เนื้อเพลง Because I Am A Queen คำอ่านไทย India.Arie

Sometimes I shave my legs and sometimes I don’t
( ซัมไทม์ ซาย เชฝ มาย เล้ก แซน ซัมไทม์ ซาย ด้อนท์)
Sometimes I comb my hair and sometimes I won’t
(ซัมไทม์ ซาย โคมบํ มาย แฮร์ แอนด์ ซัมไทม์ ซาย ว็อนท)
Depend on how the wind blows I might even paint my toes
(ดีเพ็นดํ ออน ฮาว เดอะ วินด โบลว์ ซาย ไมท อี๊เฝ่น เพ้นท มาย โท)
It really just depends on whatever feels good in my soul
(อิท ริแอ็ลลิ จั๊สท ดีเพ็นดํ ออน ฮว็อทเอฝเออะ ฟีล กู๊ด อิน มาย โซล)

I’m not the average girl from your video
(แอม น็อท ดิ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ เกิร์ล ฟรอม ยุร ฝีดอิโอ)
And I ain’t built like a supermodel
(แอนด์ ดาย เอน บิลท ไล๊ค เก ซูเปอร์โมเดล)
But I learned to love myself unconditionally
(บั๊ท ไอ เลิร์น ทู ลัฝ ไมเซลฟ อันค็อนดีฌอะแน็ล)
Because I am a queen
(บิคอส ไอ แอ็ม มา ควีน)
I’m not the average girl from your video
(แอม น็อท ดิ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ เกิร์ล ฟรอม ยุร ฝีดอิโอ)
My worth is not determined by the price of my clothes
(มาย เวิร์ธ อีส น็อท ดีเท๊อร์ไมน์ บาย เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ มาย คโลฑ)
No matter what I’m wearing I will always be
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท แอม เวียริง ไอ วิล ออลเว บี)
The india arie
(ดิ อีนเดียะ เอรี่)

When I look in the mirror and the only one there is me
(เว็น นาย ลุ๊ค อิน เดอะ มิเร่อร์ แอนด์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดร์ อีส มี)
Every freckle on my face is where it’s supposed to be
(เอ๊เฝอร์รี่ ฟเรคคล ออน มาย เฟซ อีส แวร์ อิทซ ซั๊พโพ้ส ทู บี)
And I know my creator didn’t make no mistakes on me
(แอนด์ ดาย โนว์ มาย คริเอเทอะ ดิ๊นอิน เม้ค โน มิสเท้ค ออน มี)
My feet my thighs my lips my eyes I’m loving what I see
(มาย ฟีท มาย ไธ มาย ลิพ มาย อาย แอม ลัฝอิง ว๊อท ไอ ซี)

I’m not the average girl from your video
(แอม น็อท ดิ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ เกิร์ล ฟรอม ยุร ฝีดอิโอ)
And I ain’t built like a supermodel
(แอนด์ ดาย เอน บิลท ไล๊ค เก ซูเปอร์โมเดล)
But I learned to love myself unconditionally
(บั๊ท ไอ เลิร์น ทู ลัฝ ไมเซลฟ อันค็อนดีฌอะแน็ล)
Because I am a queen [yeah]
(บิคอส ไอ แอ็ม มา ควีน [ เย่ ])
I’m not the average girl from your video [woo]
(แอม น็อท ดิ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ เกิร์ล ฟรอม ยุร ฝีดอิโอ [ วู ])
My worth is not determined by the price of my clothes [whoa]
(มาย เวิร์ธ อีส น็อท ดีเท๊อร์ไมน์ บาย เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ มาย คโลฑ [ โว้ว ])
No matter what I’m wearing I will always be
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท แอม เวียริง ไอ วิล ออลเว บี)
The india arie
(ดิ อีนเดียะ เอรี่)

Am I less of a lady if I don’t wear pantyhose
(แอ็ม ไอ เลซ อ็อฝ อะ เล๊ดี้ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ แวร์ แพนทีโฮส)
My mama said a lady ain’t what she wears but what she knows
(มาย มามะ เซ็ด อะ เล๊ดี้ เอน ว๊อท ชี แวร์ บั๊ท ว๊อท ชี โนว์)
But I’ve drawn the conclusion
(บั๊ท แอฝ ดรอน เดอะ ค็อนคลูฉัน)
It’s all an illusion
(อิทซ ซอร์ แอน อิลยูฌัน)
Confusion’s the name of the game
(ค็อนฟยูฉัน เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม)
A misconception a vast deception,
(อะ มิซค็อนเซพฌัน อะ ฝ๊าสท ดิเซพฌัน ,)
Something’s got to change
(ซัมติง ก็อท ทู เช้งจํ)

Don’t be offended this is all my opinion
(ด้อนท์ บี อ๊อฟเฟ่นด ดิส ซิส ซอร์ มาย โอะพีนยัน)
Ain’t nothing that I’m saying law
(เอน นัธอิง แดท แอม เซอิง ลอว์)
This is a true confession
(ดิส ซิส ซา ทรู ค็อนเฟฌอัน)
Of a life-learned lesson
(อ็อฝ อะ ไล๊ฟ เลิร์น เล๊ซซั่น)
I was sent here to share with y’all
(ไอ วอส เซ็นท เฮียร ทู แชร์ วิธ ยอล)
So get in when you fit in
(โซ เก็ท อิน เว็น ยู ฟิท อิน)
Go on and shine
(โก ออน แอนด์ ไชน์)
Clear your mind
(เคลียร์ ยุร ไมนด์)
Now’s the time
(นาว เดอะ ไทม์)
Put your salt on the shelf
(พุท ยุร ซ้อลท์ ออน เดอะ เช๊ลฟ)
Go on and love yourself [love yourself]
(โก ออน แอนด์ ลัฝ ยุรเซลฟ [ ลัฝ ยุรเซลฟ ])
‘Cause everything’s gonna be alright [love yourself]
(ค๊อส เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออลไร๊ท [ ลัฝ ยุรเซลฟ ])

I’m not the average girl from your video
(แอม น็อท ดิ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ เกิร์ล ฟรอม ยุร ฝีดอิโอ)
And I ain’t built like a supermodel
(แอนด์ ดาย เอน บิลท ไล๊ค เก ซูเปอร์โมเดล)
But I learned to love myself unconditionally
(บั๊ท ไอ เลิร์น ทู ลัฝ ไมเซลฟ อันค็อนดีฌอะแน็ล)
Because I am a queen [yeah]
(บิคอส ไอ แอ็ม มา ควีน [ เย่ ])
I’m not the average girl from your video [woo]
(แอม น็อท ดิ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ เกิร์ล ฟรอม ยุร ฝีดอิโอ [ วู ])
My worth is not determined by the price of my clothes [whoa]
(มาย เวิร์ธ อีส น็อท ดีเท๊อร์ไมน์ บาย เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ มาย คโลฑ [ โว้ว ])
No matter what I’m wearing I will always be
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท แอม เวียริง ไอ วิล ออลเว บี)
The india arie
(ดิ อีนเดียะ เอรี่)

Keep your fancy drink and your expensive minks
(คี๊พ ยุร แฟ๊นซี ดริ๊งค แอนด์ ยุร เอ็คซเพนซิฝ มิงค)
I don’t need that to have a good time
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด แดท ทู แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
Keep your expensive cars
(คี๊พ ยุร เอ็คซเพนซิฝ คารํ)
And your caviar
(แอนด์ ยุร แคฝิอา)
All’s I need is my guitar
(ออล ซาย นี๊ด อีส มาย กิทา)
Keep your cristal and your pistol
(คี๊พ ยุร คิดเตว แอนด์ ยุร พิ๊สท่อล)
I’d rather have a pretty piece of crystal
(อาย ร๊าเธ่อร์ แฮ็ฝ อะ พริ๊ทที่ พี๊ซ อ็อฝ ครีซแท็ล)
Don’t need your silicone
(ด้อนท์ นี๊ด ยุร ซีลอิโคน)
I prefer my own
(ไอ พรีเฟอร์ มาย โอว์น)
What god gave me is just fine
(ว๊อท ก๊อด เกฝ มี อีส จั๊สท ไฟน)
[Oh hah hah hah]
([ โอ ฮ๊า ฮ๊า ฮ๊า ])

I’m not the average girl from your video
(แอม น็อท ดิ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ เกิร์ล ฟรอม ยุร ฝีดอิโอ)
And I ain’t built like a supermodel
(แอนด์ ดาย เอน บิลท ไล๊ค เก ซูเปอร์โมเดล)
But I learned to love myself unconditionally
(บั๊ท ไอ เลิร์น ทู ลัฝ ไมเซลฟ อันค็อนดีฌอะแน็ล)
Because I am a queen [yeah]
(บิคอส ไอ แอ็ม มา ควีน [ เย่ ])
I’m not the average girl from your video [woo]
(แอม น็อท ดิ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ เกิร์ล ฟรอม ยุร ฝีดอิโอ [ วู ])
My worth is not determined by the price of my clothes [whoa]
(มาย เวิร์ธ อีส น็อท ดีเท๊อร์ไมน์ บาย เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ มาย คโลฑ [ โว้ว ])
No matter what I’m wearing I will always be
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท แอม เวียริง ไอ วิล ออลเว บี)
The india arie
(ดิ อีนเดียะ เอรี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Because I Am A Queen คำอ่านไทย India.Arie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น