เนื้อเพลง Q U คำอ่านไทย They Might Be Giants

Q U
( คิว ยู)
Q U
(คิว ยู)
Q U, they’re often a pair
(คิว ยู , เดรว อ๊อฟเฟ่น อะ แพ)
Make ” kw ” sounds together
(เม้ค ” kw ” ซาวน์ด ทูเก๊ทเธ่อร์)
Like ” quick ” , ” quack ” and ” quill ”
(ไล๊ค ” ควิค ” , ” คแว็ค ” แอนด์ ” ควิล “)
Q U
(คิว ยู)
Q U
(คิว ยู)
Quack quack, quack quack
(คแว็ค คแว็ค , คแว็ค คแว็ค)
Q U, they’re often a pair
(คิว ยู , เดรว อ๊อฟเฟ่น อะ แพ)
Make ” kw ” sounds together
(เม้ค ” kw ” ซาวน์ด ทูเก๊ทเธ่อร์)
Like ” squid ” , ” squash ” and ” square ”
(ไล๊ค ” ซควิด ” , ” ซคว็อฌ ” แอนด์ ” สแควร์ “)
Q U
(คิว ยู)
Q U
(คิว ยู)
Q U
(คิว ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Q U คำอ่านไทย They Might Be Giants

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น