เนื้อเพลง Fascination (l Vandross, D Bowie) คำอ่านไทย David Bowie

Got to use her
( ก็อท ทู ยู๊ส เฮอ)

Every time I feel
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ฟีล)
fascination
(แฟซซิเนฌัน)
I just can’t stand still,
(ไอ จั๊สท แค็นท สแทนด์ สทิลล ,)
I’ve got to use her
(แอฝ ก็อท ทู ยู๊ส เฮอ)
Every time I think
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ทริ๊งค)
of what’cha pulled me through, dear
(อ็อฝ วอทชา พูลล มี ทรู , เดียร์)
fascination moves,
(แฟซซิเนฌัน มู๊ฝ ,)
sweeping near me
(ซวีพอิง เนียร์ มี)
Still I take ya
(สทิลล ไอ เท้ค ยา)

{Chorus}
({ค๊อรัส })
[Fascination] fascination
([ แฟซซิเนฌัน ] แฟซซิเนฌัน)
[sho’nuff] fascination
([ shonuff ] แฟซซิเนฌัน)
[takes a part of me] takes a part of me
([ เท้ค ซา พาร์ท อ็อฝ มี ] เท้ค ซา พาร์ท อ็อฝ มี)
[Can a heart-beat] can a heart-beat
([ แคน อะ ฮาร์ท บีท ] แคน อะ ฮาร์ท บีท)
[live in a fever] live in a fever?
([ ไล้ฝ อิน อะ ฟี๊เฝ่อร ] ไล้ฝ อิน อะ ฟี๊เฝ่อร)
[raging inside of me?]
([ เรจิง อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี ])
[Fascination] fascination
([ แฟซซิเนฌัน ] แฟซซิเนฌัน)
[oh, yeah,] oh yeah
([ โอ , เย่ , ] โอ เย่)
[takes a part of me] takes a part of me
([ เท้ค ซา พาร์ท อ็อฝ มี ] เท้ค ซา พาร์ท อ็อฝ มี)
[I can’t help it] I can’t help it
([ ไอ แค็นท เฮ้ลพ อิท ] ไอ แค็นท เฮ้ลพ อิท)
[I’ve got to use her] got to use her
([ แอฝ ก็อท ทู ยู๊ส เฮอ ] ก็อท ทู ยู๊ส เฮอ)
[every time, oow]
([ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ , oow ])
fascination comes around
(แฟซซิเนฌัน คัม อะราวนฺดฺ)
[Ahh, Oow-woo-oow]
([ อา , Oow วู oow ])

[Fascination] Your soul is calling
([ แฟซซิเนฌัน ] ยุร โซล อีส คอลลิง)
like when I’m walking
(ไล๊ค เว็น แอม วอคกิง)
Seems that everywhere I turn
(ซีม แดท เอวี่แวร์ ไอ เทิร์น)
I hope you’re waiting for me
(ไอ โฮพ ยัวร์ เวททิง ฟอร์ มี)
I-I know that people think
(ไอ ไอ โนว์ แดท พี๊เพิ่ล ทริ๊งค)
that I’m a little crazy
(แดท แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ)
Oww, better sex is fun
(Oww , เบ๊ทเท่อร์ เซ็กซ อีส ฟัน)
I think I like fascination
(ไอ ทริ๊งค ไอ ไล๊ค แฟซซิเนฌัน)
Still, tic
(สทิลล , ทิค)

{chorus}
({ค๊อรัส })
{chorus}
({ค๊อรัส })
{etc}
({อีทีซี })

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fascination (l Vandross, D Bowie) คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น