เนื้อเพลง Another Public Service Announcement คำอ่านไทย D12

{Announcer}
( {แอ็นเนานเซอะ })
Hhmm Okay, this is another public service announcement brought to you in part by
(Hhmm โอเค , ดิส ซิส อะน๊าเทร่อร์ พับลิค เซ๊อร์ฝิซ แอ็นเนานซเม็นท บรอท ทู ยู อิน พาร์ท บาย)

[Beating is heard followed by screaming.]
([ บืดิงสฺ อีส เฮิด ฟ๊อลโล่ว บาย ซครีมอิง ])

{Kuniva as Rondell Beene}
({ครูเนฝว่า แอส Rondell Beene})
Shut up punk
(ชั๊ท อั๊พ พรัค)
Yo, this thing on?
(โย , ดิส ทริง ออน)
Good, good hell yeah
(กู๊ด , กู๊ด เฮ็ลล เย่)
Look I’m speakin on behalf of D12
(ลุ๊ค แอม สปีกิน ออน บีฮาล์ฟ อ็อฝ D12)
And if you get offended by words like:
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เก็ท อ๊อฟเฟ่นด บาย เวิร์ด ไล๊ค :)
B*tch, hoe, sissy, faggot, homo, lesbian, fudge packer, clit eater
(บี *tch , โฮ , ซีซซิ , แฟกกัท , โฮโม , เลสเบี่ยน , ฟัจ packer , คลิทฺ eater)
All that sh*t like that
(ออล แดท ฌะ *ที ไล๊ค แดท)
Then u should turn this sh*t off right now
(เด็น ยู เชิด เทิร์น ดิส ฌะ *ที ออฟฟ ไร๊ท นาว)
Because that’s just some of the sh*t
(บิคอส แด้ท จั๊สท ซัม อ็อฝ เดอะ ฌะ *ที)
Naw, that is the only sh*t that u gonna hear right here on this album
(นอว , แดท อีส ดิ โอ๊นลี่ ฌะ *ที แดท ยู กอนนะ เฮียร ไร๊ท เฮียร ออน ดิส อั๊ลบั้ม)
It’s not date on having creativity or some sh*t like that
(อิทซ น็อท เดท ออน แฮฝวิ่ง ครีเอทีพวาดี ออ ซัม ฌะ *ที ไล๊ค แดท)
That ain’t the case
(แดท เอน เดอะ เค๊ส)
We just like sayin sh*t like that just to f*ck witcha
(วี จั๊สท ไล๊ค เซย์อิน ฌะ *ที ไล๊ค แดท จั๊สท ทู เอฟ *ck วิทชา)
Eh, I told you to hold him down now he runnin
(เอ , ไอ โทลด ยู ทู โฮลด์ ฮิม เดาน นาว ฮี รูนนิน)
But f*ck it
(บั๊ท เอฟ *ck อิท)

[Blast]
([ บลาสทํ ])

Goddamnit if you would have just stayed still nothing would have happened to you
(Goddamnit อิ๊ฟ ยู เวิด แฮ็ฝ จั๊สท สเทย์ สทิลล นัธอิง เวิด แฮ็ฝ แฮ๊พเพ่น ทู ยู)
It just goes to show
(อิท จั๊สท โกซ ทู โชว์)
When you f*ck around with us
(เว็น ยู เอฟ *ck อะราวนฺดฺ วิธ อัซ)
Sh*t can Happen
(ฌะ *ที แคน แฮ๊พเพ่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Public Service Announcement คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น