เนื้อเพลง One More Day คำอ่านไทย Mushroomhead

Cancelled compasion
( Cancelled compasion)
This our ignorance
(ดิส เอ๊า อีกโนะแร็นซ)
Smile everlasting
(สไมล์ เอฝเวอร์ลาสทิง)
Much less eminenet
(มัช เลซ eminenet)
Daytime is everything
(เดย์ไทม์ อีส เอ๊วี่ติง)
One more day to regret
(วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท)
One more day to regret
(วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท)

In my eyes i see
(อิน มาย อาย ซาย ซี)
Free deleverance
(ฟรี deleverance)
Love everlasting
(ลัฝ เอฝเวอร์ลาสทิง)
Such is punishment
(ซัช อีส พันอิฌเม็นท)
You take me higher
(ยู เท้ค มี ไฮเออะ)
Than the lowest place yet
(แฑ็น เดอะ โลเอซท เพลส เย๊ท)

One more day to regret
(วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท)
[one more day]
([ วัน โม เดย์ ])
One more day to regret
(วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท)
[one more day to regret]
([ วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท ])
One more day to regret
(วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท)
[one more day,one more day]
([ วัน โม เดย์ , วัน โม เดย์ ])
You take me higher [one more day to regret]
(ยู เท้ค มี ไฮเออะ [ วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท ])
Than the lowest place
(แฑ็น เดอะ โลเอซท เพลส)
You take me higher
(ยู เท้ค มี ไฮเออะ)
Than the lowest place
(แฑ็น เดอะ โลเอซท เพลส)
[both] you take me higher
([ โบทรฺ ] ยู เท้ค มี ไฮเออะ)
Than the lowest place yet
(แฑ็น เดอะ โลเอซท เพลส เย๊ท)
[than the lowest place yet]
([ แฑ็น เดอะ โลเอซท เพลส เย๊ท ])

[than the lowest place yet]
([ แฑ็น เดอะ โลเอซท เพลส เย๊ท ])

Cancelled compasion
(Cancelled compasion)
This our ignorance
(ดิส เอ๊า อีกโนะแร็นซ)
Smile everlasting
(สไมล์ เอฝเวอร์ลาสทิง)
Much less eminenet
(มัช เลซ eminenet)
Daytime is everything
(เดย์ไทม์ อีส เอ๊วี่ติง)
One more day to regret
(วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท)

One more day to regret
(วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท)
[one more day]
([ วัน โม เดย์ ])
One more day to regret [one more day]
(วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท [ วัน โม เดย์ ])
[one more day to regret]
([ วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท ])
One more day to regret
(วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท)
[one more day,one more day]
([ วัน โม เดย์ , วัน โม เดย์ ])
You take me higher [one more day to regret]
(ยู เท้ค มี ไฮเออะ [ วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท ])
Than the lowest place
(แฑ็น เดอะ โลเอซท เพลส)
You take me higher [one more day]
(ยู เท้ค มี ไฮเออะ [ วัน โม เดย์ ])
Than the lowest place [one more day]
(แฑ็น เดอะ โลเอซท เพลส [ วัน โม เดย์ ])
You take me higher [one more day to regret]
(ยู เท้ค มี ไฮเออะ [ วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท ])
Than the lowest place yet [one more day to regret]
(แฑ็น เดอะ โลเอซท เพลส เย๊ท [ วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท ])
[one more day]
([ วัน โม เดย์ ])
One more day to regret
(วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท)
[one more day to regret]
([ วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท ])
One more day to regret
(วัน โม เดย์ ทู รีเกร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One More Day คำอ่านไทย Mushroomhead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น