เนื้อเพลง Happy Home คำอ่านไทย 2Pac

Home man.. hey.. let’s turn this house into a happy home
( โฮม แมน เฮ เล็ท เทิร์น ดิส เฮ้าส อิ๊นทู อะ แฮ๊พพี่ โฮม)
This for all the homeboys that couldn’t get they happy home
(ดิส ฟอร์ ออล เดอะ โฮมบอย แดท คูดซึ่น เก็ท เด แฮ๊พพี่ โฮม)
Let’s turn this house into a happy home
(เล็ท เทิร์น ดิส เฮ้าส อิ๊นทู อะ แฮ๊พพี่ โฮม)
Long as one of us got it, some of us got it
(ลอง แอส วัน อ็อฝ อัซ ก็อท ดิธ , ซัม อ็อฝ อัซ ก็อท ดิธ)
Let’s turn this house into a happy home
(เล็ท เทิร์น ดิส เฮ้าส อิ๊นทู อะ แฮ๊พพี่ โฮม)
You know how that is, stay down for mine
(ยู โนว์ ฮาว แดท อีส , สเทย์ เดาน ฟอร์ ไมน์)
Outlaw.. look
(เอาทลอ ลุ๊ค)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Now we’ve been kickin it for quite some time
(นาว หวีบ บีน คิคคิน หนิด ฟอร์ ไคว๊ ซัม ไทม์)
Remained beside me through my trials in this life of crime
(รีเมน บีไซด์ มี ทรู มาย ไทรอั้ล ซิน ดิส ไล๊ฟ อ็อฝ ไคร์ม)
We divorced so many times I forgot to count
(วี ดีฝอร์ซ โซ เมนอิ ไทม์ ซาย เฟาะกอท ทู เค้าทํ)
I never hit you, not a coward, rather leave your house
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ฮิท ยู , น็อท ดา โค๊หวาร์ด , ร๊าเธ่อร์ ลี๊ฝ ยุร เฮ้าส)
Remember back in December when we was tight?
(รีเม๊มเบ่อร์ แบ็ค อิน ดิเซมเบอะ เว็น วี วอส ไท๊ท)
Sippin Alize and Cristal, whylin every night – in my bedroom!
(ซิบปิ่น อลิเซ แอนด์ คิดเตว , whylin เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท อิน มาย เบดรูม !)
Promised that I commit to you soon
(พรอมอิซ แดท ไอ ค็อมมีท ทู ยู ซูน)
Tongue-kissed me every time you seen me step inside a room
(ทั๊ง คิสส มี เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู ซีน มี สเท็พ อิ๊นไซด์ อะ รูม)
Straight out the hood
(สเทร๊ท เอ๊าท เดอะ ฮุด)
We promised to be good to each other, plus I love you
(วี พรอมอิซ ทู บี กู๊ด ทู อีช อ๊อเธ่อร์ , พลัส ซาย ลัฝ ยู)
So I know you gon’ make a good mother
(โซ ไอ โนว์ ยู ก็อน เม้ค เก กู๊ด ม๊าเธ่อร์)
Just try to understand if I change at times
(จั๊สท ธราย ทู อั๊นเด้อรสแทนด อิ๊ฟ ฟาย เช้งจํ แอ็ท ไทม์)
it’s only cause I never owned anything that’s mine
(อิทซ โอ๊นลี่ ค๊อส ไอ เน๊เฝ่อร์ โอว์น เอนอิธิง แด้ท ไมน์)
So I’m tryin you can stay with my momma but keep the drama to a low
(โซ แอม ทายอิน ยู แคน สเทย์ วิธ มาย มอมมา บั๊ท คี๊พ เดอะ ดร๊าม่า ทู อะ โลว)
Never call the police, I never call you b*tch and ho
(เน๊เฝ่อร์ คอลลํ เดอะ โพลิ๊ซ , ไอ เน๊เฝ่อร์ คอลลํ ยู บี *tch แอนด์ โฮ)
We were all born hungry in this world alone
(วี เวอ ออล บอน ฮั๊งกรี้ อิน ดิส เวิลด อะโลน)
Finally moved out my mom’s house, and got a happy home
(ไฟแน็ลลิ มู๊ฝ เอ๊าท มาย มัม เฮ้าส , แอนด์ ก็อท ดา แฮ๊พพี่ โฮม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Ha..ppy.. home..
(ฮา ppy โฮม)
[let’s turn this house into a happy home]
([ เล็ท เทิร์น ดิส เฮ้าส อิ๊นทู อะ แฮ๊พพี่ โฮม ])
Ha..ppy.. home..
(ฮา ppy โฮม)
[finally made it out my mom’s house, got a happy home]
([ ไฟแน็ลลิ เมด อิท เอ๊าท มาย มัม เฮ้าส , ก็อท ดา แฮ๊พพี่ โฮม ])
Ha..ppy.. home..
(ฮา ppy โฮม)
[turn this house into a happy home]
([ เทิร์น ดิส เฮ้าส อิ๊นทู อะ แฮ๊พพี่ โฮม ])
Ha..ppy.. home..
(ฮา ppy โฮม)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Goin through hard times, ghetto child of mine
(โกอิน ทรู ฮาร์ด ไทม์ , เกทโท ชายลํดํ อ็อฝ ไมน์)
I wonder if you have to suffer for your father’s crimes
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ ทู ซั๊ฟเฟ่อร์ ฟอร์ ยุร ฟ๊าเท่อร ไคร์ม)
To be honest it’s a hard road
(ทู บี อ๊อนเน็สท อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด)
Just keep your faith in God, knowin you’ll get scarred though
(จั๊สท คี๊พ ยุร เฟท อิน ก๊อด , โนว์อิน โยว เก็ท สเกลี่ โธ)
Look at him walkin and talkin, a lil’ child with my eyes and mouth
(ลุ๊ค แกท ฮิม วอคกิน แอนด์ ทอคกิ่น , อะ ลิล ชายลํดํ วิธ มาย อาย แซน เม๊าธ)
Father watch over lil’ seeds, help me guide them out
(ฟ๊าเท่อร ว๊อทช โอ๊เฝ่อร ลิล ซีด , เฮ้ลพ มี ไก๊ด เด็ม เอ๊าท)
Had to change my whole lifestyle, married my baby’s momma
(แฮ็ด ทู เช้งจํ มาย โฮล ไลฟ์สตายอฺ , แมริด มาย เบ๊บี้ มอมมา)
Made her my wife now, I’m tryin hard y’all
(เมด เฮอ มาย ไว๊ฟ นาว , แอม ทายอิน ฮาร์ด ยอล)
Maybe in time I’ll be a better man
(เมบี อิน ไทม์ อิลล บี อะ เบ๊ทเท่อร์ แมน)
Watchin the older couples, handle it like veterans
(วันชิน ดิ โอลเดอะ คั๊พเพิ่ล , แฮ๊นเดิ้ล อิท ไล๊ค เฝ๊ทเทอรัน)
Show me the meaning of forever and together we rise
(โชว์ มี เดอะ มีนนิง อ็อฝ ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ วี ไร๊ส)
If it would help our child grow, then together we’d die
(อิ๊ฟ อิท เวิด เฮ้ลพ เอ๊า ชายลํดํ โกรว์ , เด็น ทูเก๊ทเธ่อร์ เว็ด ดาย)
Why – question my love, it’s so easy to see
(วาย เคว๊สชั่น มาย ลัฝ , อิทซ โซ อีสอิ ทู ซี)
Without my family all I’m left with is a shadow of me
(วิธเอ๊าท มาย แฟ๊มิลี่ ออล แอม เล๊ฟท วิธ อีส ซา แฌดโอ อ็อฝ มี)
After all the arguments, and the nights alone
(แอ๊ฟเท่อร ออล ดิ อากิวเม็นท , แอนด์ เดอะ ไน๊ท อะโลน)
Now it’s time to live the good life, inside a happy home
(นาว อิทซ ไทม์ ทู ไล้ฝ เดอะ กู๊ด ไล๊ฟ , อิ๊นไซด์ อะ แฮ๊พพี่ โฮม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Ha..ppy.. home..
(ฮา ppy โฮม)
[turn this house into a happy home]
([ เทิร์น ดิส เฮ้าส อิ๊นทู อะ แฮ๊พพี่ โฮม ])
Ha..ppy.. home..
(ฮา ppy โฮม)
[finally got to live the good life, inside a happy home]
([ ไฟแน็ลลิ ก็อท ทู ไล้ฝ เดอะ กู๊ด ไล๊ฟ , อิ๊นไซด์ อะ แฮ๊พพี่ โฮม ])
Ha..ppy.. home..
(ฮา ppy โฮม)
[turn this house into a happy home]
([ เทิร์น ดิส เฮ้าส อิ๊นทู อะ แฮ๊พพี่ โฮม ])
Ha..ppy.. home..
(ฮา ppy โฮม)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Happy home
(แฮ๊พพี่ โฮม)

[singers]
([ ซีงเออะ ])
All these problems got me goin
(ออล ฑิส โพร๊เบล่ม ก็อท มี โกอิน)
We got a family, of our own
(วี ก็อท ดา แฟ๊มิลี่ , อ็อฝ เอ๊า โอว์น)
I just wanna happy home
(ไอ จั๊สท วอนนา แฮ๊พพี่ โฮม)
[turn this house into a happy home]
([ เทิร์น ดิส เฮ้าส อิ๊นทู อะ แฮ๊พพี่ โฮม ])
No man’s made to stand alone
(โน แมน เมด ทู สแทนด์ อะโลน)
I promise I won’t do you wrong
(ไอ พรอมอิซ ไอ ว็อนท ดู ยู รอง)
I just want a happy home
(ไอ จั๊สท ว้อนท ดา แฮ๊พพี่ โฮม)
[finally made it out my mom’s house, got a happy home]
([ ไฟแน็ลลิ เมด อิท เอ๊าท มาย มัม เฮ้าส , ก็อท ดา แฮ๊พพี่ โฮม ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Ha..ppy.. home..
(ฮา ppy โฮม)
[turn this house into a happy home]
([ เทิร์น ดิส เฮ้าส อิ๊นทู อะ แฮ๊พพี่ โฮม ])
Ha..ppy.. home..
(ฮา ppy โฮม)
[finally got to live the good life, inside a happy home]
([ ไฟแน็ลลิ ก็อท ทู ไล้ฝ เดอะ กู๊ด ไล๊ฟ , อิ๊นไซด์ อะ แฮ๊พพี่ โฮม ])
Ha..ppy.. home..
(ฮา ppy โฮม)
[turn this house into a happy home]
([ เทิร์น ดิส เฮ้าส อิ๊นทู อะ แฮ๊พพี่ โฮม ])
Ha..ppy.. home..
(ฮา ppy โฮม)
[finally made it out my mom’s house, got a happy home]
([ ไฟแน็ลลิ เมด อิท เอ๊าท มาย มัม เฮ้าส , ก็อท ดา แฮ๊พพี่ โฮม ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
Hey, haha, turn this house into a happy home
(เฮ , ฮาฮา , เทิร์น ดิส เฮ้าส อิ๊นทู อะ แฮ๊พพี่ โฮม)
Long as one of us got it, some of us got it
(ลอง แอส วัน อ็อฝ อัซ ก็อท ดิธ , ซัม อ็อฝ อัซ ก็อท ดิธ)
Turn this house into a happy home
(เทิร์น ดิส เฮ้าส อิ๊นทู อะ แฮ๊พพี่ โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy Home คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น