เนื้อเพลง If I Die 2Nite คำอ่านไทย 2Pac

A coward dies a thousand deaths
( อะ โค๊หวาร์ด ดาย ซา เธ๊าซั่นด เด้ท)
A soldier dies but once
(อะ โซ๊ลเจ้อร์ ดาย บั๊ท วั๊นซ)

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
They say p*ssy and paper is poetry power and pistols
(เด เซย์ พี *ssy แอนด์ เพ๊เพ่อร์ อีส โพเอ๊ทรี่ พ๊าวเว่อร์ แอนด์ พิ๊สท่อล)
Plottin on murderin motherf*ckers ‘fore they get you
(Plottin ออน เมอร์เดอริน motherf*ckers โฟร์ เด เก็ท ยู)
Picturin pitiful punk n*ggaz coppin pleas
(Picturin พีทอิฟุล พรัค เอ็น *ggaz คอพปิน พลี)
Puffin weed as I position myself to clock G’s
(พัฟฟิน วี แอส ซาย โพซิ๊ชั่น ไมเซลฟ ทู คล๊อค จีส)
My enemies scatter in suicidal situations
(มาย อียีมีสฺ ซแคทเทอะ อิน ซยูอิไซดแอ็ล ซิ๊ทูเอชั่น)
Never to witness the wicked sh*t that they was facin
(เน๊เฝ่อร์ ทู วิทเหนส เดอะ วิค ฌะ *ที แดท เด วอส facin)
Pockets is packed with presidents, pursue your riches
(พ๊อคเค่ท ซิส แพ็ค วิธ เพร๊สซิเด้นท , เพอร์ซู ยุร ริชอิส)
Evadin the playa hatin tricks, while hittin switches
(Evadin เดอะ พอลเย แฮดดิน ทริ๊ค , ไวล์ ฮิทดิน สวิทเชท)
B*tches is bad-mouth, cause brawlin motherf*ckers is bold
(บี *tches ซิส แบ้ด เม๊าธ , ค๊อส บอวลิน motherf*ckers ซิส โบลดฺ)
But y’all some hoes, the game should be sewed
(บั๊ท ยอล ซัม โฮ , เดอะ เกม เชิด บี โซ)
I’m sick of psychotic society somebody save me
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ ไซโคดิก โซไซ๊ที่ ซัมบอดี้ เซฝ มี)
Addicted to drama so even mama couldn’t raise me
(แอ๊ดดิคท ทู ดร๊าม่า โซ อี๊เฝ่น มามะ คูดซึ่น เร้ส มี)
Even the preacher and all my teachers couldn’t reach me
(อี๊เฝ่น เดอะ พิทเชอร์ แอนด์ ออล มาย ที๊ชเช่อร คูดซึ่น รี๊ช มี)
I run in the streets and puffin weed wit my peeps
(ไอ รัน อิน เดอะ สทรีท แซน พัฟฟิน วี วิท มาย พีพ)
I’m duckin the cop, I hit the weed as I’m clutchin my glock
(แอม ดักคิน เดอะ ค็อพ , ไอ ฮิท เดอะ วี แอส แอม clutchin มาย คล็อก)
N*ggaz is hot when I hit the block, what if I die tonight
(เอ็น *ggaz อีส ฮอท เว็น นาย ฮิท เดอะ บล๊อค , ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย ดาย ทูไน๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
If I die tonight [repeat 3X]
(อิ๊ฟ ฟาย ดาย ทูไน๊ท [ รีพี๊ท 3X ])
” Tonight’s the night I get in some sh*t ” – [Dr. Dre]
(” ทูไน๊ท เดอะ ไน๊ท ไอ เก็ท อิน ซัม ฌะ *ที ” [ เดทเออะ ดรี ])

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
Polishin pistols prepare for battle pass the pump
(Polishin พิ๊สท่อล พรีแพร์ ฟอร์ แบ๊ทเทิ้ล เพซ เดอะ พั๊มพ)
When I get to poppin n*ggaz is droppin then they done
(เว็น นาย เก็ท ทู พอพปิน เอ็น *ggaz อีส ดรอพปิน เด็น เด ดัน)
Callin the coroner come collect the f*ckin corpse
(คอลลิน เดอะ คอโระเนอะ คัม คอลเล๊คท เดอะ เอฟ *ckin คอพซ)
He got it by killer, preoccuppied with bein boss
(ฮี ก็อท ดิธ บาย คีลเลอะ , preoccuppied วิธ บีนโพล บอส)
Revenge is the method, whenever steppin keep a weapon close
(รีเฝ้นจ อีส เดอะ เม๊ธถอท , ฮเว็นเอฝเออะ สเตปปิน คี๊พ อะ เว๊พ่อน โคลส)
Adversaries are overdosed over deadly notes
(Adversaries แซร์ โอ๊เฝ่อร์โด่ส โอ๊เฝ่อร เดดลิ โน๊ท)
Jealous n*ggaz and broke b*tches equal packed jails
(เจลอัซ เอ็น *ggaz แอนด์ บโรค บี *tches อี๊ควอล แพ็ค เจล)
Hit the block and fill your pockets makin crack sales
(ฮิท เดอะ บล๊อค แอนด์ ฟิลล ยุร พ๊อคเค่ท เมกิน แคร๊ค เซล)
Picture perfection pursuin paper with a passion
(พิ๊คเจ้อร์ เพอะเฟคฌัน pursuin เพ๊เพ่อร์ วิธ อะ แพ๊ชชั่น)
Visions of prisons for all the pussies that I blasted
(ฝิ๊ชั่น อ็อฝ พริ๊ซั่น ฟอร์ ออล เดอะ พัซซีซฺ แดท ไอ บลาสทํ)
Runnin with criminals individuals with no remorse
(รูนนิน วิธ ครีมอิแน็ล อินดิฝิ๊ด้วล วิธ โน ริมอซ)
Try to stop me my pistol posse’s usin deadly force
(ธราย ทู สท๊อพ มี มาย พิ๊สท่อล พอซซิ ยูซิน เดดลิ ฟอร์ซ)
In my brain all I can think about is fame
(อิน มาย เบรน ออล ไอ แคน ทริ๊งค อะเบ๊าท อีส เฟม)
The police know my name, a different game, ain’t a thing changed
(เดอะ โพลิ๊ซ โนว์ มาย เนม , อะ ดีฟเฟอะเร็นท เกม , เอน ดา ทริง เช้งจํ)
I’m seein cemetary photos of my peers
(แอม ซีอิน cemetary โฟโท อ็อฝ มาย เพีย)
Conversatin like they still here, if I die tonight
(Conversatin ไล๊ค เด สทิลล เฮียร , อิ๊ฟ ฟาย ดาย ทูไน๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three]
([ เฝิซ ทรี ])
P*ssy and paper is poetry power and pistols
(พี *ssy แอนด์ เพ๊เพ่อร์ อีส โพเอ๊ทรี่ พ๊าวเว่อร์ แอนด์ พิ๊สท่อล)
Plottin on murderin motherf*ckers ‘fore they get you
(Plottin ออน เมอร์เดอริน motherf*ckers โฟร์ เด เก็ท ยู)
Pray to the heavens three-fifty-sevens to the sky
(เพรย์ ทู เดอะ เฮ๊ฝเฝ่น ทรี ฟีฟทิ เซเฝ่น ทู เดอะ สกาย)
And I hope I’m forgiven for Thug Livin when I die
(แอนด์ ดาย โฮพ แอม เฟาะกีฝเอ็น ฟอร์ ธัก ลีฝอิน เว็น นาย ดาย)
I wonder if heaven got a ghetto for Thug n*ggaz
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ เฮ๊ฝเฝ่น ก็อท ดา เกทโท ฟอร์ ธัก เอ็น *ggaz)
A stress free life and a spot for drug dealers
(อะ สเทรสส ฟรี ไล๊ฟ แอนด์ อะ สพอท ฟอร์ ดรัก ดีลเออะ)
Pissin while practicin how to pimp and be a playa
(พิสซิน ไวล์ practicin ฮาว ทู พิมพ แอนด์ บี อะ พอลเย)
Overdose of a d*ck, while drinkin liquor when I lay her
(โอ๊เฝ่อร์โด่ส อ็อฝ อะ ดี *ck , ไวล์ ดริงคิน ลิ๊เคว่อร เว็น นาย เลย์ เฮอ)
Pistol whippin these simps, for bein petrified and lame
(พิ๊สท่อล whippin ฑิส ซิมพ , ฟอร์ บีนโพล เพชฟายด แอนด์ เลม)
Disrespectin the game, prayin for punishment and pain
(Disrespectin เดอะ เกม , เพลย์อิน ฟอร์ พันอิฌเม็นท แอนด์ เพน)
Goin insane, never die, live eternal, who shall I fear?
(โกอิน อินเซน , เน๊เฝ่อร์ ดาย , ไล้ฝ อิทเท๊อร์น่อล , ฮู แชลล์ ไอ เฟียร์)
Don’t shed a tear for me n*gga I ain’t happy hear
(ด้อนท์ ชี อะ เทียร์ ฟอร์ มี เอ็น *gga ไอ เอน แฮ๊พพี่ เฮียร)
I hope they bury me and send me to my rest
(ไอ โฮพ เด เบ๊อรี่ มี แอนด์ เซ็นด มี ทู มาย เรสท)
Headlines readin MURDERED TO DEATH, my last breath
(เฮดไลน์ readin เม๊อร์เด้อร์ ทู เด้ท , มาย ล๊าสท บรี๊ทฺรฺ)
Take a look picture a crook on his last stand
(เท้ค เก ลุ๊ค พิ๊คเจ้อร์ อะ ครุค ออน ฮิส ล๊าสท สแทนด์)
Motherf*ckers don’t understand, if I die tonight
(Motherf*ckers ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด , อิ๊ฟ ฟาย ดาย ทูไน๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Die 2Nite คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น