เนื้อเพลง Ain’t Nothin’ Like คำอ่านไทย Brad Paisley

[Don Sampson/Wynn Varble]
( [ ด็อน Sampson/Wynn Varble ])

I like kickin’ back on the sofa
(ไอ ไล๊ค คิคคิน แบ็ค ออน เดอะ โซฟะ)
Flippin’ through the channels just to see what’s on
(ฟริพพิน ทรู เดอะ แช๊นเนล จั๊สท ทู ซี ว๊อท ออน)
I enjoy eatin’ eggs over easy
(ไอ เอ็นจอย อีดิน เอ้กก โอ๊เฝ่อร อีสอิ)
Soppin’ up with a biscuit ’til the yellow’s gone
(Soppin อั๊พ วิธ อะ บิ๊สกิต ทิล เดอะ เย๊ลโล่ว กอน)

Chorus
(ค๊อรัส)
Ain’t nothin’ like watchin’ a bunch of young’ns
(เอน นอทติน ไล๊ค วันชิน อะ บันช อ็อฝ youngns)
Run screamin’ through the sprinkler in their little bare feet
(รัน สครีมมิน ทรู เดอะ sprinkler อิน แดร์ ลิ๊ทเทิ่ล แบร์ ฟีท)
And ain’t nothin’ like finding twenty dollars
(แอนด์ เอน นอทติน ไล๊ค ไฟนดิง ทเว้นที่ ดอลเลอะ)
In the pocket of the britches that you wore last week
(อิน เดอะ พ๊อคเค่ท อ็อฝ เดอะ britches แดท ยู โว ล๊าสท วี๊ค)

I get into getting out on my mower
(ไอ เก็ท อิ๊นทู เกดดดิ้ง เอ๊าท ออน มาย mower)
In the early mornin’ hours ‘fore the sun gets hot
(อิน ดิ เอ๊อรํลี่ มอร์นิน เอาเอ้อร์ โฟร์ เดอะ ซัน เก็ท ฮอท)
And I like goin’ down to the Kroger
(แอนด์ ดาย ไล๊ค โกอิน เดาน ทู เดอะ Kroger)
When the carnival comes to the parkin’ lot
(เว็น เดอะ ค๊าร์นิฝ่อล คัม ทู เดอะ พาคกิน ล็อท)

2nd Chorus
(2nd ค๊อรัส)
Ain’t nothin’ like throwing a hula popper
(เอน นอทติน ไล๊ค โตววิง อะ ฮูละ พอพเปอร์)
Draggin’ it across a spot a big ‘un oughta be
(แดรกกิน หนิด อะคร๊อส ซา สพอท ดา บิ๊ก ยูเอ็น เอ้าดา บี)
And ain’t nothin’ like having him for supper
(แอนด์ เอน นอทติน ไล๊ค แฮฝวิ่ง ฮิม ฟอร์ ซัพเพอะ)
With some good hush puppies and some sweet iced tea
(วิธ ซัม กู๊ด ฮัฌ พัพพีสฺ แซน ซัม สวี้ท ไอ๊ซ์ ที)

Bridge
(บริดจ)
This old world is full of simple pleasures
(ดิส โอลด์ เวิลด อีส ฟูล อ็อฝ ซิ๊มเพิ่ล พเลฉเออะ)
They’re all good but some are better
(เดรว ออล กู๊ด บั๊ท ซัม อาร์ เบ๊ทเท่อร์)

3rd Chorus
(3rd ค๊อรัส)
Ain’t nothin’ like finding that woman
(เอน นอทติน ไล๊ค ไฟนดิง แดท วู๊แม่น)
That you know you’re gonna love for the rest of your life
(แดท ยู โนว์ ยัวร์ กอนนะ ลัฝ ฟอร์ เดอะ เรสท อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
And ain’t nothin’ like knowing the Lord’s a comin’
(แอนด์ เอน นอทติน ไล๊ค โนอิง เดอะ หลอร์ด ซา คัมอิน)
Back one day to make you want to do right
(แบ็ค วัน เดย์ ทู เม้ค ยู ว้อนท ทู ดู ไร๊ท)

Repeat 1st chorus
(รีพี๊ท 1st ค๊อรัส)
Repeat 2nd chorus
(รีพี๊ท 2nd ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t Nothin’ Like คำอ่านไทย Brad Paisley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น