เนื้อเพลง MFC คำอ่านไทย Pearl Jam

Sliding Out Of Reverse Into Drive
( สลายดิง เอ๊าท อ็อฝ รีเฝิร์ส อิ๊นทู ไดร๊ฝ)
This Wheel Will Be Turning Right Then Straight
(ดิส วีล วิล บี เทินนิง ไร๊ท เด็น สเทร๊ท)
Off In The Sunset She’ll Ride
(ออฟฟ อิน เดอะ ซันเซส เชลล์ ไรด์)
She Can Remember A Time Denied
(ชี แคน รีเม๊มเบ่อร์ รา ไทม์ ดีนาย)
Stood By The Side Of The Road
(ซทูด บาย เดอะ ไซด์ อ็อฝ เดอะ โร้ด)
Now She’s Out On Out On Her Own And Line High
(นาว ชี เอ๊าท ออน เอ๊าท ออน เฮอ โอว์น แอนด์ ไลน์ ไฮฮ)

There’s No Leaving Here
(แดร์ โน ลีฝอิงส เฮียร)
Ask I’m An Ear
(อาสคฺ แอม แอน เอียร)
She’s Disappeared Now Oh
(ชี ดิสแอ๊พเพียร์ นาว โอ)

They Said That Timing Was Everything
(เด เซ็ด แดท ไทมอิง วอส เอ๊วี่ติง)
Made Him Want To Be Everywhere
(เมด ฮิม ว้อนท ทู บี เอวี่แวร์)
There’s A Lot To Be Said For Nowhere
(แดร์ ซา ล็อท ทู บี เซ็ด ฟอร์ โนแวร์)

There’s No Leaving Here
(แดร์ โน ลีฝอิงส เฮียร)
Ask I’m An Ear
(อาสคฺ แอม แอน เอียร)
He’s Disappeared Now
(อีส ดิสแอ๊พเพียร์ นาว)

There’s No Leaving Here
(แดร์ โน ลีฝอิงส เฮียร)
Ask I’m An Ear
(อาสคฺ แอม แอน เอียร)
F*ck It We’ll Disappear Now Oh
(เอฟ *ck อิท เวลล ดิสแอ๊พเพียร์ นาว โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง MFC คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น