เนื้อเพลง Fly Away คำอ่านไทย Nelly

[Nelly Talking]
( [ เนลลี ทอคอิง ])
Free City
(ฟรี ซิ๊ที่)
This is a shout out to every young brother ya know
(ดิส ซิส ซา เช๊าท เอ๊าท ทู เอ๊เฝอร์รี่ ยัง บร๊าเท่อรํ ยา โนว์)
That’s doin his thing right now
(แด้ท โดย ฮิส ทริง ไร๊ท นาว)
Keep ya head up…
(คี๊พ ยา เฮด อั๊พ)
He’s walkin’ the yard wishin’ he had wings
(อีส วอคกิน เดอะ ย๊าร์ด วิซชิน ฮี แฮ็ด วิง)
Ya know so he could fly up out that joint
(ยา โนว์ โซ ฮี เคิด ฟลาย อั๊พ เอ๊าท แดท จอยนท)
Man
(แมน)

[Intro]
([ อินโทร ])
If I could, fly away
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด , ฟลาย อะเวย์)
Ooo and I wouldn’t come back no more
(อู้ แอนด์ ดาย วูดดึ่น คัม แบ็ค โน โม)
I, I’d turn around,
(ไอ , อาย เทิร์น อะราวนฺดฺ ,)
Just to see you for the last time,
(จั๊สท ทู ซี ยู ฟอร์ เดอะ ล๊าสท ไทม์ ,)
See, now I know
(ซี , นาว ไอ โนว์)
Hey, that it won’t be easy
(เฮ , แดท ดิธ ว็อนท บี อีสอิ)
I done fought in a battle, and I done made it this far
(ไอ ดัน ฟอท อิน อะ แบ๊ทเทิ้ล , แอนด์ ดาย ดัน เมด อิท ดิส ฟาร์)
I gotta few more feet, but its still the longest yard
(ไอ กอททะ ฟิว โม ฟีท , บั๊ท อิทซ สทิลล เดอะ ลองเกตชฺ ย๊าร์ด)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Man, it’s the longest yard I ever had to get in my life
(แมน , อิทซ เดอะ ลองเกตชฺ ย๊าร์ด ดาย เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด ทู เก็ท อิน มาย ไล๊ฟ)
And see my life ain’t right, if my wife don’t write
(แอนด์ ซี มาย ไล๊ฟ เอน ไร๊ท , อิ๊ฟ มาย ไว๊ฟ ด้อนท์ ไร๊ท)
My n*ggas cant eat if the fish don’t bite
(มาย เอ็น *ggas แค็นท อี๊ท อิ๊ฟ เดอะ ฟิช ด้อนท์ ไบ้ท์)
My raise the gross sales, like Mike and Ike
(มาย เร้ส เดอะ กรอสส เซล , ไล๊ค ไมค แอนด์ Ike)
Now big brother almighty
(นาว บิ๊ก บร๊าเท่อรํ ออลไมทิ)
I keep a gamma ray, i’ma G-5 G
(ไอ คี๊พ อะ แกมมะ เรย์ , แอมอา จี 5 จี)
Take a G-5 jeep, G-5 deep
(เท้ค เก จี 5 จีพ , จี 5 ดี๊พ)
Too some of their bare feet
(ทู ซัม อ็อฝ แดร์ แบร์ ฟีท)
And that jeep don’t speak
(แอนด์ แดท จีพ ด้อนท์ สพี๊ค)
Listen mayne they lock it down round herre
(ลิ๊สซึ่น เมน เด ล๊อค อิท เดาน ราวนด herre)
See body bag and gag and your found round herre
(ซี บ๊อดี้ แบ๊ก แอนด์ แก๊ก แอนด์ ยุร เฟานด ราวนด herre)
This as serious as it sound round herre
(ดิส แอส ซี๊เรี๊ยส แอส ซิท ซาวน์ด ราวนด herre)
The guards guard the ground, 4 pounds round herre
(เดอะ การ์ด การ์ด เดอะ กราวนด์ , 4 เพานด ราวนด herre)
And they ain’t playin, they’re just lettin you know
(แอนด์ เด เอน เพลย์ยิน , เดรว จั๊สท เลทดิน ยู โนว์)
That anything they want to happen, n*gga happen real slow
(แดท เอนอิธิง เด ว้อนท ทู แฮ๊พเพ่น , เอ็น *gga แฮ๊พเพ่น เรียล สโลว์)
Get the word from upstairs, put you in that hole
(เก็ท เดอะ เวิร์ด ฟรอม อั๊พสแทร์ , พุท ยู อิน แดท โฮล)
I cant take it, I’m just ready to go
(ไอ แค็นท เท้ค อิท , แอม จั๊สท เร๊ดี้ ทู โก)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
If I could, fly away
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด , ฟลาย อะเวย์)
Ooo and I wouldn’t come back no more
(อู้ แอนด์ ดาย วูดดึ่น คัม แบ็ค โน โม)
I, I’d turn around,
(ไอ , อาย เทิร์น อะราวนฺดฺ ,)
Just to see you for the last time,
(จั๊สท ทู ซี ยู ฟอร์ เดอะ ล๊าสท ไทม์ ,)
See, now I know
(ซี , นาว ไอ โนว์)
Hey, that it won’t be easy
(เฮ , แดท ดิธ ว็อนท บี อีสอิ)
I done fought in a battle, and I done made it this far
(ไอ ดัน ฟอท อิน อะ แบ๊ทเทิ้ล , แอนด์ ดาย ดัน เมด อิท ดิส ฟาร์)
I gotta few more feet, but its still the longest yard
(ไอ กอททะ ฟิว โม ฟีท , บั๊ท อิทซ สทิลล เดอะ ลองเกตชฺ ย๊าร์ด)
Yeah yeah, its still the longest yard
(เย่ เย่ , อิทซ สทิลล เดอะ ลองเกตชฺ ย๊าร์ด)
Uh uh, its still the longest yard
(อา อา , อิทซ สทิลล เดอะ ลองเกตชฺ ย๊าร์ด)
Um um, its still the longest yard
(อึม อึม , อิทซ สทิลล เดอะ ลองเกตชฺ ย๊าร์ด)
I done fought in a battle and I done made it this far
(ไอ ดัน ฟอท อิน อะ แบ๊ทเทิ้ล แอนด์ ดาย ดัน เมด อิท ดิส ฟาร์)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
I’m in my cell 20 hours a day
(แอม อิน มาย เซล 20 เอาเอ้อร์ ซา เดย์)
And doin push-ups ever hour a day
(แอนด์ โดย พุช อัพสฺ เอ๊เฝ่อร์ เอาเอ้อร์ รา เดย์)
Cause im tryin to keep the cowards away
(ค๊อส แอม ทายอิน ทู คี๊พ เดอะ โค๊หวาร์ด อะเวย์)
Thats why im markin off the calendar days
(แด้ท วาย แอม markin ออฟฟ เดอะ แค๊เล็นด้ารํ เดย์)
Tryin to get it out of the way
(ทายอิน ทู เก็ท ดิธ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เวย์)
And im just tryin to keep a piece of mine
(แอนด์ แอม จั๊สท ทายอิน ทู คี๊พ อะ พี๊ซ อ็อฝ ไมน์)
And im gon shame a motherf*cker with a piece of mine
(แอนด์ แอม ก็อน เชม อะ motherf*cker วิธ อะ พี๊ซ อ็อฝ ไมน์)
Cause he tryin to take a piece of mine
(ค๊อส ฮี ทายอิน ทู เท้ค เก พี๊ซ อ็อฝ ไมน์)
So im gon slice his ass a piece at a time
(โซ แอม ก็อน สไล๊ซ ฮิส อาซ ซา พี๊ซ แอ็ท ดา ไทม์)
But now that they close the door
(บั๊ท นาว แดท เด โคลส เดอะ ดอร์)
Lock me in, in a cell 30 deep but its built for 10
(ล๊อค มี อิน , อิน อะ เซล 30 ดี๊พ บั๊ท อิทซ บิลท ฟอร์ 10)
Tell me what kind of world they got you in
(เทลล มี ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ เวิลด เด ก็อท ยู อิน)
With the barbed wire fences, box u in
(วิธ เดอะ บาบ ไวร์ เฟ้นซ , บ๊อกซฺ ยู อิน)
From now, til they turn off the lights
(ฟรอม นาว , ทิล เด เทิร์น ออฟฟ เดอะ ไล๊ท)
I’ma read anything in sight
(แอมอา รี๊ด เอนอิธิง อิน ไซ๊ท)
Its kinda hard tryin to read at night
(อิทซ กินดา ฮาร์ด ทายอิน ทู รี๊ด แอ็ท ไน๊ท)
But I’ma change my life
(บั๊ท แอมอา เช้งจํ มาย ไล๊ฟ)
And hope another brother take this flight
(แอนด์ โฮพ อะน๊าเทร่อร์ บร๊าเท่อรํ เท้ค ดิส ฟไลท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
[Oohh no] I gotta make it out this place some how
([ อู โน ] ไอ กอททะ เม้ค อิท เอ๊าท ดิส เพลส ซัม ฮาว)
[Oohh no] Man I really believe that I done turned it around
([ อู โน ] แมน นาย ริแอ็ลลิ บีลี๊ฝ แดท ไอ ดัน เทิร์น ดิท อะราวนฺดฺ)
[Oohh no] You see, all I need is that second chance to show,
([ อู โน ] ยู ซี , ออล ไอ นี๊ด อีส แดท เซ๊คคั่น แช้นซํ ทู โชว์ ,)
since incarceration, my obligation of rehabilitation
(ซิ๊นซ อินคาเซอะเรฌัน , มาย ออบลิเกฌัน อ็อฝ รีฮะบิลิเทฌัน)
[Oohh no] They can punch me high, and they can kick me low
([ อู โน ] เด แคน พั๊นช มี ไฮฮ , แอนด์ เด แคน คิ๊ค มี โลว)
[Oohh no] Spit on me, it’s gonna take more than that for them to break my soul
([ อู โน ] ซพิท ออน มี , อิทซ กอนนะ เท้ค โม แฑ็น แดท ฟอร์ เด็ม ทู เบร๊ค มาย โซล)
[Oohh no] Man its hard for people to understand what its like to be,
([ อู โน ] แมน อิทซ ฮาร์ด ฟอร์ พี๊เพิ่ล ทู อั๊นเด้อรสแทนด ว๊อท อิทซ ไล๊ค ทู บี ,)
gated, incarcerated , I just cant take it, but I’ma make it man to see better days
(แกท , อินคาเซอะเรท , ไอ จั๊สท แค็นท เท้ค อิท , บั๊ท แอมอา เม้ค อิท แมน ทู ซี เบ๊ทเท่อร์ เดย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
If I could fly away,
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ฟลาย อะเวย์ ,)
If I could I turn around,
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ดาย เทิร์น อะราวนฺดฺ ,)
If I could fly away
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ฟลาย อะเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly Away คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น