เนื้อเพลง A200 Club คำอ่านไทย NOFX

Why do I keep scratching scratching my balls I don’t like this
( วาย ดู ไอ คี๊พ scratchings scratchings มาย บอล ซาย ด้อนท์ ไล๊ค ดิส)
Feeling I don’t like it at all cause I got crabs, I got crabs, I got
(ฟีลอิง ไอ ด้อนท์ ไล๊ค อิท แอ็ท ดอร์ ค๊อส ไอ ก็อท แคร๊บ , ไอ ก็อท แคร๊บ , ไอ ก็อท)
Crags I got those little f*ckers biting and s*cking my blood
(คแร็ค ซาย ก็อท โฑส ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ckers ไบดิ้ง แอนด์ เอส *คิง มาย บลัด)
There’s crab eggs in my bed there in the carpet too I’ll go to the
(แดร์ แคร๊บ เอ้กก ซิน มาย เบ๊ด แดร์ อิน เดอะ ค๊าร์เพ็ท ทู อิลล โก ทู เดอะ)
Store buy a200 shampoo I got rid of them I got all of them they
(สโทร์ บาย a200 แฌ็มพู ไอ ก็อท ริด อ็อฝ เด็ม ไอ ก็อท ดอร์ อ็อฝ เด็ม เด)
Won’t be back wait a second, what is this itching in my crack
(ว็อนท บี แบ็ค เว้ท ดา เซ๊คคั่น , ว๊อท อีส ดิส อิทชิง อิน มาย แคร๊ค)
Cause I got crabs, I got crabs I got crabs, I got those little f*ckers
(ค๊อส ไอ ก็อท แคร๊บ , ไอ ก็อท แคร๊บ ซาย ก็อท แคร๊บ , ไอ ก็อท โฑส ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ckers)
Biting and s*cking my blood
(ไบดิ้ง แอนด์ เอส *คิง มาย บลัด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A200 Club คำอ่านไทย NOFX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น