เนื้อเพลง I Go To The Rock คำอ่านไทย Whitney Houston

Where do I go?
( แวร์ ดู ไอ โก)
When there’s nobody else to turn to
(เว็น แดร์ โนบอดี้ เอ๊ลส ทู เทิร์น ทู)
Who do I talk to?
(ฮู ดู ไอ ท๊อล์ค ทู)
When nobody wants to listen
(เว็น โนบอดี้ ว้อนท ทู ลิ๊สซึ่น)
Who do I lean on? Oh
(ฮู ดู ไอ ลีน ออน โอ)
When there is no foundation stable
(เว็น แดร์ อีส โน เฟานเดฌัน สเท๊เบิ้ล)
I go to the rock
(ไอ โก ทู เดอะ ร๊อค)
I know he is able, I go to the rock
(ไอ โนว์ ฮี อีส เอ๊เบิ้ล , ไอ โก ทู เดอะ ร๊อค)
Chorus:
(ค๊อรัส :)
I go to the rock of my salvation
(ไอ โก ทู เดอะ ร๊อค อ็อฝ มาย แซ็ลเฝฌัน)
I go to the stone that the builders rejected
(ไอ โก ทู เดอะ สโทน แดท เดอะ บลิวเดอสฺ รีเจ๊คท)
I run to the mountain
(ไอ รัน ทู เดอะ เม๊าเท่น)
And the mountain he stands by me
(แอนด์ เดอะ เม๊าเท่น ฮี สแทนด์ บาย มี)
When the Earth all around me is sinking sand
(เว็น ดิ เอิร์ทร ออล อะราวนฺดฺ มี อีส ซีงคิง แซนด์)
On Christ the solid rock I stand
(ออน คไรซท เดอะ โซ๊หลิด ร๊อค ไอ สแทนด์)
When I need a shelter I go to the rock
(เว็น นาย นี๊ด อะ เช๊ลเท่อร์ ไอ โก ทู เดอะ ร๊อค)

Where do I go, where do I go
(แวร์ ดู ไอ โก , แวร์ ดู ไอ โก)
When the storms of life are threatening
(เว็น เดอะ สทอร์ม อ็อฝ ไล๊ฟ อาร์ ธเรทนิง)
Who do I turn to when those winds of sorrow blow
(ฮู ดู ไอ เทิร์น ทู เว็น โฑส วินด อ็อฝ ซ๊อโร่ว โบลว์)
And is there a refuge in the time of tribulation
(แอนด์ อีส แดร์ อะ เรฟยูจ อิน เดอะ ไทม์ อ็อฝ ทริบิวเลฌัน)
Go to the rock, I know he is able
(โก ทู เดอะ ร๊อค , ไอ โนว์ ฮี อีส เอ๊เบิ้ล)
I go to the rock
(ไอ โก ทู เดอะ ร๊อค)

Repeat Chorus [2X]
(รีพี๊ท ค๊อรัส [ 2X ])

I go the rock when I need a friend
(ไอ โก เดอะ ร๊อค เว็น นาย นี๊ด อะ เฟรน)
I can go to the rock
(ไอ แคน โก ทู เดอะ ร๊อค)
I go to the rock when I need a shelter
(ไอ โก ทู เดอะ ร๊อค เว็น นาย นี๊ด อะ เช๊ลเท่อร์)
You can go to the rock
(ยู แคน โก ทู เดอะ ร๊อค)
You can go to the rock
(ยู แคน โก ทู เดอะ ร๊อค)
You can go to the rock
(ยู แคน โก ทู เดอะ ร๊อค)
I can go
(ไอ แคน โก)
I go to the rock
(ไอ โก ทู เดอะ ร๊อค)
I can go to the rock
(ไอ แคน โก ทู เดอะ ร๊อค)
I can go to the rock
(ไอ แคน โก ทู เดอะ ร๊อค)
I can go, I can go to the rock
(ไอ แคน โก , ไอ แคน โก ทู เดอะ ร๊อค)
I can go when I need some shelter
(ไอ แคน โก เว็น นาย นี๊ด ซัม เช๊ลเท่อร์)
When I need a friend
(เว็น นาย นี๊ด อะ เฟรน)
I can go
(ไอ แคน โก)

And when the Earth around me is sinking sand
(แอนด์ เว็น ดิ เอิร์ทร อะราวนฺดฺ มี อีส ซีงคิง แซนด์)
On Christ the solid rock I stand I can stand
(ออน คไรซท เดอะ โซ๊หลิด ร๊อค ไอ สแทนด์ ดาย แคน สแทนด์)
When I need a friend
(เว็น นาย นี๊ด อะ เฟรน)
I go to the rock
(ไอ โก ทู เดอะ ร๊อค)
I can go to the rock
(ไอ แคน โก ทู เดอะ ร๊อค)
Hey hey hey oh yeah
(เฮ เฮ เฮ โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Go To The Rock คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น