เนื้อเพลง Back 2 Love คำอ่านไทย Sammie

Ain’t It Funny How
( เอน ดิธ ฟันนิ ฮาว)
Life Goes Down
(ไล๊ฟ โกซ เดาน)
You Moved Away With Your Parents To Another Town
(ยู มู๊ฝ อะเวย์ วิธ ยุร พ๊าร์เร้นท ทู อะน๊าเทร่อร์ ทาวน์)
Ain’t Seen You Since
(เอน ซีน ยู ซิ๊นซ)
We Were Little Kids
(วี เวอ ลิ๊ทเทิ่ล คิด)
Now That You Back In The Hood I Can’t Believe It
(นาว แดท ยู แบ็ค อิน เดอะ ฮุด ดาย แค็นท บีลี๊ฝ อิท)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
We Used To Ride In The Parking Lot
(วี ยู๊ส ทู ไรด์ อิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
Eating Candy Solving The World
(อีสดิง แค๊นดี้ Solvings เดอะ เวิลด)
Tryna Play It Out
(ทายนา เพลย์ อิท เอ๊าท)
Bright Lights
(ไบร๊ท ไล๊ท)
B*tterflies
(บี *tterflies)
That’s What Happen From The Spot
(แด้ท ว๊อท แฮ๊พเพ่น ฟรอม เดอะ สพอท)
It’s Been A Minute Since We Broke Up
(อิทซ บีน อะ มิ๊หนิท ซิ๊นซ วี บโรค อั๊พ)
Can We Pick Up Where We Lefted Off
(แคน วี พิค อั๊พ แวร์ วี เล๊ฟท ออฟฟ)
Baby Tell Me Can We Go Back 2 Love
(เบ๊บี้ เทลล มี แคน วี โก แบ็ค 2 ลัฝ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Can We Go
(แคน วี โก)
Back,Back,Back,Back 2 Love
(แบ็ค , แบ็ค , แบ็ค , แบ็ค 2 ลัฝ)
Like,Like We Never Gave It Up
(ไล๊ค , ไล๊ค วี เน๊เฝ่อร์ เกฝ อิท อั๊พ)
Can We Go Girl
(แคน วี โก เกิร์ล)
Can We Go Girl
(แคน วี โก เกิร์ล)
Can We Go Back 2 Love
(แคน วี โก แบ็ค 2 ลัฝ)
Can We Go
(แคน วี โก)
Back,Back,Back,Back 2 Love
(แบ็ค , แบ็ค , แบ็ค , แบ็ค 2 ลัฝ)
Like,Like We Never Gave It Up
(ไล๊ค , ไล๊ค วี เน๊เฝ่อร์ เกฝ อิท อั๊พ)
Can We Go Girl
(แคน วี โก เกิร์ล)
Can We Go Girl
(แคน วี โก เกิร์ล)
Can We Go Back 2 Love
(แคน วี โก แบ็ค 2 ลัฝ)

Wish I’ve Gone By
(วิ๊ช แอฝ กอน บาย)
The Feelin Still Remain
(เดอะ ฟีลิน สทิลล รีเมน)
Babygirl I’ve Been Hopin That You Feelin The Same
(เบบี้เกิล แอฝ บีน โฮพปิน แดท ยู ฟีลิน เดอะ เซม)
I’m So Happy
(แอม โซ แฮ๊พพี่)
God Brought You Back To Me
(ก๊อด บรอท ยู แบ็ค ทู มี)
Must Be A Sign Baby Tellin Us That We’re Meant To Be
(มัสท์ บี อะ ซายน เบ๊บี้ เทลลิน อัซ แดท เวีย เม็นท ทู บี)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
We Used To Ride In The Parking Lot
(วี ยู๊ส ทู ไรด์ อิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
Eating Candy Solving The World
(อีสดิง แค๊นดี้ Solvings เดอะ เวิลด)
Tryna Play It Out
(ทายนา เพลย์ อิท เอ๊าท)
Bright Lights
(ไบร๊ท ไล๊ท)
B*tterflies
(บี *tterflies)
That’s What Happen From The Spot
(แด้ท ว๊อท แฮ๊พเพ่น ฟรอม เดอะ สพอท)
It’s Been A Minute Since We Broke Up
(อิทซ บีน อะ มิ๊หนิท ซิ๊นซ วี บโรค อั๊พ)
Can We Pick Up Where We Lefted Off
(แคน วี พิค อั๊พ แวร์ วี เล๊ฟท ออฟฟ)
Baby Tell Me Can We Go Back 2 Love
(เบ๊บี้ เทลล มี แคน วี โก แบ็ค 2 ลัฝ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Can We Go
(แคน วี โก)
Back,Back,Back,Back 2 Love
(แบ็ค , แบ็ค , แบ็ค , แบ็ค 2 ลัฝ)
Like,Like We Never Gave It Up
(ไล๊ค , ไล๊ค วี เน๊เฝ่อร์ เกฝ อิท อั๊พ)
Can We Go Girl
(แคน วี โก เกิร์ล)
Can We Go Girl
(แคน วี โก เกิร์ล)
Can We Go Back 2 Love
(แคน วี โก แบ็ค 2 ลัฝ)
Can We Go
(แคน วี โก)
Back,Back,Back,Back 2 Love
(แบ็ค , แบ็ค , แบ็ค , แบ็ค 2 ลัฝ)
Like,Like We Never Gave It Up
(ไล๊ค , ไล๊ค วี เน๊เฝ่อร์ เกฝ อิท อั๊พ)
Can We Go Girl
(แคน วี โก เกิร์ล)
Can We Go Girl
(แคน วี โก เกิร์ล)
Can We Go Back 2 Love
(แคน วี โก แบ็ค 2 ลัฝ)

Baby
(เบ๊บี้)
You Can Go Back To When You Used To Be My
(ยู แคน โก แบ็ค ทู เว็น ยู ยู๊ส ทู บี มาย)
Baby
(เบ๊บี้)
And Tell You All My Secrets How I Wish You Were My
(แอนด์ เทลล ยู ออล มาย ซี๊เขร็ท ฮาว ไอ วิ๊ช ยู เวอ มาย)
Baby
(เบ๊บี้)
And I’m So Glad You’re Here With Me
(แอนด์ แอม โซ แกล๊ด ยัวร์ เฮียร วิธ มี)
Baby Please Tell Me Can We Go Back 2 Love Oh Girl
(เบ๊บี้ พลีซ เทลล มี แคน วี โก แบ็ค 2 ลัฝ โอ เกิร์ล)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Can We Go
(แคน วี โก)
Back,Back,Back,Back 2 Love
(แบ็ค , แบ็ค , แบ็ค , แบ็ค 2 ลัฝ)
Like,Like We Never Gave It Up
(ไล๊ค , ไล๊ค วี เน๊เฝ่อร์ เกฝ อิท อั๊พ)
Can We Go Girl
(แคน วี โก เกิร์ล)
Can We Go Girl
(แคน วี โก เกิร์ล)
Can We Go Back 2 Love
(แคน วี โก แบ็ค 2 ลัฝ)
Can We Go
(แคน วี โก)
Back,Back,Back,Back 2 Love
(แบ็ค , แบ็ค , แบ็ค , แบ็ค 2 ลัฝ)
Like,Like We Never Gave It Up
(ไล๊ค , ไล๊ค วี เน๊เฝ่อร์ เกฝ อิท อั๊พ)
Can We Go Girl
(แคน วี โก เกิร์ล)
Can We Go Girl
(แคน วี โก เกิร์ล)
Can We Go Back 2 Love
(แคน วี โก แบ็ค 2 ลัฝ)

Baby
(เบ๊บี้)
Oh Wuh,Oh Wuh,Oh Wuh,Oh Wuh,
(โอ Wuh , โอ Wuh , โอ Wuh , โอ Wuh ,)
Baby
(เบ๊บี้)
Oh Wuh,Oh Wuh,Oh Wuh,Oh Wuh,Wuh
(โอ Wuh , โอ Wuh , โอ Wuh , โอ Wuh , Wuh)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back 2 Love คำอ่านไทย Sammie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น