เนื้อเพลง All for One คำอ่านไทย Diana Ross

All for one and one for all
( ออล ฟอร์ วัน แอนด์ วัน ฟอร์ ออล)
You live, you give, you have a ball
(ยู ไล้ฝ , ยู กี๊ฝ , ยู แฮ็ฝ อะ บอล)

There’s no need to live on an island
(แดร์ โน นี๊ด ทู ไล้ฝ ออน แอน ไอ๊แลนด์)
Cause everyone here respects your opinion
(ค๊อส เอ๊วี่วัน เฮียร เรสเพ๊คท ยุร โอะพีนยัน)
It all adds up to
(อิท ดอร์ แอ๊ด อั๊พ ทู)
It’s your strength we need
(อิทซ ยุร ซทเร็งธ วี นี๊ด)
So get behind and push
(โซ เก็ท บีฮายน์ แอนด์ พุช)
If you don’t want to lead
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ว้อนท ทู ลี๊ด)

Cause it’s all for one and one for all
(ค๊อส อิทซ ซอร์ ฟอร์ วัน แอนด์ วัน ฟอร์ ออล)
You live, you give, you have a ball
(ยู ไล้ฝ , ยู กี๊ฝ , ยู แฮ็ฝ อะ บอล)

I don’t know your future plans
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ยุร ฟิ๊วเช่อร์ แพลน)
But divided I’m sure
(บั๊ท ดิไฝด แอม ชัวร์)
You will not stand
(ยู วิล น็อท สแทนด์)
I said all that to say
(ไอ เซ็ด ออล แดท ทู เซย์)
There’s an easier way
(แดร์ แอน อีสไซน์ เวย์)
If it’s love that we share
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝ แดท วี แชร์)
Then there’s no debt to pay
(เด็น แดร์ โน เด็บ ทู เพย์)
Cause we are all down here under the sky
(ค๊อส วี อาร์ ออล เดาน เฮียร อั๊นเด้อร เดอะ สกาย)
Won’t you try
(ว็อนท ยู ธราย)
Won’t you try
(ว็อนท ยู ธราย)

We’re all down here
(เวีย ออล เดาน เฮียร)
You’re not alone
(ยัวร์ น็อท อะโลน)
You’ve been pushing and pulling and shoving
(ยู๊ฟ บีน พุฌอิง แอนด์ พลูลิง แอนด์ shovings)
Since the day you were born
(ซิ๊นซ เดอะ เดย์ ยู เวอ บอน)
So let’s try
(โซ เล็ท ธราย)

All for one and one for all
(ออล ฟอร์ วัน แอนด์ วัน ฟอร์ ออล)
You live, you give, you have a ball
(ยู ไล้ฝ , ยู กี๊ฝ , ยู แฮ็ฝ อะ บอล)
And a smile will appear on your face
(แอนด์ อะ สไมล์ วิล แอพเพียร์ ออน ยุร เฟซ)
Cause suddenly, suddenly the world is a beautiful place
(ค๊อส ซั๊ดเด้นลี่ , ซั๊ดเด้นลี่ เดอะ เวิลด อีส ซา บยูทิฟุล เพลส)
Cause it’s all for one and one for all
(ค๊อส อิทซ ซอร์ ฟอร์ วัน แอนด์ วัน ฟอร์ ออล)
You live, you give, you have a ball
(ยู ไล้ฝ , ยู กี๊ฝ , ยู แฮ็ฝ อะ บอล)

All for one and one for all
(ออล ฟอร์ วัน แอนด์ วัน ฟอร์ ออล)
You live, you give, you have a ball
(ยู ไล้ฝ , ยู กี๊ฝ , ยู แฮ็ฝ อะ บอล)
All for one and one for all
(ออล ฟอร์ วัน แอนด์ วัน ฟอร์ ออล)
Let’s try, let’s try
(เล็ท ธราย , เล็ท ธราย)
You live, you give, you have a ball
(ยู ไล้ฝ , ยู กี๊ฝ , ยู แฮ็ฝ อะ บอล)
All for one and one for all
(ออล ฟอร์ วัน แอนด์ วัน ฟอร์ ออล)
You live, you give, you have a ball
(ยู ไล้ฝ , ยู กี๊ฝ , ยู แฮ็ฝ อะ บอล)
If it’s love that we share
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝ แดท วี แชร์)
Love that we share
(ลัฝ แดท วี แชร์)
It’s one for all
(อิทซ วัน ฟอร์ ออล)
All for one and one for all
(ออล ฟอร์ วัน แอนด์ วัน ฟอร์ ออล)
Get down inside
(เก็ท เดาน อิ๊นไซด์)
Together
(ทูเก๊ทเธ่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All for One คำอ่านไทย Diana Ross

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น