เนื้อเพลง Good Stuff คำอ่านไทย B-52s

Brrrr!
( Brrrr !)
All right
(ออล ไร๊ท)
Bum bum-Bum bum [in combinations]
(บัม บัม บัม บัม [ อิน คอมบิเนฌัน ])

Ooo baby!
(อู้ เบ๊บี้ !)
What?
(ว๊อท)
How about givin’ me some of that good stuff
(ฮาว อะเบ๊าท กีฝอิน มี ซัม อ็อฝ แดท กู๊ด สทั๊ฟฟ)
Well…
(เวลล)

Here it ’tis
(เฮียร อิท tis)
Here it ’tis
(เฮียร อิท tis)
Here it ’tis
(เฮียร อิท tis)
Here it ’tis
(เฮียร อิท tis)

Are you lookin’ for it?
(อาร์ ยู ลุคกิน ฟอร์ อิท)
Are you lookin’ for it?
(อาร์ ยู ลุคกิน ฟอร์ อิท)
You’ll hear it from me
(โยว เฮียร อิท ฟรอม มี)
Good stuff baby
(กู๊ด สทั๊ฟฟ เบ๊บี้)

Do you want it?
(ดู ยู ว้อนท ดิธ)
Do you know how to get it?
(ดู ยู โนว์ ฮาว ทู เก็ท ดิธ)
That good stuff baby
(แดท กู๊ด สทั๊ฟฟ เบ๊บี้)
Good good stuff
(กู๊ด กู๊ด สทั๊ฟฟ)

I got sincerity that’s bonifide
(ไอ ก็อท ซินเซริทิ แด้ท bonifide)
And a heart so fine it’s certified
(แอนด์ อะ ฮาร์ท โซ ไฟน อิทซ เซอทิไฟ)
So let your good stuff rain down on me
(โซ เล็ท ยุร กู๊ด สทั๊ฟฟ เรน เดาน ออน มี)
Your dang good stuff that’s true and tried
(ยุร แดง กู๊ด สทั๊ฟฟ แด้ท ทรู แอนด์ ทไร)

Are you lookin’ for it?
(อาร์ ยู ลุคกิน ฟอร์ อิท)
Are you lookin’ for it?
(อาร์ ยู ลุคกิน ฟอร์ อิท)
You’ll hear it from me
(โยว เฮียร อิท ฟรอม มี)
Good stuff baby
(กู๊ด สทั๊ฟฟ เบ๊บี้)

Do you want it?
(ดู ยู ว้อนท ดิธ)
Do you know how to get it?
(ดู ยู โนว์ ฮาว ทู เก็ท ดิธ)
That good stuff baby
(แดท กู๊ด สทั๊ฟฟ เบ๊บี้)
Good good stuff
(กู๊ด กู๊ด สทั๊ฟฟ)

What’s the use of gettin’ if you ain’t sharin’
(ว๊อท ดิ ยู๊ส อ็อฝ เกดดิน อิ๊ฟ ยู เอน sharin)
My eyes are strainin’ from all the starin’
(มาย อาย แซร์ strainin ฟรอม ออล เดอะ สตาร์ริน)
You’ve become my magnificent obsession
(ยู๊ฟ บีคัม มาย แม็กนีฟอิเซ็นท อ็อบเซฌอัน)
So how’s about joinin’ my lovin’ session?
(โซ ฮาว อะเบ๊าท joinin มาย ลัฝวิน เซ๊ซชั่น)

Are you ready? I’m ready
(อาร์ ยู เร๊ดี้ แอม เร๊ดี้)
Are you ready? Uh yeah
(อาร์ ยู เร๊ดี้ อา เย่)
Are you ready for this? I guess so
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ ดิส ซาย เกสส โซ)
Come on baby
(คัมมอน เบ๊บี้)
Say whoa!
(เซย์ โว้ว !)

Take me down where the love honey flows
(เท้ค มี เดาน แวร์ เดอะ ลัฝ ฮั๊นนี่ โฟลว์)
Kiss you nice, nibble your toes
(คิซ ยู ไน๊ซ์ , นิบเบิ้ล ยุร โท)
Take me down where the good stuff grows
(เท้ค มี เดาน แวร์ เดอะ กู๊ด สทั๊ฟฟ โกรว์)
Love you nice, tickle your nose
(ลัฝ ยู ไน๊ซ์ , ทิกเคิล ยุร โน้ส)

Good stuff, gimmie some of that good stuff
(กู๊ด สทั๊ฟฟ , กริมมี่ ซัม อ็อฝ แดท กู๊ด สทั๊ฟฟ)
Good stuff, gimmie some of that good stuff
(กู๊ด สทั๊ฟฟ , กริมมี่ ซัม อ็อฝ แดท กู๊ด สทั๊ฟฟ)
Good stuff, gimmie some of that good stuff
(กู๊ด สทั๊ฟฟ , กริมมี่ ซัม อ็อฝ แดท กู๊ด สทั๊ฟฟ)
Good stuff, gimmie some of that good stuff
(กู๊ด สทั๊ฟฟ , กริมมี่ ซัม อ็อฝ แดท กู๊ด สทั๊ฟฟ)

The big dipper sure ain’t big enough
(เดอะ บิ๊ก ดีพเพอะ ชัวร์ เอน บิ๊ก อีน๊าฟ)
To hold all of your dang good stuff
(ทู โฮลด์ ออล อ็อฝ ยุร แดง กู๊ด สทั๊ฟฟ)
So let the people say we’re down right nasty
(โซ เล็ท เดอะ พี๊เพิ่ล เซย์ เวีย เดาน ไร๊ท นาซทิ)
I just say we’re down right
(ไอ จั๊สท เซย์ เวีย เดาน ไร๊ท)

That good stuff that I am seekin’
(แดท กู๊ด สทั๊ฟฟ แดท ไอ แอ็ม ซีคิน)
It’s got me peakin’ and it’s got me freakin’
(อิทซ ก็อท มี peakin แอนด์ อิทซ ก็อท มี ฟริกคิน)
Watch my lips I am speakin’
(ว๊อทช มาย ลิพ ซาย แอ็ม สปีกิน)
It’s got me trickin’ and it’s got me treatin’!
(อิทซ ก็อท มี ทริคกิน แอนด์ อิทซ ก็อท มี ทรีดิน !)

I got sincerity that’s bonifide
(ไอ ก็อท ซินเซริทิ แด้ท bonifide)
So come on now and let your good stuff rain down on me
(โซ คัมมอน นาว แอนด์ เล็ท ยุร กู๊ด สทั๊ฟฟ เรน เดาน ออน มี)
[Take me down]
([ เท้ค มี เดาน ])
I want the stuff
(ไอ ว้อนท เดอะ สทั๊ฟฟ)
[Take me up]
([ เท้ค มี อั๊พ ])
That’s tried and true
(แด้ท ทไร แอนด์ ทรู)
Take me to the place they have the good stuff
(เท้ค มี ทู เดอะ เพลส เด แฮ็ฝ เดอะ กู๊ด สทั๊ฟฟ)
Yeah
(เย่)

Take me down where the love honey flows
(เท้ค มี เดาน แวร์ เดอะ ลัฝ ฮั๊นนี่ โฟลว์)
Kiss you nice, nibble your toes
(คิซ ยู ไน๊ซ์ , นิบเบิ้ล ยุร โท)
Take me down where the good stuff grows
(เท้ค มี เดาน แวร์ เดอะ กู๊ด สทั๊ฟฟ โกรว์)
Love you nice, tickle your nose
(ลัฝ ยู ไน๊ซ์ , ทิกเคิล ยุร โน้ส)

Take me down where the love honey flows
(เท้ค มี เดาน แวร์ เดอะ ลัฝ ฮั๊นนี่ โฟลว์)
Kiss you nice, nibble your toes
(คิซ ยู ไน๊ซ์ , นิบเบิ้ล ยุร โท)
Take me down where the good stuff grows
(เท้ค มี เดาน แวร์ เดอะ กู๊ด สทั๊ฟฟ โกรว์)
Love you nice, tickle your nose
(ลัฝ ยู ไน๊ซ์ , ทิกเคิล ยุร โน้ส)

Good stuff, gimmie some of that good stuff
(กู๊ด สทั๊ฟฟ , กริมมี่ ซัม อ็อฝ แดท กู๊ด สทั๊ฟฟ)
Good stuff, gimmie some of that good stuff
(กู๊ด สทั๊ฟฟ , กริมมี่ ซัม อ็อฝ แดท กู๊ด สทั๊ฟฟ)
Good stuff, gimmie some of that good stuff
(กู๊ด สทั๊ฟฟ , กริมมี่ ซัม อ็อฝ แดท กู๊ด สทั๊ฟฟ)
Good stuff, gimmie some of that good stuff
(กู๊ด สทั๊ฟฟ , กริมมี่ ซัม อ็อฝ แดท กู๊ด สทั๊ฟฟ)

Don’t leave me hangin’
(ด้อนท์ ลี๊ฝ มี แฮนจิ้น)
I wanna be dangin’
(ไอ วอนนา บี dangin)
With your dang good stuff!
(วิธ ยุร แดง กู๊ด สทั๊ฟฟ !)
Don’t leave me hangin’
(ด้อนท์ ลี๊ฝ มี แฮนจิ้น)
I wanna be dangin’
(ไอ วอนนา บี dangin)
With your dang good stuff!
(วิธ ยุร แดง กู๊ด สทั๊ฟฟ !)

Hey ladies, do you want it? yeah!
(เฮ เลดิส , ดู ยู ว้อนท ดิธ เย่ !)
Hey fellas, you got to have it, yeah!
(เฮ เฟลลา , ยู ก็อท ทู แฮ็ฝ อิท , เย่ !)

Gonna wallow in the lovin’ hollow
(กอนนะ วอลโล อิน เดอะ ลัฝวิน ฮ๊อลโล่ว)
Gonna wallow in your dang good stuff!
(กอนนะ วอลโล อิน ยุร แดง กู๊ด สทั๊ฟฟ !)
Gonna wallow in the lovin’ hollow
(กอนนะ วอลโล อิน เดอะ ลัฝวิน ฮ๊อลโล่ว)
Gonna wallow in your dang good stuff!
(กอนนะ วอลโล อิน ยุร แดง กู๊ด สทั๊ฟฟ !)

Hey ladies, do you want it? yeah!
(เฮ เลดิส , ดู ยู ว้อนท ดิธ เย่ !)
Hey fellas, you got to have it, yeah!
(เฮ เฟลลา , ยู ก็อท ทู แฮ็ฝ อิท , เย่ !)

That good good good good good good good stuff!
(แดท กู๊ด กู๊ด กู๊ด กู๊ด กู๊ด กู๊ด กู๊ด สทั๊ฟฟ !)
That good good good good good good good stuff!
(แดท กู๊ด กู๊ด กู๊ด กู๊ด กู๊ด กู๊ด กู๊ด สทั๊ฟฟ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Good Stuff คำอ่านไทย B-52s

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น