เนื้อเพลง Shooting Star คำอ่านไทย Ashanti

Chorus
( ค๊อรัส)
Like a shooting star
(ไล๊ค เก ชูดดิง สทาร์)
Across the midnight sky
(อะคร๊อส เดอะ มิดไนท์ สกาย)
wherever you are
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
your gunna see me fly
(ยุร กันนา ซี มี ฟลาย)
like a shooting star
(ไล๊ค เก ชูดดิง สทาร์)
across the midnight sky
(อะคร๊อส เดอะ มิดไนท์ สกาย)
wherever you are
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
your gunna see me fly
(ยุร กันนา ซี มี ฟลาย)
so high
(โซ ไฮฮ)
Like a shooting star
(ไล๊ค เก ชูดดิง สทาร์)
Across the midnight sky
(อะคร๊อส เดอะ มิดไนท์ สกาย)
wherever you are
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
your gunna see me fly
(ยุร กันนา ซี มี ฟลาย)
like a shooting star
(ไล๊ค เก ชูดดิง สทาร์)
across the midnight sky
(อะคร๊อส เดอะ มิดไนท์ สกาย)
wherever you are
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
your gunna see me fly
(ยุร กันนา ซี มี ฟลาย)
across the midnight sky
(อะคร๊อส เดอะ มิดไนท์ สกาย)

Verse 1
(เฝิซ 1)
Where were you to hold my hand
(แวร์ เวอ ยู ทู โฮลด์ มาย แฮนด์)
Do the things that we had planned
(ดู เดอะ ทริง แดท วี แฮ็ด แพลน)
Yes I need you by my side
(เย็ซ ซาย นี๊ด ยู บาย มาย ไซด์)
When things go crazy
(เว็น ทริง โก คเรสิ)
I just need to know you care
(ไอ จั๊สท นี๊ด ทู โนว์ ยู แคร์)
Garenteed that you’ll be there
(Garenteed แดท โยว บี แดร์)
When I wake up in the night
(เว็น นาย เว้ค อั๊พ อิน เดอะ ไน๊ท)
Will you be my guiding light
(วิล ยู บี มาย กายดิง ไล๊ท)

I dont care how far,
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ฮาว ฟาร์ ,)
I’ll take a play tonight,
(อิลล เท้ค เก เพลย์ ทูไน๊ท ,)
just tell me where you are,
(จั๊สท เทลล มี แวร์ ยู อาร์ ,)
and everythings gonna be alright.
(แอนด์ เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออลไร๊ท)

Like a shooting star,
(ไล๊ค เก ชูดดิง สทาร์ ,)
Cross the midnight sky,
(ครอสสํ เดอะ มิดไนท์ สกาย ,)
Gunna fly,
(กันนา ฟลาย ,)
Just to be with you tonight.
(จั๊สท ทู บี วิธ ยู ทูไน๊ท)

Like a shooting star,
(ไล๊ค เก ชูดดิง สทาร์ ,)
Cross the midnight sky,
(ครอสสํ เดอะ มิดไนท์ สกาย ,)
Gunna fly,
(กันนา ฟลาย ,)
Just to be with you tonight.
(จั๊สท ทู บี วิธ ยู ทูไน๊ท)

Like a shooting star,
(ไล๊ค เก ชูดดิง สทาร์ ,)
Across the midnight sky,
(อะคร๊อส เดอะ มิดไนท์ สกาย ,)
wherever you are your gunna see me fly
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์ ยุร กันนา ซี มี ฟลาย)
like a shooting star
(ไล๊ค เก ชูดดิง สทาร์)
across the midnight sky
(อะคร๊อส เดอะ มิดไนท์ สกาย)
wherever you are your gunna see me fly
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์ ยุร กันนา ซี มี ฟลาย)
so high
(โซ ไฮฮ)
like a shooting star
(ไล๊ค เก ชูดดิง สทาร์)
across the midnight sky
(อะคร๊อส เดอะ มิดไนท์ สกาย)
wherever you are your gunna see me fly
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์ ยุร กันนา ซี มี ฟลาย)
like a shooting star
(ไล๊ค เก ชูดดิง สทาร์)
across the midnight sky
(อะคร๊อส เดอะ มิดไนท์ สกาย)
wherever you are your gunna see me fly
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์ ยุร กันนา ซี มี ฟลาย)
cross the midnight sky
(ครอสสํ เดอะ มิดไนท์ สกาย)
Like a shooting star,
(ไล๊ค เก ชูดดิง สทาร์ ,)
Across the midnight star,
(อะคร๊อส เดอะ มิดไนท์ สทาร์ ,)
Wherever you are your gunna see me fly,
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์ ยุร กันนา ซี มี ฟลาย ,)
Like a shooting star,
(ไล๊ค เก ชูดดิง สทาร์ ,)
Across the midnight sky,
(อะคร๊อส เดอะ มิดไนท์ สกาย ,)
Your gunna see me fly,
(ยุร กันนา ซี มี ฟลาย ,)
So high.
(โซ ไฮฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shooting Star คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น