เนื้อเพลง Have You Ever Wondered คำอ่านไทย Gabrielle

As I Look Back In Time
( แอส ซาย ลุ๊ค แบ็ค อิน ไทม์)
It’s Clear For Me To See
(อิทซ เคลียร์ ฟอร์ มี ทู ซี)
That I Was Meant For You
(แดท ไอ วอส เม็นท ฟอร์ ยู)
And You Were Meant For Me
(แอนด์ ยู เวอ เม็นท ฟอร์ มี)
Since The Day We Met
(ซิ๊นซ เดอะ เดย์ วี เม็ท)
Had Only Eyes To See One Another
(แฮ็ด โอ๊นลี่ อาย ทู ซี วัน อะน๊าเทร่อร์)
No One Else Could Compete
(โน วัน เอ๊ลส เคิด คอมพีท)

Looking Back I Remember
(ลุคอิง แบ็ค ไอ รีเม๊มเบ่อร์)
All The Fun And Games
(ออล เดอะ ฟัน แอนด์ เกม)
And What We’ve Got Right Now
(แอนด์ ว๊อท หวีบ ก็อท ไร๊ท นาว)
Really Hasn’t Changed
(ริแอ็ลลิ แฮ็ซท เช้งจํ)
Cos We Always Believed
(คอซ วี ออลเว บีลี๊ฝ)
Believed In What We Had
(บีลี๊ฝ อิน ว๊อท วี แฮ็ด)
So We Did Did Our Best To Make It Last
(โซ วี ดิด ดิด เอ๊า เบ๊สท์ ทู เม้ค อิท ล๊าสท)

Cos I Have A Love For You Unbreakable
(คอซ ซาย แฮ็ฝ อะ ลัฝ ฟอร์ ยู อันเบรกเคเบิล)
I Have A Love For You So Strong
(ไอ แฮ็ฝ อะ ลัฝ ฟอร์ ยู โซ สทรอง)
I Have A Love That’s Oh So Deep
(ไอ แฮ็ฝ อะ ลัฝ แด้ท โอ โซ ดี๊พ)
Cos I’ve Loved You All Along
(คอซ แอฝ ลัฝ ยู ออล อะลอง)
Cos I Have A Love For You Unbreakable
(คอซ ซาย แฮ็ฝ อะ ลัฝ ฟอร์ ยู อันเบรกเคเบิล)
I Have A Love For You So Strong
(ไอ แฮ็ฝ อะ ลัฝ ฟอร์ ยู โซ สทรอง)
I Have A Love That’s Oh So Deep
(ไอ แฮ็ฝ อะ ลัฝ แด้ท โอ โซ ดี๊พ)
Cos I’ve Loved You All Along
(คอซ แอฝ ลัฝ ยู ออล อะลอง)

Well Have You Ever Wondered How We Ever Came To Be
(เวลล แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร ฮาว วี เอ๊เฝ่อร์ เคม ทู บี)
Have You Ever Wondered Why There’s Still A You And Me
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร วาย แดร์ สทิลล อะ ยู แอนด์ มี)
Have You Ever Wondered Why I Haven’t Turned And Walked Away
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร วาย ไอ แฮฟเวน เทิร์น แอนด์ ว๊อล์ค อะเวย์)
And Why I Stayed
(แอนด์ วาย ไอ สเทย์)
So Have You Ever Wondered How We Ever Came To Be
(โซ แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร ฮาว วี เอ๊เฝ่อร์ เคม ทู บี)
Have You Ever Wondered Why There’s Still A You And Me
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร วาย แดร์ สทิลล อะ ยู แอนด์ มี)
Have You Ever Wondered Why I Haven’t Turned And Walked Away
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร วาย ไอ แฮฟเวน เทิร์น แอนด์ ว๊อล์ค อะเวย์)
And Why I Stayed
(แอนด์ วาย ไอ สเทย์)

Many Times I’ve Wondered
(เมนอิ ไทม์ แอฝ วั๊นเด้อร)
How We’ve Kept Our Love Alive
(ฮาว หวีบ เค็พท เอ๊า ลัฝ อะไล๊ฝ)
Cos We’ve Come Through Some Things
(คอซ หวีบ คัม ทรู ซัม ทริง)
That Others Don’t Survive
(แดท อ๊อเธ่อร์ ด้อนท์ เซอร์ไฝ๊ฝ)
But We’ve Always Believed
(บั๊ท หวีบ ออลเว บีลี๊ฝ)
Believed In What We Had
(บีลี๊ฝ อิน ว๊อท วี แฮ็ด)
So We Did Did Our Best To Make It Last
(โซ วี ดิด ดิด เอ๊า เบ๊สท์ ทู เม้ค อิท ล๊าสท)

Cos I Have A Love For You Unbreakable
(คอซ ซาย แฮ็ฝ อะ ลัฝ ฟอร์ ยู อันเบรกเคเบิล)
I Have A Love For You So Strong
(ไอ แฮ็ฝ อะ ลัฝ ฟอร์ ยู โซ สทรอง)
I Have A Love That’s Oh So Deep
(ไอ แฮ็ฝ อะ ลัฝ แด้ท โอ โซ ดี๊พ)
Cos I’ve Loved You All Along
(คอซ แอฝ ลัฝ ยู ออล อะลอง)
Cos I Have A Love For You Unbreakable
(คอซ ซาย แฮ็ฝ อะ ลัฝ ฟอร์ ยู อันเบรกเคเบิล)
I Have A Love For You So Strong
(ไอ แฮ็ฝ อะ ลัฝ ฟอร์ ยู โซ สทรอง)
I Have A Love That’s Oh So Deep
(ไอ แฮ็ฝ อะ ลัฝ แด้ท โอ โซ ดี๊พ)
Cos I’ve Loved You All Along
(คอซ แอฝ ลัฝ ยู ออล อะลอง)

So Have You Ever Wondered How We Came To Be
(โซ แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร ฮาว วี เคม ทู บี)
Have You Ever Wondered Why There’s Still A You And Me
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร วาย แดร์ สทิลล อะ ยู แอนด์ มี)
Have You Ever Wondered Why I Haven’t Turned And Walked Away
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร วาย ไอ แฮฟเวน เทิร์น แอนด์ ว๊อล์ค อะเวย์)
And Why I Stayed
(แอนด์ วาย ไอ สเทย์)
So Have You Ever Wondered How We Ever Came To Be
(โซ แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร ฮาว วี เอ๊เฝ่อร์ เคม ทู บี)
Have You Ever Wondered Why There’s Still A You And Me
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร วาย แดร์ สทิลล อะ ยู แอนด์ มี)
Have You Ever Wondered Why I Haven’t Turned And Walked Away
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร วาย ไอ แฮฟเวน เทิร์น แอนด์ ว๊อล์ค อะเวย์)
And Why I Stayed
(แอนด์ วาย ไอ สเทย์)

So Have You Ever Wondered How We Ever Came To Be
(โซ แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร ฮาว วี เอ๊เฝ่อร์ เคม ทู บี)
Have You Ever Wondered Why There’s Still A You And Me
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร วาย แดร์ สทิลล อะ ยู แอนด์ มี)
Have You Ever Wondered Why I Haven’t Just Turned And Walked Away
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร วาย ไอ แฮฟเวน จั๊สท เทิร์น แอนด์ ว๊อล์ค อะเวย์)
And Why I Stayed
(แอนด์ วาย ไอ สเทย์)
So Have You Ever Wondered How We Ever Came To Be
(โซ แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร ฮาว วี เอ๊เฝ่อร์ เคม ทู บี)
Have You Ever Wondered Why There’s Still A You And Me
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร วาย แดร์ สทิลล อะ ยู แอนด์ มี)
Have You Ever Wondered Why I Haven’t Turned And Walked Away
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร วาย ไอ แฮฟเวน เทิร์น แอนด์ ว๊อล์ค อะเวย์)
And Why I Stay
(แอนด์ วาย ไอ สเทย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Have You Ever Wondered คำอ่านไทย Gabrielle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น