เนื้อเพลง Lady Sun คำอ่านไทย Earth Wind And Fire

You bring joy to my life
( ยู บริง จอย ทู มาย ไล๊ฟ)
And I’m so glad that we are together
(แอนด์ แอม โซ แกล๊ด แดท วี อาร์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
You’re the one who lifts me up
(ยัวร์ ดิ วัน ฮู ลิฟท มี อั๊พ)
You bring sunshine where there’s stormy eweather
(ยู บริง ซันชาย แวร์ แดร์ ซทอมิ eweather)
When I think of you
(เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ยู)
I thank you for your love and understanding
(ไอ แธ๊งค์ ยู ฟอร์ ยุร ลัฝ แอนด์ อันเดิซแทนดิง)
Like a plane you make me fly
(ไล๊ค เก เพลน ยู เม้ค มี ฟลาย)
You bring our love to a happy landing
(ยู บริง เอ๊า ลัฝ ทู อะ แฮ๊พพี่ แลนดิง)

I found out, what love’s all about
(ไอ เฟานด เอ๊าท , ว๊อท ลัฝ ซอร์ อะเบ๊าท)
There’s one thing I want ot show you
(แดร์ วัน ทริง ไอ ว้อนท ot โชว์ ยู)
I want you to know, you’re my lady sun
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ , ยัวร์ มาย เล๊ดี้ ซัน)
You’re my reason for living, you light up my day
(ยัวร์ มาย รี๊ซั่น ฟอร์ ลีฝอิง , ยู ไล๊ท อั๊พ มาย เดย์)
You’re my lady sun, you’re my reason for living
(ยัวร์ มาย เล๊ดี้ ซัน , ยัวร์ มาย รี๊ซั่น ฟอร์ ลีฝอิง)
Don’t you go away
(ด้อนท์ ยู โก อะเวย์)

Just wanna let you know
(จั๊สท วอนนา เล็ท ยู โนว์)
The way we love is very special to me
(เดอะ เวย์ วี ลัฝ อีส เฝ๊รี่ สเพ๊เชี่ยล ทู มี)
And when you touch me
(แอนด์ เว็น ยู ทั๊ช มี)
You send a chill uh huh, right thru me
(ยู เซ็นด อะ ชิล อา ฮู , ไร๊ท ธรู มี)
You’re the one that I can trust deep down inside
(ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ แคน ทรัสท ดี๊พ เดาน อิ๊นไซด์)
I know you won’t deceive me
(ไอ โนว์ ยู ว็อนท ดิซีฝ มี)
Hope dreams would disappear into the air
(โฮพ ดรีม เวิด ดิสแอ๊พเพียร์ อิ๊นทู ดิ แอร์)
If you should ever leave me
(อิ๊ฟ ยู เชิด เอ๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี)

I found out, what love’s all about
(ไอ เฟานด เอ๊าท , ว๊อท ลัฝ ซอร์ อะเบ๊าท)
There’s one thing I want to show you
(แดร์ วัน ทริง ไอ ว้อนท ทู โชว์ ยู)
I want you to know, you’re my lady sun
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ , ยัวร์ มาย เล๊ดี้ ซัน)
You’re my reason for living, you light up my day
(ยัวร์ มาย รี๊ซั่น ฟอร์ ลีฝอิง , ยู ไล๊ท อั๊พ มาย เดย์)
You’re my lady sun, you’re my reason for living
(ยัวร์ มาย เล๊ดี้ ซัน , ยัวร์ มาย รี๊ซั่น ฟอร์ ลีฝอิง)
Don’t you go away
(ด้อนท์ ยู โก อะเวย์)
You’re my lady sun, you’re my reason for living
(ยัวร์ มาย เล๊ดี้ ซัน , ยัวร์ มาย รี๊ซั่น ฟอร์ ลีฝอิง)
You light up my day
(ยู ไล๊ท อั๊พ มาย เดย์)

Don’t you ever leave me, don’t you never
(ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี , ด้อนท์ ยู เน๊เฝ่อร์)
We have a love shining together
(วี แฮ็ฝ อะ ลัฝ ชายนิง ทูเก๊ทเธ่อร์)
It shines like the sun
(อิท ไชน์ ไล๊ค เดอะ ซัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lady Sun คำอ่านไทย Earth Wind And Fire

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น