เนื้อเพลง Santa Claus is Coming to Town คำอ่านไทย Justin Bieber

Santa’s coming girl
( แซนดา คัมอิง เกิร์ล)
Santa Claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)

You better watch out
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช เอ๊าท)
You better not cry
(ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท คราย)
You better not pout
(ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท เพาท)
I’m telling you why
(แอม เทลลิง ยู วาย)
Santa Claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)

He’s making a list
(อีส เมคอิง อะ ลิสท)
He’s checking it twice;
(อีส เช็คติ้ง อิท ทไวซ 😉
He’s gonna find out
(อีส กอนนะ ไฟนด์ เอ๊าท)
Who’s naughty and nice
(ฮู น๊อที่ แอนด์ ไน๊ซ์)
Santa Claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)

He sees you when you’re sleeping
(ฮี ซี ยู เว็น ยัวร์ ซลีพพิง)
He knows when you’re awake
(ฮี โนว์ เว็น ยัวร์ อะเว้ค)
He knows when you’ve been bad or good
(ฮี โนว์ เว็น ยู๊ฟ บีน แบ้ด ออ กู๊ด)
So be good for goodness sake!
(โซ บี กู๊ด ฟอร์ กูดเน็ซ เซ้ค !)

You better watch out!
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช เอ๊าท !)
You better not cry
(ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท คราย)
You better not pout
(ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท เพาท)
I’m telling you why
(แอม เทลลิง ยู วาย)
Santa Claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)

You better watch out!
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช เอ๊าท !)
You better not cry
(ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท คราย)
You better not pout
(ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท เพาท)
I’m telling you why
(แอม เทลลิง ยู วาย)
Santa Claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)

He’s making a list
(อีส เมคอิง อะ ลิสท)
And checking it twice;
(แอนด์ เช็คติ้ง อิท ทไวซ 😉
He’s gonna find out
(อีส กอนนะ ไฟนด์ เอ๊าท)
Who’s naughty and nice
(ฮู น๊อที่ แอนด์ ไน๊ซ์)
Santa Claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)

He sees you when you’re sleeping
(ฮี ซี ยู เว็น ยัวร์ ซลีพพิง)
He knows when you’re awake
(ฮี โนว์ เว็น ยัวร์ อะเว้ค)
He knows when you’ve been bad or good
(ฮี โนว์ เว็น ยู๊ฟ บีน แบ้ด ออ กู๊ด)
So be good for goodness sake!
(โซ บี กู๊ด ฟอร์ กูดเน็ซ เซ้ค !)

You better watch out!
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช เอ๊าท !)
You better not cry
(ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท คราย)
You better not pout
(ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท เพาท)
I’m telling you why
(แอม เทลลิง ยู วาย)
Santa Claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)

” So it’s that time of the year
(” โซ อิทซ แดท ไทม์ อ็อฝ เดอะ เยียร์)
When you let all your problems go
(เว็น ยู เล็ท ดอร์ ยุร โพร๊เบล่ม โก)
And you know, you just… ”
(แอนด์ ยู โนว์ , ยู จั๊สท “)

Shake it, shake it, baby!
(เช้ค อิท , เช้ค อิท , เบ๊บี้ !)
Shake it, shake it, baby!
(เช้ค อิท , เช้ค อิท , เบ๊บี้ !)
Ooooh…
(อู้)
Shake it, shake it, baby!
(เช้ค อิท , เช้ค อิท , เบ๊บี้ !)
Shake it, shake it, baby!
(เช้ค อิท , เช้ค อิท , เบ๊บี้ !)
Ooooh…
(อู้)

He sees you when you’re sleeping
(ฮี ซี ยู เว็น ยัวร์ ซลีพพิง)
He knows when you’re awake
(ฮี โนว์ เว็น ยัวร์ อะเว้ค)
He knows when you’ve been bad or good
(ฮี โนว์ เว็น ยู๊ฟ บีน แบ้ด ออ กู๊ด)
So be good for goodness sake!
(โซ บี กู๊ด ฟอร์ กูดเน็ซ เซ้ค !)

You better watch out!
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช เอ๊าท !)
You better not cry
(ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท คราย)
You better not pout
(ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท เพาท)
I’m telling you why
(แอม เทลลิง ยู วาย)
Santa Claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)

He’s making a list
(อีส เมคอิง อะ ลิสท)
And checking it twice;
(แอนด์ เช็คติ้ง อิท ทไวซ 😉
He’s gonna find out
(อีส กอนนะ ไฟนด์ เอ๊าท)
Who’s naughty and nice
(ฮู น๊อที่ แอนด์ ไน๊ซ์)
Santa Claus is coming
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง)
Santa Claus is coming
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง)
Santa Claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)
Santa Claus is coming to town…
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)
Santa Claus is coming to town…
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)
Santa Claus is coming to town…
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Santa Claus is Coming to Town คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น