เนื้อเพลง As คำอ่านไทย George Michael

As around the sun the Earth knows she’s revolving
( แอส อะราวนฺดฺ เดอะ ซัน ดิ เอิร์ทร โนว์ ชี รีวอววิง)
And the rosebuds know to bloom in early May
(แอนด์ เดอะ rosebuds โนว์ ทู บลูม อิน เอ๊อรํลี่ เมย์)
Just as hate know’s love’s the cure
(จั๊สท แอส เฮท โนว์ ลัฝ เดอะ เคียวรํ)
You can rest your mind assure
(ยู แคน เรสท ยุร ไมนด์ แอสชัวร์)
That I’ll be loving you always
(แดท อิลล บี ลัฝอิง ยู ออลเว)

As now can’t reveal the mystery of tomorrow
(แอส นาว แค็นท รีฝีล เดอะ มิ๊สเทอรี่ อ็อฝ ทูม๊อโร่ว)
But in passing will grow older every day
(บั๊ท อิน พาซซิง วิล โกรว์ โอลเดอะ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Just as all is born is new
(จั๊สท แอส ซอร์ อีส บอน อีส นิว)
Do you know what I say is true
(ดู ยู โนว์ ว๊อท ไอ เซย์ อีส ทรู)
That I’ll be loving you always
(แดท อิลล บี ลัฝอิง ยู ออลเว)

Until the rainbow burns the stars out in the sky
(อันทิล เดอะ เรนโบว์ เบิร์น เดอะ สทาร์ เอ๊าท อิน เดอะ สกาย)
ALWAYS
(ออลเว)
Until the ocean covers every mountain high
(อันทิล ดิ โอ๊เชี่ยน โค๊ฝเฝ่อร์ เอ๊เฝอร์รี่ เม๊าเท่น ไฮฮ)
ALWAYS
(ออลเว)
Until the dolphin flies and parrots live at sea
(อันทิล เดอะ ด๊อลฟิน ไฟล์ แซน แพรัท ไล้ฝ แอ็ท ซี)
ALWAYS
(ออลเว)
Until we dream of life and life becomes a dream
(อันทิล วี ดรีม อ็อฝ ไล๊ฟ แอนด์ ไล๊ฟ บีคัม ซา ดรีม)

Did you know that true love asks for nothing
(ดิด ยู โนว์ แดท ทรู ลัฝ อาสคฺ ฟอร์ นัธอิง)
Her acceptance is the way we pay
(เฮอ แอ็คเซพแท็นซ อีส เดอะ เวย์ วี เพย์)
Did you know that life has given love a guarantee
(ดิด ยู โนว์ แดท ไล๊ฟ แฮ็ส กีฝเอ็น ลัฝ อะ แกแรนที)
To last through forever and another day
(ทู ล๊าสท ทรู ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ อะน๊าเทร่อร์ เดย์)

Just as time knew to move on since the beginning
(จั๊สท แอส ไทม์ นยู ทู มู๊ฝ ออน ซิ๊นซ เดอะ บีกีนนิง)
And the seasons know exactly when to change
(แอนด์ เดอะ ซี๊ซั่น โนว์ เอ็กแสคทลิ เว็น ทู เช้งจํ)
Just as kindness knows no shame
(จั๊สท แอส ไคนดเน็ซ โนว์ โน เชม)
Know through all your joy and pain
(โนว์ ทรู ออล ยุร จอย แอนด์ เพน)
That I’ll be loving you always
(แดท อิลล บี ลัฝอิง ยู ออลเว)

As today I know I’m living but tomorrow
(แอส ทูเดย์ ไอ โนว์ แอม ลีฝอิง บั๊ท ทูม๊อโร่ว)
Could make me the past but that I mustn’t fear
(เคิด เม้ค มี เดอะ พาสท์ บั๊ท แดท ไอ มันสตันชฺ เฟียร์)
For I’ll know deep in my mind
(ฟอร์ อิลล โนว์ ดี๊พ อิน มาย ไมนด์)
The love of me I’ve left behind
(เดอะ ลัฝ อ็อฝ มี แอฝ เล๊ฟท บีฮายน์)
Cause I’ll be loving you always
(ค๊อส อิลล บี ลัฝอิง ยู ออลเว)

Until the day is night and night becomes the day
(อันทิล เดอะ เดย์ อีส ไน๊ท แอนด์ ไน๊ท บีคัม เดอะ เดย์)
ALWAYS
(ออลเว)
Until the trees and sea just up and fly away
(อันทิล เดอะ ทรี แซน ซี จั๊สท อั๊พ แอนด์ ฟลาย อะเวย์)
ALWAYS
(ออลเว)
Until the day that 8X8X8 is 4
(อันทิล เดอะ เดย์ แดท 8X8X8 อีส 4)
ALWAYS
(ออลเว)
Until the day that is the day that are no more
(อันทิล เดอะ เดย์ แดท อีส เดอะ เดย์ แดท อาร์ โน โม)
Did you know you’re loved by somebody?
(ดิด ยู โนว์ ยัวร์ ลัฝ บาย ซัมบอดี้)
Until the day the Earth starts turning right to left
(อันทิล เดอะ เดย์ ดิ เอิร์ทร สท๊าร์ท เทินนิง ไร๊ท ทู เล๊ฟท)
ALWAYS
(ออลเว)
Until the Earth just for the sun denies itself
(อันทิล ดิ เอิร์ทร จั๊สท ฟอร์ เดอะ ซัน denies อิทเซลฟ)
I’ll be loving you forever
(อิลล บี ลัฝอิง ยู ฟอเร๊เฝ่อร)
Until dear Mother Nature says her work is through
(อันทิล เดียร์ ม๊าเธ่อร์ เน๊เจ้อร์ เซย์ เฮอ เวิ๊ร์ค อีส ทรู)
ALWAYS
(ออลเว)
Until the day that you are me and I am you
(อันทิล เดอะ เดย์ แดท ยู อาร์ มี แอนด์ ดาย แอ็ม ยู)
AL~~~~~~WA~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~
(AL~~~~~~WA~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~)
Until the rainbow burns the stars out in the sky
(อันทิล เดอะ เรนโบว์ เบิร์น เดอะ สทาร์ เอ๊าท อิน เดอะ สกาย)
~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~AA~~~~
(~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~AA~~~~)
Until the ocean covers every mountain high
(อันทิล ดิ โอ๊เชี่ยน โค๊ฝเฝ่อร์ เอ๊เฝอร์รี่ เม๊าเท่น ไฮฮ)
~~AA~~~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~~~~YS
(~~AA~~~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~~~~YS)
ALWAYS
(ออลเว)

We all know sometimes life’s hates and troubles
(วี ออล โนว์ ซัมไทม์ ไล๊ฟ เฮท แซน ทรั๊บเบิ้ล)
Can make you wish you were born in another time and space
(แคน เม้ค ยู วิ๊ช ยู เวอ บอน อิน อะน๊าเทร่อร์ ไทม์ แอนด์ สเพ๊ซ)
But you can bet your life times that and twice its double
(บั๊ท ยู แคน เบ๊ท ยุร ไล๊ฟ ไทม์ แดท แอนด์ ทไวซ อิทซ ดั๊บเบิ้ล)
That G-d knew exactly where He wanted you to be placed
(แดท จี ดี นยู เอ็กแสคทลิ แวร์ ฮี ว้อนท ยู ทู บี เพลส)
So make sure when you say you’re in it but not of it
(โซ เม้ค ชัวร์ เว็น ยู เซย์ ยัวร์ อิน หนิด บั๊ท น็อท อ็อฝ อิท)
You’re not helping to make this Earth a place sometimes called Hell
(ยัวร์ น็อท เฮลพิง ทู เม้ค ดิส เอิร์ทร อะ เพลส ซัมไทม์ คอลลํ เฮ็ลล)
Change your words into truths and then change that truth into love
(เช้งจํ ยุร เวิร์ด อิ๊นทู ทรู๊ธ แซน เด็น เช้งจํ แดท ทรู๊ธ อิ๊นทู ลัฝ)
And maybe our children’s grandchildren
(แอนด์ เมบี เอ๊า ชีลดเร็น แกรนเชวเดรน)
And their great-great grandchildren will tell
(แอนด์ แดร์ เกรท เกรท แกรนเชวเดรน วิล เทลล)

I’ll be loving you
(อิลล บี ลัฝอิง ยู)
Until the rainbow burns the stars out in the sky
(อันทิล เดอะ เรนโบว์ เบิร์น เดอะ สทาร์ เอ๊าท อิน เดอะ สกาย)
Loving you
(ลัฝอิง ยู)
Until the ocean covers every mountain high
(อันทิล ดิ โอ๊เชี่ยน โค๊ฝเฝ่อร์ เอ๊เฝอร์รี่ เม๊าเท่น ไฮฮ)
Loving you
(ลัฝอิง ยู)
Until the dolphin flies and parrots live at sea
(อันทิล เดอะ ด๊อลฟิน ไฟล์ แซน แพรัท ไล้ฝ แอ็ท ซี)
Loving you
(ลัฝอิง ยู)
Until we dream of life and life becomes a dream
(อันทิล วี ดรีม อ็อฝ ไล๊ฟ แอนด์ ไล๊ฟ บีคัม ซา ดรีม)
Be loving you
(บี ลัฝอิง ยู)
Until the day is night and night becomes the day
(อันทิล เดอะ เดย์ อีส ไน๊ท แอนด์ ไน๊ท บีคัม เดอะ เดย์)
Loving you
(ลัฝอิง ยู)
Until the trees and seas just up and fly away
(อันทิล เดอะ ทรี แซน ซี จั๊สท อั๊พ แอนด์ ฟลาย อะเวย์)
Loving you
(ลัฝอิง ยู)
Until the day that 8X8X8 is 4
(อันทิล เดอะ เดย์ แดท 8X8X8 อีส 4)
Loving you
(ลัฝอิง ยู)
Until the day that is the day that are no more
(อันทิล เดอะ เดย์ แดท อีส เดอะ เดย์ แดท อาร์ โน โม)
Loving you
(ลัฝอิง ยู)
Until the day the Earth starts turning right to left
(อันทิล เดอะ เดย์ ดิ เอิร์ทร สท๊าร์ท เทินนิง ไร๊ท ทู เล๊ฟท)
Be loving you
(บี ลัฝอิง ยู)
Until the Earth just for the sun denies itself
(อันทิล ดิ เอิร์ทร จั๊สท ฟอร์ เดอะ ซัน denies อิทเซลฟ)
Loving you
(ลัฝอิง ยู)
Until dear Mother Nature says her work is through
(อันทิล เดียร์ ม๊าเธ่อร์ เน๊เจ้อร์ เซย์ เฮอ เวิ๊ร์ค อีส ทรู)
Loving you
(ลัฝอิง ยู)
Until the day that you are me and I am you
(อันทิล เดอะ เดย์ แดท ยู อาร์ มี แอนด์ ดาย แอ็ม ยู)
Now ain’t that loving you?
(นาว เอน แดท ลัฝอิง ยู)
Until the rainbow burns the stars out in the sky
(อันทิล เดอะ เรนโบว์ เบิร์น เดอะ สทาร์ เอ๊าท อิน เดอะ สกาย)
Ain’t that loving you
(เอน แดท ลัฝอิง ยู)
Until the ocean covers every mountain high
(อันทิล ดิ โอ๊เชี่ยน โค๊ฝเฝ่อร์ เอ๊เฝอร์รี่ เม๊าเท่น ไฮฮ)
And I’ve got to say always
(แอนด์ แอฝ ก็อท ทู เซย์ ออลเว)
Until the dolphin flies and parrots live at sea
(อันทิล เดอะ ด๊อลฟิน ไฟล์ แซน แพรัท ไล้ฝ แอ็ท ซี)
AL~~~~~~~~~~~~~WA~~~~~~~~~~~~~~AYS
(AL~~~~~~~~~~~~~WA~~~~~~~~~~~~~~AYS)
Until we dream of life and life becomes a dream
(อันทิล วี ดรีม อ็อฝ ไล๊ฟ แอนด์ ไล๊ฟ บีคัม ซา ดรีม)
Um AL~~~~~~~~~~~~WAS~~~~~~~~~~~~AYS
(อึม AL~~~~~~~~~~~~WAS~~~~~~~~~~~~AYS)
Until the day is night and night becomes the day
(อันทิล เดอะ เดย์ อีส ไน๊ท แอนด์ ไน๊ท บีคัม เดอะ เดย์)
AL~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~WA~~~~~~~~~AYS
(AL~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~WA~~~~~~~~~AYS)
Until the trees and seas just up and fly away
(อันทิล เดอะ ทรี แซน ซี จั๊สท อั๊พ แอนด์ ฟลาย อะเวย์)
AL~~~~QA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(AL~~~~QA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~)
Until the day that 8X8X8 is 4
(อันทิล เดอะ เดย์ แดท 8X8X8 อีส 4)
~~~~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~~~~~~~AA
(~~~~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~~~~~~~AA)
Until the day that is the day that are no more
(อันทิล เดอะ เดย์ แดท อีส เดอะ เดย์ แดท อาร์ โน โม)
AA~~~~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~AYS
(AA~~~~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~AYS)
Until the day the Earth starts turning right to left
(อันทิล เดอะ เดย์ ดิ เอิร์ทร สท๊าร์ท เทินนิง ไร๊ท ทู เล๊ฟท)
AL~~~~~~~~~~WA~~~~~~~~~~~~~A~~~~~~~~~~~~~~~~~~AA
(AL~~~~~~~~~~WA~~~~~~~~~~~~~A~~~~~~~~~~~~~~~~~~AA)
Until the Earth just for the sun denies itself
(อันทิล ดิ เอิร์ทร จั๊สท ฟอร์ เดอะ ซัน denies อิทเซลฟ)
~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~~~AYS
(~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~~~~AYS)
Until dear Mother Nature says her work is through
(อันทิล เดียร์ ม๊าเธ่อร์ เน๊เจ้อร์ เซย์ เฮอ เวิ๊ร์ค อีส ทรู)
AL~~~WAYS
(AL~~~WAYS)
Until the day that you are me and I am you
(อันทิล เดอะ เดย์ แดท ยู อาร์ มี แอนด์ ดาย แอ็ม ยู)
Until the rainbow burns the stars out in the sky
(อันทิล เดอะ เรนโบว์ เบิร์น เดอะ สทาร์ เอ๊าท อิน เดอะ สกาย)
Until the ocean covers every mountain high
(อันทิล ดิ โอ๊เชี่ยน โค๊ฝเฝ่อร์ เอ๊เฝอร์รี่ เม๊าเท่น ไฮฮ)
Until the dolphin flies and parrots live at sea
(อันทิล เดอะ ด๊อลฟิน ไฟล์ แซน แพรัท ไล้ฝ แอ็ท ซี)
Until we dream of life and life becomes a dream
(อันทิล วี ดรีม อ็อฝ ไล๊ฟ แอนด์ ไล๊ฟ บีคัม ซา ดรีม)
Until the day is night and night becomes the day
(อันทิล เดอะ เดย์ อีส ไน๊ท แอนด์ ไน๊ท บีคัม เดอะ เดย์)
Until the trees and seas just up and fly away
(อันทิล เดอะ ทรี แซน ซี จั๊สท อั๊พ แอนด์ ฟลาย อะเวย์)
Until the day that 8X8X8 is 4
(อันทิล เดอะ เดย์ แดท 8X8X8 อีส 4)
Until the day that is the day that are no more
(อันทิล เดอะ เดย์ แดท อีส เดอะ เดย์ แดท อาร์ โน โม)
Until the day the Earth starts turning right to left
(อันทิล เดอะ เดย์ ดิ เอิร์ทร สท๊าร์ท เทินนิง ไร๊ท ทู เล๊ฟท)
Until the Earth just for the sun denies itself
(อันทิล ดิ เอิร์ทร จั๊สท ฟอร์ เดอะ ซัน denies อิทเซลฟ)
Until dear Mother Nature says her work is through
(อันทิล เดียร์ ม๊าเธ่อร์ เน๊เจ้อร์ เซย์ เฮอ เวิ๊ร์ค อีส ทรู)
Until the day that you are me and I am you
(อันทิล เดอะ เดย์ แดท ยู อาร์ มี แอนด์ ดาย แอ็ม ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง As คำอ่านไทย George Michael

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น