เนื้อเพลง Sometimes It Be That Way คำอ่านไทย Jewel

Night with its shattered teeth attempts to speak
( ไน๊ท วิธ อิทซ แฌทเทอะ ทีท แอทเท๊มพท ทู สพี๊ค)
My pen is present but courage left via the sink
(มาย เพ็น อีส เพร๊สเซ่นท บั๊ท เค๊อเหรจ เล๊ฟท ไฝอะ เดอะ ซิ๊งค)
And I’m sorry I snuck up on you from behind
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ ไอ สนักคฺ อั๊พ ออน ยู ฟรอม บีฮายน์)
I’m sorry not all my love letters did rhyme
(แอม ซ๊อรี่ น็อท ดอร์ มาย ลัฝ เล็ทเท่อร์ ดิด ไรม)
And I’m sorry that Jesus died for my sins
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ แดท จีสัซ ดาย ฟอร์ มาย ซิน)
And I swear to God it won’t happen again
(แอนด์ ดาย สแวร์ ทู ก๊อด ดิท ว็อนท แฮ๊พเพ่น อะเกน)
And I’m sorry if it was my swerve that tempted you to sway
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ อิท วอส มาย ซเวิฝ แดท เท๊มพท์ ยู ทู ซเว)
Oh well, sometimes it be that way=
(โอ เวลล , ซัมไทม์ ซิท บี แดท way=)

And Romeo was a very nice man
(แอนด์ โรมีโอ วอส ซา เฝ๊รี่ ไน๊ซ์ แมน)
He said ” Jewel, I don’t think you quite understand ” *
(ฮี เซ็ด ” จิ๊วเอ็ล , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยู ไคว๊ อั๊นเด้อรสแทนด ” *)
And I’m sorry if you had to explain it like this
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ยู แฮ็ด ทู เอ็กซเพลน หนิด ไล๊ค ดิส)
I’m sorry I was a point you were destined to miss
(แอม ซ๊อรี่ ไอ วอส ซา พ๊อยท์ ยู เวอ เดซทิน ทู มิซ)
And I’m sorry I spoke to you irreverently
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ ไอ ซโพค ทู ยู irreverently)
Down in the hollow by the old olive tree
(เดาน อิน เดอะ ฮ๊อลโล่ว บาย ดิ โอลด์ olive ทรี)
And I’m sorry if my heart breaking ruined your day **
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ มาย ฮาร์ท บเรคคิง รูอิน ยุร เดย์ **)
Oh well, sometimes It be that way
(โอ เวลล , ซัมไทม์ ซิท บี แดท เวย์)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

I said ” Oh well, I got nothing left to sell
(ไอ เซ็ด ” โอ เวลล , ไอ ก็อท นัธอิง เล๊ฟท ทู เซลล์)
This love was a bell that rang unheard in the air
(ดิส ลัฝ วอส ซา เบลล์ แดท แร็ง unheard อิน ดิ แอร์)
I was bound to find out that you didn’t care
(ไอ วอส บาวนฺดฺ ทู ไฟนด์ เอ๊าท แดท ยู ดิ๊นอิน แคร์)
Oh well, sometimes it be that way
(โอ เวลล , ซัมไทม์ ซิท บี แดท เวย์)

And Aphrodite with her neon lamp
(แอนด์ แอฟโระไดทิ วิธ เฮอ นีอ็อน แล็มพ)
Kissed Neptune they put her face on a stamp
(คิสส เนพทยูน เด พุท เฮอ เฟซ ออน อะ สแทมพ์)
And I’m sorry I used it to mail a letter to you
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ ไอ ยู๊ส ดิท ทู เมล อะ เล็ทเท่อร์ ทู ยู)
I’m sorry I’m glue and the rest bounces off of you
(แอม ซ๊อรี่ แอม กลู แอนด์ เดอะ เรสท เบ๊าสฺ ออฟฟ อ็อฝ ยู)
And I’m sorry not even this jet’s metal wings
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ น็อท อี๊เฝ่น ดิส เจ๊ต เมท่อล วิง)
Could get across these simple things
(เคิด เก็ท อะคร๊อส ฑิส ซิ๊มเพิ่ล ทริง)
And I’m sorry if I ever sang your name in vain
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ แซ็ง ยุร เนม อิน เฝน)
Oh well, sometimes it be that way
(โอ เวลล , ซัมไทม์ ซิท บี แดท เวย์)

And Goldilocks, well she knew three bears
(แอนด์ โกลดิล็อคซ , เวลล ชี นยู ทรี แบร์)
They all ate oatmeal and tiptoed upstairs
(เด ออล เอท oatmeal แอนด์ ทิพโทร อั๊พสแทร์)
And I’m sorry I never got to find you like this
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ ไอ เน๊เฝ่อร์ ก็อท ทู ไฟนด์ ยู ไล๊ค ดิส)
Sleeping like a baby and swaddled in bliss
(ซลีพพิง ไล๊ค เก เบ๊บี้ แอนด์ swaddled อิน บลิซ)
And I’m sorry for all the times
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ ออล เดอะ ไทม์)
I forgot to imply something in between the lines
(ไอ เฟาะกอท ทู อิมพลาย ซัมติง อิน บีทะวีน เดอะ ไลน์)
And I’m sorry if I ever caused you pain
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ แคสซฺ ยู เพน)
Oh well, sometimes it be that way
(โอ เวลล , ซัมไทม์ ซิท บี แดท เวย์)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I said ” Oh well, I got nothing left to sell
(ไอ เซ็ด ” โอ เวลล , ไอ ก็อท นัธอิง เล๊ฟท ทู เซลล์)
This love was a bell that rang unheard in the air
(ดิส ลัฝ วอส ซา เบลล์ แดท แร็ง unheard อิน ดิ แอร์)
I was bound to find out that you didn’t care
(ไอ วอส บาวนฺดฺ ทู ไฟนด์ เอ๊าท แดท ยู ดิ๊นอิน แคร์)
Oh well, sometimes it be that way
(โอ เวลล , ซัมไทม์ ซิท บี แดท เวย์)

And shadow’s long fingers they dance on the wall
(แอนด์ แฌดโอ ลอง ฟิ๊งเก้อร เด แด๊นซ์ ออน เดอะ วอลล์)
Electricity chases its tail in the hall
(อิเลคทรีซอิทิ เชส อิทซ เทล อิน เดอะ ฮอลล์)
And I’m sorry my arms to you were just empty rooms
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ มาย อาร์ม ทู ยู เวอ จั๊สท เอ๊มพที่ รูม)
I’m sorry I never could comfort you
(แอม ซ๊อรี่ ไอ เน๊เฝ่อร์ เคิด ค๊อมฟอร์ท ยู)
And I’m sorry St. Petersburg is a miserable town
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ เอ็ซท Petersburg อีส ซา มิเซอร์เรเบิล ทาวน์)
And I’m sorry if I am bringing you down
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ฟาย แอ็ม บริงกิง ยู เดาน)
And I’m sorry if it was my love that rained on your parade
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ อิท วอส มาย ลัฝ แดท เรน ออน ยุร พาเหรด)
Oh well, sometimes it be that way
(โอ เวลล , ซัมไทม์ ซิท บี แดท เวย์)

And flame licks the air with its silver tongue
(แอนด์ เฟลม ลิค ดิ แอร์ วิธ อิทซ ซิ๊ลเฝ่อร ทั๊ง)
Night has many hands but I have just one
(ไน๊ท แฮ็ส เมนอิ แฮนด์ บั๊ท ไอ แฮ็ฝ จั๊สท วัน)
And I’m sorry I walked in on you unexpectedly
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ ไอ ว๊อล์ค อิน ออน ยู อะเน็คซเพคทิดลิ)
I’m sorry I never served you Chamomile tea
(แอม ซ๊อรี่ ไอ เน๊เฝ่อร์ เซิร์ฝ ยู Chamomile ที)
And I’m sorry I didn’t always have a match
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ ไอ ดิ๊นอิน ออลเว แฮ็ฝ อะ แหมทช์)
That could start a fire big enough for your heart to catch
(แดท เคิด สท๊าร์ท ดา ไฟเออะร บิ๊ก อีน๊าฟ ฟอร์ ยุร ฮาร์ท ทู แค็ทช)
And I’m sorry if it was my swerve that tempted you to sway
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ อิท วอส มาย ซเวิฝ แดท เท๊มพท์ ยู ทู ซเว)
Oh well, sometimes it be that way
(โอ เวลล , ซัมไทม์ ซิท บี แดท เวย์)

And I’m sorry if my heart breaking ruined your day
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ มาย ฮาร์ท บเรคคิง รูอิน ยุร เดย์)
And I’m sorry if it was my heart breaking that ruined your parade
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ อิท วอส มาย ฮาร์ท บเรคคิง แดท รูอิน ยุร พาเหรด)
And I’m sorry if it was my love that rained on your parade
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ อิท วอส มาย ลัฝ แดท เรน ออน ยุร พาเหรด)
And I’m sorry if my love ruined your day
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ มาย ลัฝ รูอิน ยุร เดย์)
And I’m sorry if I was just a game you didn’t always want to play
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ฟาย วอส จั๊สท ดา เกม ยู ดิ๊นอิน ออลเว ว้อนท ทู เพลย์)
And I’m sorry if it was I that caused you pain
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ อิท วอส ซาย แดท แคสซฺ ยู เพน)
And i’m sorry if I ever caused you pain
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ แคสซฺ ยู เพน)
And I’m sorry if I ever sang your name in vain
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ แซ็ง ยุร เนม อิน เฝน)

* Originally, she used ” Sweetheart ” instead of ” Jewel ”
(* ออริจิเนลี่ , ชี ยู๊ส ” สวีทฮาร์ท ” อินสเท๊ด อ็อฝ ” จิ๊วเอ็ล “)

** This line, in several stanzas, seems to have gone through many
(** ดิส ไลน์ , อิน เซ๊ฝเฝอรัล ซแทนสะ , ซีม ทู แฮ็ฝ กอน ทรู เมนอิ)
incarnations.
(อินคาเนฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sometimes It Be That Way คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น