เนื้อเพลง Purple Rain คำอ่านไทย Prince

I never meant 2 cause u any sorrow
( ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท 2 ค๊อส ยู เอ๊นี่ ซ๊อโร่ว)
I never meant 2 cause u any pain
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท 2 ค๊อส ยู เอ๊นี่ เพน)
I only wanted 2 one time see u laughing
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท 2 วัน ไทม์ ซี ยู ลาฟอิง)
I only wanted 2 see u laughing in the purple rain
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท 2 ซี ยู ลาฟอิง อิน เดอะ เพ๊อร์เพิ่ล เรน)

Purple rain, purple rain
(เพ๊อร์เพิ่ล เรน , เพ๊อร์เพิ่ล เรน)
Purple rain, purple rain
(เพ๊อร์เพิ่ล เรน , เพ๊อร์เพิ่ล เรน)
Purple rain, purple rain
(เพ๊อร์เพิ่ล เรน , เพ๊อร์เพิ่ล เรน)

I only wanted 2 see u bathing in the purple rain
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท 2 ซี ยู bathings อิน เดอะ เพ๊อร์เพิ่ล เรน)

I never wanted 2 be your weekend lover
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท 2 บี ยุร วี๊คเกน ลัฝเออะ)
I only wanted 2 be some kind of friend
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท 2 บี ซัม ไคนด์ อ็อฝ เฟรน)
Baby I could never steal u from another
(เบ๊บี้ ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ สทีล ยู ฟรอม อะน๊าเทร่อร์)
It’s such a shame our friendship had 2 end
(อิทซ ซัช อะ เชม เอ๊า ฟเร็นฌิพ แฮ็ด 2 เอ็นด)

Purple rain, purple rain
(เพ๊อร์เพิ่ล เรน , เพ๊อร์เพิ่ล เรน)
Purple rain, purple rain
(เพ๊อร์เพิ่ล เรน , เพ๊อร์เพิ่ล เรน)
Purple rain, purple rain
(เพ๊อร์เพิ่ล เรน , เพ๊อร์เพิ่ล เรน)

I only wanted 2 see u underneath the purple rain
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท 2 ซี ยู อันเดอะนีธ เดอะ เพ๊อร์เพิ่ล เรน)

Honey I know, I know, I know times are changing
(ฮั๊นนี่ ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ ไทม์ แซร์ เช้งจิ้นส)
It’s time we all reach out 4 something new
(อิทซ ไทม์ วี ออล รี๊ช เอ๊าท 4 ซัมติง นิว)
That means u 2
(แดท มีน ยู 2)
U say u want a leader
(ยู เซย์ ยู ว้อนท ดา ลีดเออะ)
But u can’t seem 2 make up your mind
(บั๊ท ยู แค็นท ซีม 2 เม้ค อั๊พ ยุร ไมนด์)
I think u better close it
(ไอ ทริ๊งค ยู เบ๊ทเท่อร์ โคลส อิท)
And let me guide u 2 the purple rain
(แอนด์ เล็ท มี ไก๊ด ยู 2 เดอะ เพ๊อร์เพิ่ล เรน)

Purple rain, purple rain
(เพ๊อร์เพิ่ล เรน , เพ๊อร์เพิ่ล เรน)
Purple rain, purple rain
(เพ๊อร์เพิ่ล เรน , เพ๊อร์เพิ่ล เรน)

If you know what I’m singing about up here
(อิ๊ฟ ยู โนว์ ว๊อท แอม ซิงกิง อะเบ๊าท อั๊พ เฮียร)
C’mon raise your hand
(ซีมอน เร้ส ยุร แฮนด์)

Purple rain, purple rain
(เพ๊อร์เพิ่ล เรน , เพ๊อร์เพิ่ล เรน)

I only want 2 see u, only want 2 see u
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท 2 ซี ยู , โอ๊นลี่ ว้อนท 2 ซี ยู)
In the purple rain
(อิน เดอะ เพ๊อร์เพิ่ล เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Purple Rain คำอ่านไทย Prince

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น