เนื้อเพลง Ballad of a Thin Man คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

You walk into the room
(ยู ว๊อล์ค อิ๊นทู เดอะ รูม)
With your pencil in your hand
(วิธ ยุร เพ๊นซิ่ล อิน ยุร แฮนด์)
You see somebody naked
(ยู ซี ซัมบอดี้ เน๊คเค่ด)
And you say, ” Who is that man? ”
(แอนด์ ยู เซย์ , ” ฮู อีส แดท แมน “)
You try so hard
(ยู ธราย โซ ฮาร์ด)
But you don’t understand
(บั๊ท ยู ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
Just what you’ll say
(จั๊สท ว๊อท โยว เซย์)
When you get home
(เว็น ยู เก็ท โฮม)

Because something is happening here
(บิคอส ซัมติง อีส แฮพเพะนิง เฮียร)
But you don’t know what it is
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
Do you, Mister Jones?
(ดู ยู , มิ๊สเทอร์ โจเนส)

You raise up your head
(ยู เร้ส อั๊พ ยุร เฮด)
And you ask, ” Is this where it is? ”
(แอนด์ ยู อาสคฺ , ” อีส ดิส แวร์ อิท อีส “)
And somebody points to you and says
(แอนด์ ซัมบอดี้ พ๊อยท์ ทู ยู แอนด์ เซย์)
” It’s his ”
(” อิทซ ฮิส “)
And you say, ” What’s mine? ”
(แอนด์ ยู เซย์ , ” ว๊อท ไมน์ “)
And somebody else says, ” Where what is? ”
(แอนด์ ซัมบอดี้ เอ๊ลส เซย์ , ” แวร์ ว๊อท อีส “)
And you say, ” Oh my God
(แอนด์ ยู เซย์ , ” โอ มาย ก๊อด)
Am I here all alone? ”
(แอ็ม ไอ เฮียร ออล อะโลน “)

Because something is happening here
(บิคอส ซัมติง อีส แฮพเพะนิง เฮียร)
But you don’t know what it is
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
Do you, Mister Jones?
(ดู ยู , มิ๊สเทอร์ โจเนส)

You hand in your ticket
(ยู แฮนด์ อิน ยุร ทิ๊คเค๊ท)
And you go watch the geek
(แอนด์ ยู โก ว๊อทช เดอะ กีก)
Who immediately walks up to you
(ฮู อิมีดิอิทลิ ว๊อล์ค อั๊พ ทู ยู)
When he hears you speak
(เว็น ฮี เฮียร ยู สพี๊ค)
And says, ” How does it feel
(แอนด์ เซย์ , ” ฮาว โด ซิท ฟีล)
To be such a freak? ”
(ทู บี ซัช อะ ฟรี๊ค “)
And you say, ” Impossible ”
(แอนด์ ยู เซย์ , ” อิมพ๊อซซิเบิ้ล “)
As he hands you a bone
(แอส ฮี แฮนด์ ยู อะ โบน)

Because something is happening here
(บิคอส ซัมติง อีส แฮพเพะนิง เฮียร)
But you don’t know what it is
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
Do you, Mister Jones?
(ดู ยู , มิ๊สเทอร์ โจเนส)

You have many contacts
(ยู แฮ็ฝ เมนอิ ค๊อนแทคท)
Among the lumberjacks
(อะมอง เดอะ ลัมเบอร์แจค)
To get you facts
(ทู เก็ท ยู แฟคท)
When someone attacks your imagination
(เว็น ซัมวัน แอทแท๊ค ยุร อิแมจิเนฌัน)
But nobody has any respect
(บั๊ท โนบอดี้ แฮ็ส เอ๊นี่ เรสเพ๊คท)
Anyway they already expect you
(เอนอิเว เด ออลเร๊ดี้ เอ็กซเพ็คท ยู)
To just give a check
(ทู จั๊สท กี๊ฝ อะ เช็ค)
To tax-deductible charity organizations
(ทู แท๊กซ deductible แชริทิ ออแกะไนเสฌัน)

You’ve been with the professors
(ยู๊ฟ บีน วิธ เดอะ โพรเฟ๊สเซ่อร์)
And they’ve all liked your looks
(แอนด์ เดวฟ ออล ลิค ยุร ลุ๊ค)
With great lawyers you have
(วิธ เกรท ล๊อเย่อร์ ยู แฮ็ฝ)
Discussed lepers and crooks
(ดิ๊สคัสส เลพเออะ แซน ครุค)
You’ve been through all of
(ยู๊ฟ บีน ทรู ออล อ็อฝ)
F. Scott Fitzgerald’s books
(เอฟ สคอตทฺ Fitzgeralds บุ๊ค)
You’re very well read
(ยัวร์ เฝ๊รี่ เวลล รี๊ด)
It’s well known
(อิทซ เวลล โนน)

Because something is happening here
(บิคอส ซัมติง อีส แฮพเพะนิง เฮียร)
But you don’t know what it is
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
Do you, Mister Jones?
(ดู ยู , มิ๊สเทอร์ โจเนส)

Well, the sword swallower, he comes up to you
(เวลล , เดอะ ซ๊อร์ด swallower , ฮี คัม อั๊พ ทู ยู)
And then he kneels
(แอนด์ เด็น ฮี นีล)
He crosses himself
(ฮี ครอสเซซ ฮิมเซลฟ)
And then he clicks his high heels
(แอนด์ เด็น ฮี คลิ๊ก ฮิส ไฮฮ ฮีล)
And without further notice
(แอนด์ วิธเอ๊าท เฟ๊อร์เธ่อร์ โน๊ทิซ)
He asks you how it feels
(ฮี อาสคฺ ยู ฮาว อิท ฟีล)
And he says, ” Here is your throat back
(แอนด์ ฮี เซย์ , ” เฮียร อีส ยุร โธร๊ท แบ็ค)
Thanks for the loan ”
(แธ๊งค์ ฟอร์ เดอะ โลน “)

Because something is happening here
(บิคอส ซัมติง อีส แฮพเพะนิง เฮียร)
But you don’t know what it is
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
Do you, Mister Jones?
(ดู ยู , มิ๊สเทอร์ โจเนส)

Now you see this one-eyed midget
(นาว ยู ซี ดิส วัน อาย มีจเอ็ท)
Shouting the word ” NOW ”
(ชาวดิง เดอะ เวิร์ด ” นาว “)
And you say, ” For what reason? ”
(แอนด์ ยู เซย์ , ” ฟอร์ ว๊อท รี๊ซั่น “)
And he says, ” How? ”
(แอนด์ ฮี เซย์ , ” ฮาว “)
And you say, ” What does this mean? ”
(แอนด์ ยู เซย์ , ” ว๊อท โด ดิส มีน “)
And he screams back, ” You’re a cow
(แอนด์ ฮี สครีม แบ็ค , ” ยัวร์ อะ คาว)
Give me some milk
(กี๊ฝ มี ซัม มิลค์)
Or else go home ”
(ออ เอ๊ลส โก โฮม “)

Because something is happening here
(บิคอส ซัมติง อีส แฮพเพะนิง เฮียร)
But you don’t know what it is
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
Do you, Mister Jones?
(ดู ยู , มิ๊สเทอร์ โจเนส)

Well, you walk into the room
(เวลล , ยู ว๊อล์ค อิ๊นทู เดอะ รูม)
Like a camel and then you frown
(ไล๊ค เก แค๊เมล แอนด์ เด็น ยู ฟเราน)
You put your eyes in your pocket
(ยู พุท ยุร อาย ซิน ยุร พ๊อคเค่ท)
And your nose on the ground
(แอนด์ ยุร โน้ส ออน เดอะ กราวนด์)
There ought to be a law
(แดร์ อ๊อธ ทู บี อะ ลอว์)
Against you comin’ around
(อะเก๊นสท ยู คัมอิน อะราวนฺดฺ)
You should be made
(ยู เชิด บี เมด)
To wear earphones
(ทู แวร์ earphones)

Because something is happening here
(บิคอส ซัมติง อีส แฮพเพะนิง เฮียร)
But you don’t know what it is
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
Do you, Mister Jones?
(ดู ยู , มิ๊สเทอร์ โจเนส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ballad of a Thin Man คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น