เนื้อเพลง Paradise คำอ่านไทย Natural

I live the long life
( ไอ ไล้ฝ เดอะ ลอง ไล๊ฟ)
To get to where I am right here
(ทู เก็ท ทู แวร์ ไอ แอ็ม ไร๊ท เฮียร)
I walk the long road
(ไอ ว๊อล์ค เดอะ ลอง โร้ด)
With just the wind in my hair
(วิธ จั๊สท เดอะ วินด อิน มาย แฮร์)
All I have is my smile
(ออล ไอ แฮ็ฝ อีส มาย สไมล์)
I began to lose track
(ไอ บิแกน ทู ลู้ส แทร็ค)
I walked on for miles
(ไอ ว๊อล์ค ออน ฟอร์ ไมล)
And I never looked back
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค)
I’m not the kind of guy To get left out in the cold
(แอม น็อท เดอะ ไคนด์ อ็อฝ กาย ทู เก็ท เล๊ฟท เอ๊าท อิน เดอะ โคลด์)
[left out in the cold]
([ เล๊ฟท เอ๊าท อิน เดอะ โคลด์ ])
Walked on forever And I’ll never grow old
(ว๊อล์ค ออน ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ โกรว์ โอลด์)
Don’t wanna live the real life
(ด้อนท์ วอนนา ไล้ฝ เดอะ เรียล ไล๊ฟ)
Working nine to five
(เวิคกิง ไนน ทู ไฟฝ)
Find a piece of paradise
(ไฟนด์ อะ พี๊ซ อ็อฝ พาราได๊ซ)
Finally feel alive
(ไฟแน็ลลิ ฟีล อะไล๊ฝ)
I live my life to the fullest
(ไอ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ ทู เดอะ ฟอร์เล็ท)
I have no regrets
(ไอ แฮ็ฝ โน รีเกร๊ท)
I’d have to stack the deck
(อาย แฮ็ฝ ทู ซแท็ค เดอะ เด็ค)
To win all my best
(ทู วิน ออล มาย เบ๊สท์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I feel a fire burning
(ไอ ฟีล อะ ไฟเออะร เบรินนิง)
Deep inside my soul
(ดี๊พ อิ๊นไซด์ มาย โซล)
[deep inside my soul]
([ ดี๊พ อิ๊นไซด์ มาย โซล ])
I hold onto my destiny
(ไอ โฮลด์ ออนทู มาย เดซทินิ)
And I’ll never let it go
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ดิธ โก)
Cuz I live my own life
(คัซ ไอ ไล้ฝ มาย โอว์น ไล๊ฟ)
Found what I set out to
(เฟานด ว๊อท ไอ เซ็ท เอ๊าท ทู)
And I’ll never look back Because I found paradise
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค บิคอส ไอ เฟานด พาราได๊ซ)
Devote my whole life to
(ดีโฝท มาย โฮล ไล๊ฟ ทู)
Never giving up again
(เน๊เฝ่อร์ กีฝวิง อั๊พ อะเกน)
Follow your heart, your mind, your soul
(ฟ๊อลโล่ว ยุร ฮาร์ท , ยุร ไมนด์ , ยุร โซล)
Hold onto your dreams
(โฮลด์ ออนทู ยุร ดรีม)
And never let them go
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เด็ม โก)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

I count the minutes
(ไอ เค้าทํ เดอะ มิ๊หนิท)
Til I can run away
(ทิล ไอ แคน รัน อะเวย์)
A little love and affection
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ แอนด์ แอ็ฟเฟคฌัน)
If you can feel the same way
(อิ๊ฟ ยู แคน ฟีล เดอะ เซม เวย์)
Put your arms around me
(พุท ยุร อาร์ม อะราวนฺดฺ มี)
And I’ll show you the way
(แอนด์ อิลล โชว์ ยู เดอะ เวย์)
Wanna change your destiny
(วอนนา เช้งจํ ยุร เดซทินิ)
Re-write ancient history
(รี ไร๊ท แอ๊นเซี่ยนท ฮิสทรี่)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

I feel a fire burning
(ไอ ฟีล อะ ไฟเออะร เบรินนิง)
Deep inside my soul
(ดี๊พ อิ๊นไซด์ มาย โซล)
[deep inside my soul]
([ ดี๊พ อิ๊นไซด์ มาย โซล ])
I hold onto my destiny
(ไอ โฮลด์ ออนทู มาย เดซทินิ)
And I’ll never let it go
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ดิธ โก)
Cuz I live my own life
(คัซ ไอ ไล้ฝ มาย โอว์น ไล๊ฟ)
Found what I set out to
(เฟานด ว๊อท ไอ เซ็ท เอ๊าท ทู)
And I’ll never look back Because I found paradise
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค บิคอส ไอ เฟานด พาราได๊ซ)
Devote my whole life to
(ดีโฝท มาย โฮล ไล๊ฟ ทู)
Never giving up again
(เน๊เฝ่อร์ กีฝวิง อั๊พ อะเกน)
Follow your heart, your mind, your soul
(ฟ๊อลโล่ว ยุร ฮาร์ท , ยุร ไมนด์ , ยุร โซล)
Hold onto your dreams
(โฮลด์ ออนทู ยุร ดรีม)
And never let them go
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เด็ม โก)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

But I know
(บั๊ท ไอ โนว์)
I’ve been searching for
(แอฝ บีน เซิชอิง ฟอร์)
That place to call my own
(แดท เพลส ทู คอลลํ มาย โอว์น)
All of my life
(ออล อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
It’s been in my soul
(อิทซ บีน อิน มาย โซล)
Now I know [know know]
(นาว ไอ โนว์ [ โนว์ โนว์ ])
Cuz I live my own life
(คัซ ไอ ไล้ฝ มาย โอว์น ไล๊ฟ)
Found what I set out to
(เฟานด ว๊อท ไอ เซ็ท เอ๊าท ทู)
And I’ll never look back [and I’ll never look back]
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค [ แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค ])
Because I found paradise
(บิคอส ไอ เฟานด พาราได๊ซ)
Devote my whole life to
(ดีโฝท มาย โฮล ไล๊ฟ ทู)
Never giving up again
(เน๊เฝ่อร์ กีฝวิง อั๊พ อะเกน)
I found paradise
(ไอ เฟานด พาราได๊ซ)
[I found what I set out to]
([ ไอ เฟานด ว๊อท ไอ เซ็ท เอ๊าท ทู ])
Found what I set out to
(เฟานด ว๊อท ไอ เซ็ท เอ๊าท ทู)
[forever and ever and ever]
([ ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ ])
And I’ll never look back again
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค อะเกน)
I found paradise
(ไอ เฟานด พาราได๊ซ)
Devote my whole life to
(ดีโฝท มาย โฮล ไล๊ฟ ทู)
Never giving up again
(เน๊เฝ่อร์ กีฝวิง อั๊พ อะเกน)
[never giving up again]
([ เน๊เฝ่อร์ กีฝวิง อั๊พ อะเกน ])
I live my own life
(ไอ ไล้ฝ มาย โอว์น ไล๊ฟ)
Found what I set out to
(เฟานด ว๊อท ไอ เซ็ท เอ๊าท ทู)
And I’ll never look back because
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค บิคอส)
I found paradise
(ไอ เฟานด พาราได๊ซ)
Devote my whole life to Never giving up again
(ดีโฝท มาย โฮล ไล๊ฟ ทู เน๊เฝ่อร์ กีฝวิง อั๊พ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paradise คำอ่านไทย Natural

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น