เนื้อเพลง Perfect Day คำอ่านไทย Duran Duran

Just a perfect day drink Sangrea in the park then later when it gets dark we go home
( จั๊สท ดา เพ๊อร์เฟ็คท เดย์ ดริ๊งค Sangrea อิน เดอะ พาร์ค เด็น เลทเออะ เว็น หนิด เก็ท ด๊าร์ค วี โก โฮม)
Just a perfect day feed animals in the zoo then later a movie too and then home
(จั๊สท ดา เพ๊อร์เฟ็คท เดย์ ฟี แอ๊นิมอล ซิน เดอะ ซู เด็น เลทเออะ รา มูวี่ ทู แอนด์ เด็น โฮม)

Oh such a perfect day I’m glad I spent it with you
(โอ ซัช อะ เพ๊อร์เฟ็คท เดย์ แอม แกล๊ด ดาย ซเพ็นท ดิธ วิธ ยู)
Such a perfect day you just keep me hanging on you just keep me hanging on
(ซัช อะ เพ๊อร์เฟ็คท เดย์ ยู จั๊สท คี๊พ มี แฮงอิง ออน ยู จั๊สท คี๊พ มี แฮงอิง ออน)

Just a perfect day problems all left alone weekenders on our own such fun
(จั๊สท ดา เพ๊อร์เฟ็คท เดย์ โพร๊เบล่ม ซอร์ เล๊ฟท อะโลน weekenders ออน เอ๊า โอว์น ซัช ฟัน)
Just a perfect day you made me forget myself I thought I was someone eles someone new
(จั๊สท ดา เพ๊อร์เฟ็คท เดย์ ยู เมด มี ฟอร์เก๊ท ไมเซลฟ ไอ ธอท ไอ วอส ซัมวัน eles ซัมวัน นิว)

Oh such a perfect day I’m glad I spent it with you
(โอ ซัช อะ เพ๊อร์เฟ็คท เดย์ แอม แกล๊ด ดาย ซเพ็นท ดิธ วิธ ยู)
Such a perfect day you just keep me hanging on you just keep me hanging on
(ซัช อะ เพ๊อร์เฟ็คท เดย์ ยู จั๊สท คี๊พ มี แฮงอิง ออน ยู จั๊สท คี๊พ มี แฮงอิง ออน)

You’re gonna reap just what you sow, you’re gonna reap just what you sow
(ยัวร์ กอนนะ รีพ จั๊สท ว๊อท ยู เซา , ยัวร์ กอนนะ รีพ จั๊สท ว๊อท ยู เซา)
You’re gonna reap just what you sow, you’re gonna reap just what you sow
(ยัวร์ กอนนะ รีพ จั๊สท ว๊อท ยู เซา , ยัวร์ กอนนะ รีพ จั๊สท ว๊อท ยู เซา)
You’re gonna reap just what you sow, you’re gonna reap just what you sow
(ยัวร์ กอนนะ รีพ จั๊สท ว๊อท ยู เซา , ยัวร์ กอนนะ รีพ จั๊สท ว๊อท ยู เซา)
You’re gonna reap just what you sow
(ยัวร์ กอนนะ รีพ จั๊สท ว๊อท ยู เซา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Perfect Day คำอ่านไทย Duran Duran

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น