เนื้อเพลง Keeping My Mind คำอ่านไทย Fred Hammond

Such a sweet communion
( ซัช อะ สวี้ท ค็อมยูนยัน)
Such a sweet communion
(ซัช อะ สวี้ท ค็อมยูนยัน)
As everyday I seek Your face
(แอส เอวี่เดย์ ไอ ซี๊ค ยุร เฟซ)
As everyday I seek Your face
(แอส เอวี่เดย์ ไอ ซี๊ค ยุร เฟซ)
Knowing that Your best for me is wherever You are
(โนอิง แดท ยุร เบ๊สท์ ฟอร์ มี อีส ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
Knowing that Your best for me is wherever You are
(โนอิง แดท ยุร เบ๊สท์ ฟอร์ มี อีส ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
You can speak life in me
(ยู แคน สพี๊ค ไล๊ฟ อิน มี)
You can speak life in me
(ยู แคน สพี๊ค ไล๊ฟ อิน มี)
And take me up on eagle’s wings
(แอนด์ เท้ค มี อั๊พ ออน อี๊เกิ้ล วิง)
And take me up on eagle’s wings
(แอนด์ เท้ค มี อั๊พ ออน อี๊เกิ้ล วิง)
And all day long I think on these things
(แอนด์ ออล เดย์ ลอง ไอ ทริ๊งค ออน ฑิส ทริง)
And all day long I think on these things
(แอนด์ ออล เดย์ ลอง ไอ ทริ๊งค ออน ฑิส ทริง)
Lord they that keep their minds stayed on You
(หลอร์ด เด แดท คี๊พ แดร์ ไมนด์ สเทย์ ออน ยู)
Lord they that keep their minds stayed on You
(หลอร์ด เด แดท คี๊พ แดร์ ไมนด์ สเทย์ ออน ยู)
Will be kept in perfect peace
(วิล บี เค็พท อิน เพ๊อร์เฟ็คท พี๊ซ)
Will be kept in perfect peace
(วิล บี เค็พท อิน เพ๊อร์เฟ็คท พี๊ซ)
Ad I know You are able to
(แอ็ด ดาย โนว์ ยู อาร์ เอ๊เบิ้ล ทู)
Ad I know You are able to
(แอ็ด ดาย โนว์ ยู อาร์ เอ๊เบิ้ล ทู)
Cause my fears to cease
(ค๊อส มาย เฟียร์ ทู ซี๊ส)
Cause my fears to cease
(ค๊อส มาย เฟียร์ ทู ซี๊ส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Won’t let a day go by
(ว็อนท เล็ท ดา เดย์ โก บาย)
Won’t let a day go by
(ว็อนท เล็ท ดา เดย์ โก บาย)
Without keeping my mind
(วิธเอ๊าท คีพอิง มาย ไมนด์)
Without keeping my mind
(วิธเอ๊าท คีพอิง มาย ไมนด์)
Keeping it stayed on Jesus
(คีพอิง อิท สเทย์ ออน จีสัซ)
Keeping it stayed on Jesus
(คีพอิง อิท สเทย์ ออน จีสัซ)
Stayed on Jesus
(สเทย์ ออน จีสัซ)
Stayed on Jesus
(สเทย์ ออน จีสัซ)
With every new sunrise
(วิธ เอ๊เฝอร์รี่ นิว ซีนไลท์)
With every new sunrise
(วิธ เอ๊เฝอร์รี่ นิว ซีนไลท์)
I gotta keep my mind
(ไอ กอททะ คี๊พ มาย ไมนด์)
I gotta keep my mind
(ไอ กอททะ คี๊พ มาย ไมนด์)
Meditate on Him
(เมดอิเทท ออน ฮิม)
Meditate on Him
(เมดอิเทท ออน ฮิม)
And keep His Spirit deep within
(แอนด์ คี๊พ ฮิส สพีหริท ดี๊พ วิธอิน)
And keep His Spirit deep within
(แอนด์ คี๊พ ฮิส สพีหริท ดี๊พ วิธอิน)

When the darkness covers me
(เว็น เดอะ ดาคเน็ซ โค๊ฝเฝ่อร์ มี)
When the darkness covers me
(เว็น เดอะ ดาคเน็ซ โค๊ฝเฝ่อร์ มี)
When the light grows strangely dim
(เว็น เดอะ ไล๊ท โกรว์ ซทเรนจลิ ดิม)
When the light grows strangely dim
(เว็น เดอะ ไล๊ท โกรว์ ซทเรนจลิ ดิม)
It’s Your power that anchors me
(อิทซ ยุร พ๊าวเว่อร์ แดท แอ๊งเค่อร์ มี)
It’s Your power that anchors me
(อิทซ ยุร พ๊าวเว่อร์ แดท แอ๊งเค่อร์ มี)
For I keep Your words deep within
(ฟอร์ ไอ คี๊พ ยุร เวิร์ด ดี๊พ วิธอิน)
For I keep Your words deep within
(ฟอร์ ไอ คี๊พ ยุร เวิร์ด ดี๊พ วิธอิน)
So what the day holds for me won’t make me run and hide
(โซ ว๊อท เดอะ เดย์ โฮลด์ ฟอร์ มี ว็อนท เม้ค มี รัน แอนด์ ไฮด์)
So what the day holds for me won’t make me run and hide
(โซ ว๊อท เดอะ เดย์ โฮลด์ ฟอร์ มี ว็อนท เม้ค มี รัน แอนด์ ไฮด์)
As long as You are my guide
(แอส ลอง แอส ยู อาร์ มาย ไก๊ด)
As long as You are my guide
(แอส ลอง แอส ยู อาร์ มาย ไก๊ด)
For they that keep their minds stayed on You
(ฟอร์ เด แดท คี๊พ แดร์ ไมนด์ สเทย์ ออน ยู)
For they that keep their minds stayed on You
(ฟอร์ เด แดท คี๊พ แดร์ ไมนด์ สเทย์ ออน ยู)
Will be kept in perfect peace
(วิล บี เค็พท อิน เพ๊อร์เฟ็คท พี๊ซ)
Will be kept in perfect peace
(วิล บี เค็พท อิน เพ๊อร์เฟ็คท พี๊ซ)
I know You are able to
(ไอ โนว์ ยู อาร์ เอ๊เบิ้ล ทู)
I know You are able to
(ไอ โนว์ ยู อาร์ เอ๊เบิ้ล ทู)
Cause my fears to cease
(ค๊อส มาย เฟียร์ ทู ซี๊ส)
Cause my fears to cease
(ค๊อส มาย เฟียร์ ทู ซี๊ส)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])
[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[Bridge]
([ บริดจ ])
[Bridge]
([ บริดจ ])
Oh what joy You’ve given me
(โอ ว๊อท จอย ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี)
Oh what joy You’ve given me
(โอ ว๊อท จอย ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี)
As I learn to trust in You
(แอส ซาย เลิร์น ทู ทรัสท อิน ยู)
As I learn to trust in You
(แอส ซาย เลิร์น ทู ทรัสท อิน ยู)
You have bee proven to be all that I need
(ยู แฮ็ฝ บี พรูฝเอ็น ทู บี ออล แดท ไอ นี๊ด)
You have bee proven to be all that I need
(ยู แฮ็ฝ บี พรูฝเอ็น ทู บี ออล แดท ไอ นี๊ด)
All that I need, So I say
(ออล แดท ไอ นี๊ด , โซ ไอ เซย์)
All that I need, So I say
(ออล แดท ไอ นี๊ด , โซ ไอ เซย์)

[Vamp]
([ แฝ็มพ ])
[Vamp]
([ แฝ็มพ ])
Stay, Stay, Keeping my mind on Jesus
(สเทย์ , สเทย์ , คีพอิง มาย ไมนด์ ออน จีสัซ)
Stay, Stay, Keeping my mind on Jesus
(สเทย์ , สเทย์ , คีพอิง มาย ไมนด์ ออน จีสัซ)
Stay, stay
(สเทย์ , สเทย์)
Stay, stay
(สเทย์ , สเทย์)
Meditate on Him and keep His Spirit deep within
(เมดอิเทท ออน ฮิม แอนด์ คี๊พ ฮิส สพีหริท ดี๊พ วิธอิน)
Meditate on Him and keep His Spirit deep within
(เมดอิเทท ออน ฮิม แอนด์ คี๊พ ฮิส สพีหริท ดี๊พ วิธอิน)
[Repeat]
([ รีพี๊ท ])
[Repeat]
([ รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keeping My Mind คำอ่านไทย Fred Hammond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น