เนื้อเพลง The Way Things Are คำอ่านไทย Fiona Apple

I wouldn’t know what to do with another chance
( ไอ วูดดึ่น โนว์ ว๊อท ทู ดู วิธ อะน๊าเทร่อร์ แช้นซํ)
If you gave it to me
(อิ๊ฟ ยู เกฝ อิท ทู มี)
I couldn’t take the embrace of a real romance
(ไอ คูดซึ่น เท้ค ดิ เอ็มเบรซ อ็อฝ อะ เรียล โรแม๊นซ์)
It’d race right through me
(อิทด เร้ซ ไร๊ท ทรู มี)
I’m much better off the way things are
(แอม มัช เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เดอะ เวย์ ทริง แซร์)
Much much better off, better by far, by far
(มัช มัช เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ , เบ๊ทเท่อร์ บาย ฟาร์ , บาย ฟาร์)
I wouldn’t know what to say to a gentle voice
(ไอ วูดดึ่น โนว์ ว๊อท ทู เซย์ ทู อะ เจ๊นเทิ่ล ว๊อยซ์)
It’d roll right past me
(อิทด โรลล ไร๊ท พาสท์ มี)
And if you chalk it up you’ll see I don’t really have a choice
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ชอค อิท อั๊พ โยว ซี ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แฮ็ฝ อะ ช๊อยซํ)
So don’t even ask me
(โซ ด้อนท์ อี๊เฝ่น อาสคฺ มี)
I’m much better off, the way things are
(แอม มัช เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ , เดอะ เวย์ ทริง แซร์)
Much much better off, better by far
(มัช มัช เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ , เบ๊ทเท่อร์ บาย ฟาร์)
So keep on calling me names, keep on, keep on
(โซ คี๊พ ออน คอลลิง มี เนม , คี๊พ ออน , คี๊พ ออน)
And I’ll keep kicking the crap till it’s gone
(แอนด์ อิลล คี๊พ คิคกิ้ง เดอะ แครพ ทิลล์ อิทซ กอน)
If you keep on killing, you could get me to settle
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ ออน คีลลิง , ยู เคิด เก็ท มี ทู เซ็ทเทิ่ล)
And as soon as I settle, I bet I’ll be
(แอนด์ แอส ซูน แอส ซาย เซ็ทเทิ่ล , ไอ เบ๊ท อิลล บี)
Able to move on
(เอ๊เบิ้ล ทู มู๊ฝ ออน)
How can I fight, when we’re on the same side
(ฮาว แคน นาย ไฟ้ท , เว็น เวอ ออน เดอะ เซม ไซด์)
How can I fight beside you
(ฮาว แคน นาย ไฟ้ท บีไซด์ ยู)
So keep on calling me names, keep on, keep on
(โซ คี๊พ ออน คอลลิง มี เนม , คี๊พ ออน , คี๊พ ออน)
And I’ll keep kicking the crap till it’s gone
(แอนด์ อิลล คี๊พ คิคกิ้ง เดอะ แครพ ทิลล์ อิทซ กอน)
If you keep on killing, you could get me to settle
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ ออน คีลลิง , ยู เคิด เก็ท มี ทู เซ็ทเทิ่ล)
And as soon as I settle, I bet I’ll be
(แอนด์ แอส ซูน แอส ซาย เซ็ทเทิ่ล , ไอ เบ๊ท อิลล บี)
Able to move on
(เอ๊เบิ้ล ทู มู๊ฝ ออน)
So keep on calling me names, keep on, keep on
(โซ คี๊พ ออน คอลลิง มี เนม , คี๊พ ออน , คี๊พ ออน)
And I’ll keep kicking the crap till it’s gone
(แอนด์ อิลล คี๊พ คิคกิ้ง เดอะ แครพ ทิลล์ อิทซ กอน)
If you keep on killing, you could get me to settle
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ ออน คีลลิง , ยู เคิด เก็ท มี ทู เซ็ทเทิ่ล)
And as soon as I settle, I bet I’ll be
(แอนด์ แอส ซูน แอส ซาย เซ็ทเทิ่ล , ไอ เบ๊ท อิลล บี)
Able to move on
(เอ๊เบิ้ล ทู มู๊ฝ ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way Things Are คำอ่านไทย Fiona Apple

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น