เนื้อเพลง Ring My Bell คำอ่านไทย Madonna

[spoken: ]
( [ ซโพเค็น : ])
If you wanna talk to me, that’s exactly what you’re gonna have to do: talk to me!
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ท๊อล์ค ทู มี , แด้ท เอ็กแสคทลิ ว๊อท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู ดู : ท๊อล์ค ทู มี !)

When we first met you had a lot to give
(เว็น วี เฟิร์สท เม็ท ยู แฮ็ด อะ ล็อท ทู กี๊ฝ)
I said I was in your shoes, i could not lose
(ไอ เซ็ด ดาย วอส ซิน ยุร ชู , ไอ เคิด น็อท ลู้ส)
But now, baby, I just don’t know
(บั๊ท นาว , เบ๊บี้ , ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์)
I’m so confused, all this abuse
(แอม โซ คอนฟิ้วส , ออล ดิส อะบิ๊วส)

It’s strange, ’cause you don’t act like my friend
(อิทซ สเทร๊งจ , ค๊อส ยู ด้อนท์ แอ๊คท ไล๊ค มาย เฟรน)
and I can’t pretend I don’t want this to end
(แอนด์ ดาย แค็นท พรีเท็นด์ ดาย ด้อนท์ ว้อนท ดิส ทู เอ็นด)
my daddy said / my mama said / my sisters say / my mind says
(มาย แดดดิ เซ็ด / มาย มามะ เซ็ด / มาย ซิ๊สเท่อร์ เซย์ / มาย ไมนด์ เซย์)

lose your attitude [ring my bell] say you’re sorry [ring my bell]
(ลู้ส ยุร แอ๊ททิจูด [ ริง มาย เบลล์ ] เซย์ ยัวร์ ซ๊อรี่ [ ริง มาย เบลล์ ])
got something for me [ring my bell] then you can [ring my bell]
(ก็อท ซัมติง ฟอร์ มี [ ริง มาย เบลล์ ] เด็น ยู แคน [ ริง มาย เบลล์ ])
show some gratitude [ring my bell] something nice to say [ring my bell]
(โชว์ ซัม แกร๊ทิจูด [ ริง มาย เบลล์ ] ซัมติง ไน๊ซ์ ทู เซย์ [ ริง มาย เบลล์ ])
you appreciate [ring my bell] then you can [ring my bell]
(ยู แอพพรี๊ชิเอท [ ริง มาย เบลล์ ] เด็น ยู แคน [ ริง มาย เบลล์ ])

[you/you/you] you, you really have some nerve
([ ยู /ยู /ยู ] ยู , ยู ริแอ็ลลิ แฮ็ฝ ซัม เนิ๊ร์ฝ)
playing stupid games, calling me names
(พเลนิ่ง สทิ๊วผิด เกม , คอลลิง มี เนม)
and now you wanna eat those words
(แอนด์ นาว ยู วอนนา อี๊ท โฑส เวิร์ด)
once you attack you can’t take it back
(วั๊นซ ยู แอทแท๊ค ยู แค็นท เท้ค อิท แบ็ค)

it’s strange, I guess off your high horse you’re fallin’
(อิทซ สเทร๊งจ , ไอ เกสส ออฟฟ ยุร ไฮฮ ฮอร์ส ยัวร์ แฟลลิน)
you’re callin’ and callin’, I don’t understand at all…
(ยัวร์ คอลลิน แอนด์ คอลลิน , ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด แอ็ท ดอร์)
my daddy said / my mama said / my sisters say / my mind says
(มาย แดดดิ เซ็ด / มาย มามะ เซ็ด / มาย ซิ๊สเท่อร์ เซย์ / มาย ไมนด์ เซย์)

lose your attitude [ring my bell] say you’re sorry [ring my bell]
(ลู้ส ยุร แอ๊ททิจูด [ ริง มาย เบลล์ ] เซย์ ยัวร์ ซ๊อรี่ [ ริง มาย เบลล์ ])
got something for me [ring my bell] then you can [ring my bell]
(ก็อท ซัมติง ฟอร์ มี [ ริง มาย เบลล์ ] เด็น ยู แคน [ ริง มาย เบลล์ ])
show some gratitude [ring my bell] something nice to say [ring my bell]
(โชว์ ซัม แกร๊ทิจูด [ ริง มาย เบลล์ ] ซัมติง ไน๊ซ์ ทู เซย์ [ ริง มาย เบลล์ ])
you appreciate [ring my bell] then you can [ring my bell]
(ยู แอพพรี๊ชิเอท [ ริง มาย เบลล์ ] เด็น ยู แคน [ ริง มาย เบลล์ ])

[ring my- ring my bell] you can’t
([ ริง มาย ริง มาย เบลล์ ] ยู แค็นท)
[ring my- ring my bell] you can’t
([ ริง มาย ริง มาย เบลล์ ] ยู แค็นท)
[ring my- ring my bell] my bell [ring my bell]
([ ริง มาย ริง มาย เบลล์ ] มาย เบลล์ [ ริง มาย เบลล์ ])

[ring my- ring my bell] you can’t
([ ริง มาย ริง มาย เบลล์ ] ยู แค็นท)
[ring my- ring my bell] you can’t
([ ริง มาย ริง มาย เบลล์ ] ยู แค็นท)
[ring my- ring my bell] my bell [ring my bell]
([ ริง มาย ริง มาย เบลล์ ] มาย เบลล์ [ ริง มาย เบลล์ ])

when you look in the mirror, darlin’, what you see
(เว็น ยู ลุ๊ค อิน เดอะ มิเร่อร์ , ดาร์ลิน , ว๊อท ยู ซี)
life’s not the same until you’re in pain
(ไล๊ฟ น็อท เดอะ เซม อันทิล ยัวร์ อิน เพน)
I know it’s just no good to hate
(ไอ โนว์ อิทซ จั๊สท โน กู๊ด ทู เฮท)
I don’t want to say it might be too late for you
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู เซย์ อิท ไมท บี ทู เหลท ฟอร์ ยู)

I’m not answering your phone call
(แอม น็อท answerings ยุร โฟน คอลลํ)
Babe, if you want more you come to my front door
(เบ้บ , อิ๊ฟ ยู ว้อนท โม ยู คัม ทู มาย ฟร๊อนท ดอร์)
my daddy said / my mama said / my sisters say / my mind says
(มาย แดดดิ เซ็ด / มาย มามะ เซ็ด / มาย ซิ๊สเท่อร์ เซย์ / มาย ไมนด์ เซย์)

lose your attitude [ring my bell] say you’re sorry [ring my bell]
(ลู้ส ยุร แอ๊ททิจูด [ ริง มาย เบลล์ ] เซย์ ยัวร์ ซ๊อรี่ [ ริง มาย เบลล์ ])
got something for me [ring my bell] then you can [ring my bell]
(ก็อท ซัมติง ฟอร์ มี [ ริง มาย เบลล์ ] เด็น ยู แคน [ ริง มาย เบลล์ ])
show some gratitude [ring my bell] something nice to say [ring my bell]
(โชว์ ซัม แกร๊ทิจูด [ ริง มาย เบลล์ ] ซัมติง ไน๊ซ์ ทู เซย์ [ ริง มาย เบลล์ ])
you appreciate [ring my bell] then you can [ring my bell]
(ยู แอพพรี๊ชิเอท [ ริง มาย เบลล์ ] เด็น ยู แคน [ ริง มาย เบลล์ ])

[ring my- ring my bell] you can’t
([ ริง มาย ริง มาย เบลล์ ] ยู แค็นท)
[ring my- ring my bell] you can’t
([ ริง มาย ริง มาย เบลล์ ] ยู แค็นท)
[ring my- ring my bell] my bell [ring my bell]
([ ริง มาย ริง มาย เบลล์ ] มาย เบลล์ [ ริง มาย เบลล์ ])

[ring my- ring my bell] you can’t
([ ริง มาย ริง มาย เบลล์ ] ยู แค็นท)
[ring my- ring my bell] you can’t
([ ริง มาย ริง มาย เบลล์ ] ยู แค็นท)
[ring my- ring my bell] my bell [ring my bell]
([ ริง มาย ริง มาย เบลล์ ] มาย เบลล์ [ ริง มาย เบลล์ ])

[ring my bell, ring my bell, ring my bell …ring my bell]
([ ริง มาย เบลล์ , ริง มาย เบลล์ , ริง มาย เบลล์ ริง มาย เบลล์ ])
[ring my bell, ring my bell, ring my bell …ring my bell]
([ ริง มาย เบลล์ , ริง มาย เบลล์ , ริง มาย เบลล์ ริง มาย เบลล์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ring My Bell คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น