เนื้อเพลง Everlasting Friend คำอ่านไทย Blue October

A heartbeat skip, relationship
( อะ ฮาร์ทบีท สคิพ , ริเลฌันฌิพ)
Inside a bubble bath
(อิ๊นไซด์ อะ บั๊บเบิ้ล บ๊าทร)
An icing drip below your lip
(แอน ไอซอิง ดริพ บีโลว์ ยุร ลิพ)
So we undo the math
(โซ วี อันดู เดอะ แมตซฺ)
A sudden slip between
(อะ ซัดดน สลิ๊พ บีทะวีน)
My pathetic sedatives
(มาย พะเธทอิค เซดอะทิฝ)
A real-life script of how
(อะ เรียล ไล๊ฟ สคริพท์ อ็อฝ ฮาว)
Mistakes became our medicine, so
(มิสเท้ค บิเคม เอ๊า เม๊ดดิซิน , โซ)

Delay the hurtful words
(ดีเลย์ เดอะ เฮิทฟุล เวิร์ด)
Of complicated overcast
(อ็อฝ ค๊อมพลิเขท โอเฝอะคาซท)
Please take the message that I’m
(พลีซ เท้ค เดอะ เม๊สเสจ แดท แอม)
Picking up my chin at last
(พีคคิงส อั๊พ มาย ชิน แอ็ท ล๊าสท)
I said my confidence
(ไอ เซ็ด มาย คอนฟิเด็นซ)
It gets stronger when you’re next to me
(อิท เก็ท สตองเกอร์ เว็น ยัวร์ เน๊กซท ทู มี)
But we pray from miles away
(บั๊ท วี เพรย์ ฟรอม ไมล อะเวย์)
In quest for what we long to be
(อิน คเว็ซท ฟอร์ ว๊อท วี ลอง ทู บี)

I might crumble, I might take a fall again
(ไอ ไมท แคมเบิล , ไอ ไมท เท้ค เก ฟอลล์ อะเกน)
[Still missing you]
([ สทิลล มีซซิง ยู ])
I might crumble, I might take a fall again
(ไอ ไมท แคมเบิล , ไอ ไมท เท้ค เก ฟอลล์ อะเกน)
[Still missing you]
([ สทิลล มีซซิง ยู ])
I might crumble, I might take a fall again
(ไอ ไมท แคมเบิล , ไอ ไมท เท้ค เก ฟอลล์ อะเกน)
But you’re my everlasting friend
(บั๊ท ยัวร์ มาย เอฝเวอร์ลาสทิง เฟรน)
Everlasting friend
(เอฝเวอร์ลาสทิง เฟรน)

A heartbeat skip, relationship
(อะ ฮาร์ทบีท สคิพ , ริเลฌันฌิพ)
So we would stay up late
(โซ วี เวิด สเทย์ อั๊พ เหลท)
A teardrop drip below your lip
(อะ ทรีดรอป ดริพ บีโลว์ ยุร ลิพ)
Beside the airport gate
(บีไซด์ ดิ แอร์พอร์ท เกท)
A sudden slip from where
(อะ ซัดดน สลิ๊พ ฟรอม แวร์)
We used to be a year ago
(วี ยู๊ส ทู บี อะ เยียร์ อะโก)
A real-life script of how
(อะ เรียล ไล๊ฟ สคริพท์ อ็อฝ ฮาว)
Our hands would hold and not let go
(เอ๊า แฮนด์ เวิด โฮลด์ แอนด์ น็อท เล็ท โก)

But delay the mournful words
(บั๊ท ดีเลย์ เดอะ โมนฟุล เวิร์ด)
Of complicated overcast
(อ็อฝ ค๊อมพลิเขท โอเฝอะคาซท)
Please take the message
(พลีซ เท้ค เดอะ เม๊สเสจ)
That you taught me how to live at last
(แดท ยู ทอท มี ฮาว ทู ไล้ฝ แอ็ท ล๊าสท)
But I said my confidence
(บั๊ท ไอ เซ็ด มาย คอนฟิเด็นซ)
It gets stronger when you’re next to me
(อิท เก็ท สตองเกอร์ เว็น ยัวร์ เน๊กซท ทู มี)
But we wave respect goodbye
(บั๊ท วี เว๊ฝ เรสเพ๊คท กู๊ดบาย)
In quest for what we long to be, but
(อิน คเว็ซท ฟอร์ ว๊อท วี ลอง ทู บี , บั๊ท)

I might crumble, I might take a fall again
(ไอ ไมท แคมเบิล , ไอ ไมท เท้ค เก ฟอลล์ อะเกน)
[Still missing you]
([ สทิลล มีซซิง ยู ])
I might crumble, I might take a fall again
(ไอ ไมท แคมเบิล , ไอ ไมท เท้ค เก ฟอลล์ อะเกน)
[Still missing you]
([ สทิลล มีซซิง ยู ])
I might crumble, I might take a fall again
(ไอ ไมท แคมเบิล , ไอ ไมท เท้ค เก ฟอลล์ อะเกน)
But you’re my everlasting friend
(บั๊ท ยัวร์ มาย เอฝเวอร์ลาสทิง เฟรน)

Will you be coming home?
(วิล ยู บี คัมอิง โฮม)
[Everlasting friend]
([ เอฝเวอร์ลาสทิง เฟรน ])
My everlasting friend, will you be coming home?
(มาย เอฝเวอร์ลาสทิง เฟรน , วิล ยู บี คัมอิง โฮม)
[Everlasting friend]
([ เอฝเวอร์ลาสทิง เฟรน ])

I might crumble, I might take a fall again
(ไอ ไมท แคมเบิล , ไอ ไมท เท้ค เก ฟอลล์ อะเกน)
[Still missing you]
([ สทิลล มีซซิง ยู ])
I might crumble, I might take a fall again
(ไอ ไมท แคมเบิล , ไอ ไมท เท้ค เก ฟอลล์ อะเกน)
[Still missing you]
([ สทิลล มีซซิง ยู ])
I might crumble, I might take a fall again
(ไอ ไมท แคมเบิล , ไอ ไมท เท้ค เก ฟอลล์ อะเกน)

I might crumble, I might take a fall again
(ไอ ไมท แคมเบิล , ไอ ไมท เท้ค เก ฟอลล์ อะเกน)
I might crumble, I might take a fall again
(ไอ ไมท แคมเบิล , ไอ ไมท เท้ค เก ฟอลล์ อะเกน)
I might crumble, I might take a fall again
(ไอ ไมท แคมเบิล , ไอ ไมท เท้ค เก ฟอลล์ อะเกน)
I might crumble, I might take a fall again
(ไอ ไมท แคมเบิล , ไอ ไมท เท้ค เก ฟอลล์ อะเกน)
I just want to know that you’ll be coming home
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู โนว์ แดท โยว บี คัมอิง โฮม)
I just want to know that you’ll be coming home
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู โนว์ แดท โยว บี คัมอิง โฮม)
I just want to know that you’ll be coming home
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู โนว์ แดท โยว บี คัมอิง โฮม)
I just want to know that you’ll be coming home
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู โนว์ แดท โยว บี คัมอิง โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everlasting Friend คำอ่านไทย Blue October

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น