เนื้อเพลง Angels We Have Heard on High คำอ่านไทย Vanessa Williams

There’ve been times, when I thought I heard angels
( เตอรีเออด บีน ไทม์ , เว็น นาย ธอท ไอ เฮิด แอ๊งเจล)
And I must admit, it took me by surprise
(แอนด์ ดาย มัสท์ แอ๊ดมิท , อิท ทุค มี บาย เซอร์ไพร๊ส)
I heard rhythm, and the fullness of life
(ไอ เฮิด ริธึ่ม , แอนด์ เดอะ ฟูลเน็ซ อ็อฝ ไล๊ฟ)
So rich, it brought tears to my eyes
(โซ ริ๊ช , อิท บรอท เทียร์ ทู มาย อาย)

There was a time, I was sure I heard angels
(แดร์ วอส ซา ไทม์ , ไอ วอส ชัวร์ ไอ เฮิด แอ๊งเจล)
It was a sound tinged with sadness, but loaded with the joy
(อิท วอส ซา ซาวน์ด ทิง วิธ แซดเน็ซ , บั๊ท โหลด วิธ เดอะ จอย)
Full of rhythm, and oh such music
(ฟูล อ็อฝ ริธึ่ม , แอนด์ โอ ซัช มิ๊วสิค)
Kind of streetwise jubilation at the coming of that blessed boy
(ไคนด์ อ็อฝ streetwise จูบิเลฌัน แอ็ท เดอะ คัมอิง อ็อฝ แดท เบล๊ส บอย)

Angels we have heard on high
(แอ๊งเจล วี แฮ็ฝ เฮิด ออน ไฮฮ)
Sweetly singing o’er the plains
(ซวิทลิ ซิงกิง oer เดอะ เพลน)
And the mountains in reply
(แอนด์ เดอะ เม๊าเท่น ซิน รีพลาย)
Echoing their joyous strain
(แอคโคลิง แดร์ จอยอัซ สเทรน)

Gloria, in excel sis deo
(โกวเรีย , อิน เอ็คเซล ซิซ deo)
Gloria, in excel sis deo, oh
(โกวเรีย , อิน เอ็คเซล ซิซ deo , โอ)

Shepherds why this jubilee
(เฌพเอิด วาย ดิส จู๊บิลี่)
Why your joyous strains prolong
(วาย ยุร จอยอัซ สเทรน โพรลอง)
What the gladsome tidings be
(ว๊อท เดอะ gladsome ไทดิงส บี)
Which inspire your heav’nly song
(วิช อินไพร์ ยุร เฮฝวึนลี ซ็อง)

Gloria, in excel sis deo
(โกวเรีย , อิน เอ็คเซล ซิซ deo)
Gloria, in excel sis deo, oh
(โกวเรีย , อิน เอ็คเซล ซิซ deo , โอ)

Come to Bethlehem and see
(คัม ทู เบธลิเอ็ม แอนด์ ซี)
Him whose birth the angels sing
(ฮิม ฮูส เบริ๊ท ดิ แอ๊งเจล ซิง)
Come adore on bended knee
(คัม อะโด ออน เบ็นด นี)
Christ the lord, the new born king
(คไรซท เดอะ หลอร์ด , เดอะ นิว บอน คิง)

Gloria, in excel sis deo
(โกวเรีย , อิน เอ็คเซล ซิซ deo)
Gloria, in excel sis deo, oh
(โกวเรีย , อิน เอ็คเซล ซิซ deo , โอ)

Angels we have heard on high
(แอ๊งเจล วี แฮ็ฝ เฮิด ออน ไฮฮ)

Angels we have heard on high, [Gloria]
(แอ๊งเจล วี แฮ็ฝ เฮิด ออน ไฮฮ , [ โกวเรีย ])
Angels we have heard on high, [Gloria]
(แอ๊งเจล วี แฮ็ฝ เฮิด ออน ไฮฮ , [ โกวเรีย ])
Angels we have heard on high, [Gloria]
(แอ๊งเจล วี แฮ็ฝ เฮิด ออน ไฮฮ , [ โกวเรีย ])
Angels we have heard on high, [Gloria]
(แอ๊งเจล วี แฮ็ฝ เฮิด ออน ไฮฮ , [ โกวเรีย ])

Angels we have heard
(แอ๊งเจล วี แฮ็ฝ เฮิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angels We Have Heard on High คำอ่านไทย Vanessa Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น