
(ฮว็อทเอฝเออะ แมน ฮว็อทเอฝเออะ)
[Man]
([ แมน ])
Yeah, aight
(เย่ , ไอชฺ)
[Girl]
([ เกิร์ล ])
A-yo Charli, what’s up wit you and Cam
(อะ โย ชาร์รี , ว๊อท อั๊พ วิท ยู แอนด์ แค็ม)
[Charli]
([ ชาร์รี ])
Nothin’ that’s my dog
(นอทติน แด้ท มาย ด้อกก)
Saying this together
(เซอิง ดิส ทูเก๊ทเธ่อร์)
[Girl]
([ เกิร์ล ])
Come on now I know how that n*gga roll and he look good
(คัมมอน นาว ไอ โนว์ ฮาว แดท เอ็น *gga โรลล แอนด์ ฮี ลุ๊ค กู๊ด)
[Charli]
([ ชาร์รี ])
Come on that’s like my brother, he probably got a lil’ d*ck
(คัมมอน แด้ท ไล๊ค มาย บร๊าเท่อรํ , ฮี พรอบอับลิ ก็อท ดา ลิล ดี *ck)
[Girl]
([ เกิร์ล ])
Let me find out
(เล็ท มี ไฟนด์ เอ๊าท)
[Cam]
([ แค็ม ])
A-yo see we’re just alike, call it ironic
(อะ โย ซี เวีย จั๊สท อะไล๊ค , คอลลํ อิท ไอรอนอิค)
[Charli]
([ ชาร์รี ])
But why they don’t listen when I say we’re platonic
(บั๊ท วาย เด ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น เว็น นาย เซย์ เวีย พละทอนอิค)
[Cam]
([ แค็ม ])
Well you know how n*ggas talk just for wreck
(เวลล ยู โนว์ ฮาว เอ็น *ggas ท๊อล์ค จั๊สท ฟอร์ เร๊ค)
If my d*ck was hard and your clit was wet
(อิ๊ฟ มาย ดี *ck วอส ฮาร์ด แอนด์ ยุร คลิทฺ วอส เว๊ท)
[Charli]
([ ชาร์รี ])
A-yo a-yo Cam watch your mouth, don’t disrespect
(อะ โย อะ โย แค็ม ว๊อทช ยุร เม๊าธ , ด้อนท์ ดิซริซเพคท)
I remember when your ass got hit with the Tech
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยุร อาซ ก็อท ฮิท วิธ เดอะ ทิค)
[Cam]
([ แค็ม ])
Well I remember that girl tried to slit your neck
(เวลล ไอ รีเม๊มเบ่อร์ แดท เกิร์ล ทไร ทู ซลิท ยุร เน็ค)
[Charli]
([ ชาร์รี ])
And you remember that stank b*tch hittin’ the deck
(แอนด์ ยู รีเม๊มเบ่อร์ แดท ซแท็งค บี *tch ฮิทดิน เดอะ เด็ค)
[Cam]
([ แค็ม ])
Yeah that’s when your pretty ass ate coochie free though
(เย่ แด้ท เว็น ยุร พริ๊ทที่ อาซ เอท คู๊ดฉี่ ฟรี โธ)
[Charli]
([ ชาร์รี ])
And I took you off canal right down to Tito’s
(แอนด์ ดาย ทุค ยู ออฟฟ คะแนล ไร๊ท เดาน ทู Titos)
[Cam]
([ แค็ม ])
But when the cops pulled us over I had to keep the heat low
(บั๊ท เว็น เดอะ ค็อพ พูลล อัซ โอ๊เฝ่อร ไอ แฮ็ด ทู คี๊พ เดอะ ฮีท โลว)
[Charli]
([ ชาร์รี ])
But I gave you the money to pay off the repo
(บั๊ท ไอ เกฝ ยู เดอะ มั๊นนี่ ทู เพย์ ออฟฟ เดอะ repo)
[Cam]
([ แค็ม ])
A-yo you real funny
(อะ โย ยู เรียล ฟันนิ)
[Charli]
([ ชาร์รี ])
Yo you know how we go
(โย ยู โนว์ ฮาว วี โก)
[Cam]
([ แค็ม ])
Yeah, motherf*cking peoples
(เย่ , motherf*คิง พี๊เพิ่ล)
[Charli]
([ ชาร์รี ])
Uh, without the egos
(อา , วิธเอ๊าท ดิ อี๊โก้)
[Cam]
([ แค็ม ])
And I’ll do anything for you, even give my last breath
(แอนด์ อิลล ดู เอนอิธิง ฟอร์ ยู , อี๊เฝ่น กี๊ฝ มาย ล๊าสท บรี๊ทฺรฺ)
I wish you the best
(ไอ วิ๊ช ยู เดอะ เบ๊สท์)
[Charli]
([ ชาร์รี ])
Man I love you to death
(แมน นาย ลัฝ ยู ทู เด้ท)

[Chorus 1]
([ ค๊อรัส 1 ])

I don’t care what they think about us
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท เด ทริ๊งค อะเบ๊าท อัซ)
I don’t care what they say
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท เด เซย์)
I don’t care if they think that we’re f*cking
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ เด ทริ๊งค แดท เวีย เอฟ *คิง)
I only love you this way
(ไอ โอ๊นลี่ ลัฝ ยู ดิส เวย์)

[Charli]
([ ชาร์รี ])
Don’t care about the way girls thinking you twistin’ my back
(ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท เดอะ เวย์ เกิร์ล ติ้งกิง ยู ทวิซติน มาย แบ็ค)
Bought the chrome almost so you can christen the Ac’
(บอท เดอะ คโรม อ๊อลโมสท โซ ยู แคน christen ดิ ac)
In ’91 when you was young and I was dumb and
(อิน 91 เว็น ยู วอส ยัง แอนด์ ดาย วอส ดัมบ แอนด์)
Robbing n*ggas splittin’ the figgas wit you boo, screw who?
(Robbings เอ็น *ggas splittin เดอะ figgas วิท ยู บู , สครูว์ ฮู)
Incest, never dissed a kiss
(อีนเซ็ซท , เน๊เฝ่อร์ ดิซพฺ อะ คิซ)
Shine on your wrist for a birthday gift
(ไชน์ ออน ยุร ริ๊ซท ฟอร์ รา เบริ์ดเดย์ กิฟท)
N*ggas like, you must’ve bent that
(เอ็น *ggas ไล๊ค , ยู มาสทฝฺ เบ็นท แดท)
She never would’ve spent that
(ชี เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป ซเพ็นท แดท)
On Cam’Ron I bought me my first box of tampons
(ออน แคมรัน นาย บอท มี มาย เฟิร์สท บ๊อกซฺ อ็อฝ tampons)
Bleeding in the pants at the school dance
(บรีดดิ้ง อิน เดอะ แพ็นท แอ็ท เดอะ สคูล แด๊นซ์)
Never took a chance at romance
(เน๊เฝ่อร์ ทุค กา แช้นซํ แอ็ท โรแม๊นซ์)
Although all my friends think ya fly
(ออลโทร ออล มาย เฟรน ทริ๊งค ยา ฟลาย)
But me doing that, I think I’d die
(บั๊ท มี ดูอิง แดท , ไอ ทริ๊งค อาย ดาย)
We like Thelma and JJ, Brandy and Ray J
(วี ไล๊ค Thelma แอนด์ JJ , บแรนดิ แอนด์ เรย์ เจ)
Anyone against C and C, pulled a AK
(เอนอิวัน อะเก๊นสท ซี แอนด์ ซี , พูลล อะ AK)
Thinkin’ ’bout s*cking your d*ck, had me sick
(ติ้งกิน เบาท เอส *คิง ยุร ดี *ck , แฮ็ด มี ซิ๊ค)
But if I lost my mind, you’d be the first I’d lick
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย ล็อซท มาย ไมนด์ , ยูต บี เดอะ เฟิร์สท อาย ลิค)

[Chorus 2]
([ ค๊อรัส 2 ])

I don’t care if they try to avoid us
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ เด ธราย ทู อะฝอยด อัซ)
I don’t care what they do
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท เด ดู)
I don’t care about anything else but
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท เอนอิธิง เอ๊ลส บั๊ท)
Me and you boo, me and you boo, me and you boo
(มี แอนด์ ยู บู , มี แอนด์ ยู บู , มี แอนด์ ยู บู)

[Cam]
([ แค็ม ])
A-yo I’m sorry yo
(อะ โย แอม ซ๊อรี่ โย)
But when it come to Charli
(บั๊ท เว็น หนิด คัม ทู ชาร์รี)
I wouldn’t hit that, we got back like Atari
(ไอ วูดดึ่น ฮิท แดท , วี ก็อท แบ็ค ไล๊ค อทาริ)
How you live mister?
(ฮาว ยู ไล้ฝ มิ๊สเทอร์)
Yo you see me and CB she a wig twister
(โย ยู ซี มี แอนด์ CB ชี อะ วิก ทวีซเทอะ)
Call her my big sister
(คอลลํ เฮอ มาย บิ๊ก ซิ๊สเท่อร์)
She game heads
(ชี เกม เฮด)
Never wear the same threads
(เน๊เฝ่อร์ แวร์ เดอะ เซม เทร๊ด)
I wouldn’t hit that if we slept in the same bed
(ไอ วูดดึ่น ฮิท แดท อิ๊ฟ วี ซเล็พท อิน เดอะ เซม เบ๊ด)
F*cking wit her, yo sh*t get sliced
(เอฟ *คิง วิท เฮอ , โย ฌะ *ที เก็ท สไล๊ซ)
Her wrist is ice
(เฮอ ริ๊ซท อีส ไอ๊ซ์)
And rappin’, the b*tch is nice
(แอนด์ แรพปิน , เดอะ บี *tch อีส ไน๊ซ์)
She told me how girls fool you for the bucks
(ชี โทลด มี ฮาว เกิร์ล ฟูล ยู ฟอร์ เดอะ บั๊ค)
And I should stay low, cool up in the cut
(แอนด์ ดาย เชิด สเทย์ โลว , คูล อั๊พ อิน เดอะ คัท)
I told her the difference
(ไอ โทลด เฮอ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
A wooler from the blunt
(อะ wooler ฟรอม เดอะ บลันท)
That’s how we get down
(แด้ท ฮาว วี เก็ท เดาน)
So cool I call her Cha’
(โซ คูล ไอ คอลลํ เฮอ ชา)
And any girl next to her, just to run her up
(แอนด์ เอ๊นี่ เกิร์ล เน๊กซท ทู เฮอ , จั๊สท ทู รัน เฮอ อั๊พ)
That’s why y’all run a muck
(แด้ท วาย ยอล รัน อะ มัค)
Thinkin’ that I done her up
(ติ้งกิน แดท ไอ ดัน เฮอ อั๊พ)
I thought about it once
(ไอ ธอท อะเบ๊าท ดิธ วั๊นซ)
When we grew up
(เว็น วี กรู อั๊พ)
But then I saw her naked
(บั๊ท เด็น นาย ซอว์ เฮอ เน๊คเค่ด)
And I threw up
(แอนด์ ดาย ธรู อั๊พ)

[Chorus 1 and 2 [2x]]
([ ค๊อรัส 1 แอนด์ 2 [ 2x ] ])

[feat. Charli Baltimore]
([ ฟีท ชาร์รี บอวทิมอว์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Me & My Boo คำอ่านไทย Cam’ron feat Charli Baltimore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น