เนื้อเพลง The Night Before คำอ่านไทย The Beatles

[Lennon/McCartney]
( [ เลนนอน /แมคคาร์นี ])

We said our goodbyes, ah, the night before.
(วี เซ็ด เอ๊า กู๊ดบาย , อา , เดอะ ไน๊ท บีฟอร์)
Love was in your eyes, ah, the night before.
(ลัฝ วอส ซิน ยุร อาย , อา , เดอะ ไน๊ท บีฟอร์)
Now today I find you have changed your mind.
(นาว ทูเดย์ ไอ ไฟนด์ ยู แฮ็ฝ เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Treat me like you did the night before.
(ทรี๊ท มี ไล๊ค ยู ดิด เดอะ ไน๊ท บีฟอร์)

Were you telling lies, ah, the night before?
(เวอ ยู เทลลิง ไล , อา , เดอะ ไน๊ท บีฟอร์)
Was I so unwise, ah, the night before?
(วอส ซาย โซ อันไวส , อา , เดอะ ไน๊ท บีฟอร์)
When I held you near you were so sincere.
(เว็น นาย เฮ็ลด ยู เนียร์ ยู เวอ โซ ซินเซียร์)
Treat me like you did the night before.
(ทรี๊ท มี ไล๊ค ยู ดิด เดอะ ไน๊ท บีฟอร์)

Last night is a night I will remember you by.
(ล๊าสท ไน๊ท อีส ซา ไน๊ท ไอ วิล รีเม๊มเบ่อร์ ยู บาย)
When I think of things we did it makes me wanna cry.
(เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ทริง วี ดิด ดิท เม้ค มี วอนนา คราย)

We said our goodbye, ah, the night before.
(วี เซ็ด เอ๊า กู๊ดบาย , อา , เดอะ ไน๊ท บีฟอร์)
Love was in your eyes, ah, the night before.
(ลัฝ วอส ซิน ยุร อาย , อา , เดอะ ไน๊ท บีฟอร์)
Now today I find you have changed your mind.
(นาว ทูเดย์ ไอ ไฟนด์ ยู แฮ็ฝ เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Treat me like you did the night before.
(ทรี๊ท มี ไล๊ค ยู ดิด เดอะ ไน๊ท บีฟอร์)

When I held you near you were so sincere.
(เว็น นาย เฮ็ลด ยู เนียร์ ยู เวอ โซ ซินเซียร์)
Treat me like you did the night before.
(ทรี๊ท มี ไล๊ค ยู ดิด เดอะ ไน๊ท บีฟอร์)

Last night is a night I will remember you by.
(ล๊าสท ไน๊ท อีส ซา ไน๊ท ไอ วิล รีเม๊มเบ่อร์ ยู บาย)
When I think of things we did it makes me wanna cry.
(เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ทริง วี ดิด ดิท เม้ค มี วอนนา คราย)

Were you telling lies, ah, the night before?
(เวอ ยู เทลลิง ไล , อา , เดอะ ไน๊ท บีฟอร์)
Was I so unwise, ah, the night before?
(วอส ซาย โซ อันไวส , อา , เดอะ ไน๊ท บีฟอร์)
When I held you near you were so sincere.
(เว็น นาย เฮ็ลด ยู เนียร์ ยู เวอ โซ ซินเซียร์)
Treat me like you did the night before,
(ทรี๊ท มี ไล๊ค ยู ดิด เดอะ ไน๊ท บีฟอร์ ,)
like the night before.
(ไล๊ค เดอะ ไน๊ท บีฟอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Night Before คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น