เนื้อเพลง Mr. Sandman คำอ่านไทย Method Man feat Rza, Inspector Deck, Street Thig, & Carlton Fisk

This is….[Mr. Sandman bring me a good dream]
( ดิส ซิส [ มีซเทอะ แซ๊ดแมน บริง มี อะ กู๊ด ดรีม ])
Serious, the craziest
(ซี๊เรี๊ยส , เดอะ เครซีเอด)
….d-d [Mr. Sandman bring me a good dream] da-da
(ดี ดี [ มีซเทอะ แซ๊ดแมน บริง มี อะ กู๊ด ดรีม ] ดา ดา)
Danger, dangerous….style
(แด๊งเจ้อร์ , เดนเจอะรัซ สไทล์)

[Verse 1 – Rza]:
([ เฝิซ 1 Rza ] :)
Lyrical shots from the glock
(ลีริแค็ล ฌ็อท ฟรอม เดอะ คล็อก)
Bust bullet holes on the chops, I want the number one spot
(บัซท บัลเล่ โฮล ออน เดอะ ช๊อพ , ไอ ว้อนท เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน สพอท)
With the science, of a giant
(วิธ เดอะ ไซ๊แอ้นซ , อ็อฝ อะ ไจ๊แอ้นท)
New York defiant, brutal like domestic violence
(นิว ยอค ดิไฟแอ็นท , บรูแท็ล ไล๊ค โดเม๊สทิค ไฝโอะเล็นซ)
Silence of the Lambs, occured when I slammed in
(ไซเล็นซ อ็อฝ เดอะ แล็ม , อ๊อคเค่อร์ เว็น นาย สแลมทฺ อิน)
Foes grab their chairs, to be as Ralph Cramden
(โฟ แกร๊บ แดร์ แชร์ , ทู บี แอส Ralph Cramden)
Others come with sh*t, as silly as Art Carney
(อ๊อเธ่อร์ คัม วิธ ฌะ *ที , แอส ซิ๊ลลี่ แอส อาร์ท Carney)
But my Tetley triplizes, more kids than Barney
(บั๊ท มาย Tetley triplizes , โม คิด แฑ็น Barney)
Never need for stress, threre’s thre bags of sess
(เน๊เฝ่อร์ นี๊ด ฟอร์ สเทรสส , threres thre แบ๊ก อ็อฝ เซ็ซ)
A damn I rest, playing chess, yes
(อะ แดมนํ นาย เรสท , พเลนิ่ง เชสส , เย็ซ)
My thoughts be sneaky like a crook from Brooklyn
(มาย ธอท บี sneaky ไล๊ค เก ครุค ฟรอม บรูกคิน)
When you ain’t lookin’, I take the Queen, with the rock then
(เว็น ยู เอน ลุคกิน , ไอ เท้ค เดอะ ควีน , วิธ เดอะ ร๊อค เด็น)
I get vexed, layin’ phat tracks on Ampex
(ไอ เก็ท เฝ็คซ , เลย์อิน แฟททฺ แทร็ค ออน Ampex)
Morph’ous God, gettin’ drunk, off a Triple X
(Morphous ก๊อด , เกดดิน ดรั๊งค , ออฟฟ อะ ทริ๊พเพิ่ล เอ๊กซฺ)
Violent time, I got more love than valentines
(ไฝ๊โอเล้นท ไทม์ , ไอ ก็อท โม ลัฝ แฑ็น แฝลเอ็นไทน)
The violent mind, I blast with a silent nine
(เดอะ ไฝ๊โอเล้นท ไมนด์ , ไอ บลาสทํ วิธ อะ ไซ๊เล่นท ไนน)

[Verse 2 – Inspector Deck]:
([ เฝิซ 2 อินซเพคเทอะ เด็ค ] :)
My hazardous thoughts to cut the mic’s life support short
(มาย แฮสเออะดัซ ธอท ทู คัท เดอะ ไมคะ ไล๊ฟ ซั๊พผอร์ท ช๊อร์ท)
Brains get stained like tableclothes wen I let off
(เบรน เก็ท สเทน ไล๊ค tableclothes wen นาย เล็ท ออฟฟ)
Powerful, poetry pushed past the point of no return
(เพาเออะฟุล , โพเอ๊ทรี่ พุช พาสท์ เดอะ พ๊อยท์ อ็อฝ โน รีเทิร์น)
Leavin’ mics with third degree burns
(เลวิน ไมคะ วิธ เทริ๊ด ดีกรี เบิร์น)
Let me at ’em, I cramp your style like a spasm
(เล็ท มี แอ็ท เอ็ม , ไอ คแร็มพ ยุร สไทล์ ไล๊ค เก spasm)
Track ’em through the mud then I bag ’em
(แทร็ค เอ็ม ทรู เดอะ มัด เด็น นาย แบ๊ก เอ็ม)
We’re screaming h*rdcore, hip hop drips out my balls
(เวีย ซครีมอิง เฮส *rdcore , ฮิพ ฮ็อพ ดริพ เอ๊าท มาย บอล)
An I be raw, for four score plus seven more
(แอน นาย บี รอว์ , ฟอร์ โฟ สคอร์ พลัส เซเฝ่น โม)
I strike like a bowling ball, holding ya’ll hostage
(ไอ สไทร๊ค ไล๊ค เก โบว์ลิง บอล , โฮลดิง ยอล ฮ๊อสเถจ)
Like hail, electrifying the third rail
(ไล๊ค เฮล , electrifyings เดอะ เทริ๊ด เรล)
Peep the smash on paragraphs of ruckus
(พีพ เดอะ สแม๊ช ออน พ๊ารากราฟ อ็อฝ ruckus)
Wu-Tang [Clan ain’t nothin’ to f*ck with]
(Wu ทาง [ คแล็น เอน นอทติน ทู เอฟ *ck วิธ ])

[Verse 3 – Method Man]:
([ เฝิซ 3 เม๊ธถอท แมน ] :)
Hot time, summer in the city
(ฮอท ไทม์ , ซั๊มเม่อร์ อิน เดอะ ซิ๊ที่)
My people represent, get busy
(มาย พี๊เพิ่ล รีเพรสเซ่นท , เก็ท บี๊ซี่)
The heat-seeker, on a mission from Hell’s kitchen
(เดอะ ฮีท seeker , ออน อะ มิ๊ชชั่น ฟรอม เฮ็ลล คิ๊ทเช่น)
I gets in where I fits in for head touchin’, listen
(ไอ เก็ท ซิน แวร์ ไอ ฟิท ซิน ฟอร์ เฮด ทัชชิน , ลิ๊สซึ่น)
Enemy, is the industry got me flippin’
(เอ๊นนิมี่ , อีส ดิ อิ๊นดัสทรี่ ก็อท มี ฟริพพิน)
I don’t give a f*ck tel that b*tch and a n*gga
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck เทล แดท บี *tch แอนด์ อะ เอ็น *gga)
I’m killin’, snipin’, catchin’ murder cases
(แอม คิลลิน , snipin , แคซชิน เม๊อร์เด้อร์ เค๊ส)
Desert Storm-in, I be searchin’ for oasis
(เดสเสิร์ท สทอร์ม อิน , ไอ บี เสริทชิน ฟอร์ โอเอ๊ซิส)
As I rule a mile with a racist
(แอส ซาย รูล อะ ไมล วิธ อะ เรซิสทฺ)
Pullin, swords, hit the Billboard with a bullet
(พลูลิน , ซ๊อร์ด , ฮิท เดอะ Billboard วิธ อะ บัลเล่)
Peace, to the number seven
(พี๊ซ , ทู เดอะ นั๊มเบ้อร์ เซเฝ่น)
Everybody else get the fo’ nine three eleven
(เอวี่บอดี้ เอ๊ลส เก็ท เดอะ โฟ ไนน ทรี อิเลฝเอ็น)
[Mr. Sandman bring me a good dream]
([ มีซเทอะ แซ๊ดแมน บริง มี อะ กู๊ด ดรีม ])
I don’t know what’s going on
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท โกอิ้ง ออน)
If you can take us there…
(อิ๊ฟ ยู แคน เท้ค อัซ แดร์)

[Verse 4 – Street Thug]:
([ เฝิซ 4 สทรีท ธัก ] :)
Yo, watch me bang the headpiece there’s no survival
(โย , ว๊อทช มี แบง เดอะ headpiece แดร์ โน เซอะไฝฝแอ็ล)
My flow lights up the block like a homicidal
(มาย โฟลว์ ไล๊ท อั๊พ เดอะ บล๊อค ไล๊ค เก ฮอมิไซดแอ็ล)
Murder, underground beef for the burger
(เม๊อร์เด้อร์ , อันเดิกเรานด บี๊ฟ ฟอร์ เดอะ เบอร์เกอ)
P.L.O., criminal thoughts you never heard of
(พี แอล โอ , ครีมอิแน็ล ธอท ยู เน๊เฝ่อร์ เฮิด อ็อฝ)
I switch, the city never sleeps, life’s a b*tch
(ไอ สวิทช์ , เดอะ ซิ๊ที่ เน๊เฝ่อร์ สลี๊พ , ไล๊ฟ ซา บี *tch)
I sh*t, runnin’ through b*tches like Emmitt Smith
(ไอ ฌะ *ที , รูนนิน ทรู บี *tches ไล๊ค Emmitt ซมิธ)
Caution, n*ggas best to be careful crossin’
(ค๊อชั่น , เอ็น *ggas เบ๊สท์ ทู บี แค๊ร์ฟูล ครอสซิน)
The street, before they end up layi’ in a coffin
(เดอะ สทรีท , บีฟอร์ เด เอ็นด อั๊พ layi อิน อะ ค๊อฟฟิน)
Don’t sleep, n*ggas tend to forget, however
(ด้อนท์ สลี๊พ , เอ็น *ggas เท็นด ทู ฟอร์เก๊ท , เฮาเอฝเออะ)
Peep this, my n*gga Case lives forever
(พีพ ดิส , มาย เอ็น *gga เค๊ส ไล้ฝ ฟอเร๊เฝ่อร)

[Verse 5 – Carlton Fisk
([ เฝิซ 5 คาลทัน Fisk)
What evil lurks in the heart of men?
(ว๊อท อี๊ฝิ่ล เลิค ซิน เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ เม็น)
It be the shadow, street life, flowin’ again
(อิท บี เดอะ แฌดโอ , สทรีท ไล๊ฟ , โฟว์วิน อะเกน)
I had to plot, scheme, I knew for sure
(ไอ แฮ็ด ทู พล๊อท , สคีม , ไอ นยู ฟอร์ ชัวร์)
Only one kid would knock the hinges off the door
(โอ๊นลี่ วัน คิด เวิด น๊อค เดอะ ฮินจ ออฟฟ เดอะ ดอร์)
The jerk tried to jet, Sabrina at his neck
(เดอะ เจิค ทไร ทู เจ๊ต , ซาบีน่า แอ็ท ฮิส เน็ค)
Thirteen pounds on the table plus a tec
(เทร๊อทีน เพานด ออน เดอะ เท๊เบิ้ล พลัส ซา tec)
Just when I said, ” Where the f*ck’s the cream? ”
(จั๊สท เว็น นาย เซ็ด , ” แวร์ เดอะ เอฟ *cks เดอะ ครีม “)
Another jerk came out the kitchen with the M-16
(อะน๊าเทร่อร์ เจิค เคม เอ๊าท เดอะ คิ๊ทเช่น วิธ เดอะ เอ็ม 16)
He tried to cock it, blast these shots like, rockets
(ฮี ทไร ทู ค๊อค อิท , บลาสทํ ฑิส ฌ็อท ไล๊ค , ร๊อคเค๊ต)
Crushed his collarbone, ripped his arm out the socket
(ครัช ฮิส collarbone , ริพ ฮิส อาร์ม เอ๊าท เดอะ ซอคเค็ท)
My move for the table was swift, I got my hostage
(มาย มู๊ฝ ฟอร์ เดอะ เท๊เบิ้ล วอส ซิวิฟท , ไอ ก็อท มาย ฮ๊อสเถจ)
[The n*gga tried to stab you God] But I dodged it
([ เดอะ เอ็น *gga ทไร ทู ซแท็บ ยู ก๊อด ] บั๊ท ไอ ด็อจ ดิท)
N*ggas said, ” Carlton, you’s a ill motherf*cker ”
(เอ็น *ggas เซ็ด , ” คาลทัน , ยู ซา อิลล motherf*cker “)
Cause I made it look like they both killed each other
(ค๊อส ไอ เมด อิท ลุ๊ค ไล๊ค เด โบทรฺ คิลล์ อีช อ๊อเธ่อร์)
And I’m out
(แอนด์ แอม เอ๊าท)

[Mr. Sandman bring me a good dream]
([ มีซเทอะ แซ๊ดแมน บริง มี อะ กู๊ด ดรีม ])
[Mr. Sandman bring me a good dream]
([ มีซเทอะ แซ๊ดแมน บริง มี อะ กู๊ด ดรีม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Sandman คำอ่านไทย Method Man feat Rza, Inspector Deck, Street Thig, & Carlton Fisk

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น