เนื้อเพลง Feel Like Home คำอ่านไทย Fort Minor

These days are dark and the nights are cold
( ฑิส เดย์ แซร์ ด๊าร์ค แอนด์ เดอะ ไน๊ท แซร์ โคลด์)
People acting like they lost their soul
(พี๊เพิ่ล แอคทิง ไล๊ค เด ล็อซท แดร์ โซล)
And everywhere I go I see another person like me
(แอนด์ เอวี่แวร์ ไอ โก ไอ ซี อะน๊าเทร่อร์ เพ๊อร์ซั่น ไล๊ค มี)
Trying to make it all feel like home
(ทไรอิง ทู เม้ค อิท ดอร์ ฟีล ไล๊ค โฮม)

[Mike:]
([ ไมค : ])
Standing on the bridge in teh dark and I’m seeing my breath
(ซแทนดิง ออน เดอะ บริดจ อิน teh ด๊าร์ค แอนด์ แอม ซีอิง มาย บรี๊ทฺรฺ)
Trying to make it home without freezing to death
(ทไรอิง ทู เม้ค อิท โฮม วิธเอ๊าท ฟรีสอิง ทู เด้ท)
And my grandfather’s face is
(แอนด์ มาย grandfathers เฟซ อีส)
stuck in my mind mind and how
(ซทัค อิน มาย ไมนด์ ไมนด์ แอนด์ ฮาว)
Seeing him tonight’s gonna be the last time I should’ve brought a jacket
(ซีอิง ฮิม ทูไน๊ท กอนนะ บี เดอะ ล๊าสท ไทม์ ไอ ชูดดิฝ บรอท ดา แจ๊คเก๊ต)
Blowing in my hands like it’s really gonna stop the chill
(โบลวิง อิน มาย แฮนด์ ไล๊ค อิทซ ริแอ็ลลิ กอนนะ สท๊อพ เดอะ ชิล)
I buy a cup of coffee with a five dollar bill
(ไอ บาย อะ คัพ อ็อฝ คีอฟฟี่ วิธ อะ ไฟฝ ดอลเลอะ บิลล์)
thinking
(ติ้งกิง)
Laying in that box people look so still
(เลยิง อิน แดท บ๊อกซฺ พี๊เพิ่ล ลุ๊ค โซ สทิลล)
At times like these you start thinking
(แอ็ท ไทม์ ไล๊ค ฑิส ยู สท๊าร์ท ติ้งกิง)
Your first breath in and the clock starts ticking
(ยุร เฟิร์สท บรี๊ทฺรฺ อิน แอนด์ เดอะ คล๊อค สท๊าร์ท ทิคคิง)
I’m not trying to bum anyone out
(แอม น็อท ทไรอิง ทู บัม เอนอิวัน เอ๊าท)
Not trying to be dramatic
(น็อท ทไรอิง ทู บี ดราแม๊ทิค)
just thinking out loud
(จั๊สท ติ้งกิง เอ๊าท เลาด)
I’m just trying to make some sense in my mind
(แอม จั๊สท ทไรอิง ทู เม้ค ซัม เซ้นส อิน มาย ไมนด์)
Some defense from the cold that I’m feeling outside and for a minute
(ซัม ดิเฟนซ ฟรอม เดอะ โคลด์ แดท แอม ฟีลอิง เอ๊าทไซ้ด แอนด์ ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
Escape with some rhythm and rhyme and
(เอสเขพ วิธ ซัม ริธึ่ม แอนด์ ไรม แอนด์)
Get away from the grey
(เก็ท อะเวย์ ฟรอม เดอะ เกรย์)
Just a bit at a time
(จั๊สท ดา บิท แอ็ท ดา ไทม์)

[Ryu:]
([ ริว : ])
Kinda funny how this world can treat you
(กินดา ฟันนิ ฮาว ดิส เวิลด แคน ทรี๊ท ยู)
Like a freak in a sideshow
(ไล๊ค เก ฟรี๊ค อิน อะ sideshow)
a carnival creature
(อะ ค๊าร์นิฝ่อล ครีเชอะ)
Climbing outta cans
(ไคลบบิง เอ๊าตา แคน)
I’m a diamond in the sand
(แอม มา ได๊ม่อนดํ อิน เดอะ แซนด์)
But you cant tell the difference on a beach full of rhinestones
(บั๊ท ยู แค็นท เทลล เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ออน อะ บีช ฟูล อ็อฝ แล๊นสโตนสฺ)
My life’s like trying to swallow a pinecone
(มาย ไล๊ฟ ไล๊ค ทไรอิง ทู สว๊อลโล่ว อะ pinecone)
It’s tough when you live fast
(อิทซ ทั๊ฟ เว็น ยู ไล้ฝ ฟาสท)
just to die slow
(จั๊สท ทู ดาย สโลว์)
Talk to dial tones
(ท๊อล์ค ทู ได๊อัล โทน)
my dreams are far-fetched
(มาย ดรีม แซร์ ฟาร์ เฟ็ซ)
It seems
(อิท ซีม)
so I sleep underneath this park bench
(โซ ไอ สลี๊พ อันเดอะนีธ ดิส พาร์ค เบ๊นช)
I know it don’t make sense
(ไอ โนว์ อิท ด้อนท์ เม้ค เซ้นส)
And I don’t expect you to know what it’s like
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ เอ็กซเพ็คท ยู ทู โนว์ ว๊อท อิทซ ไล๊ค)
Smoke
(สโม๊ค)
drink
(ดริ๊งค)
piss
(พิซ)
sniffing everything in my sight
(สนิฟฟิ้ง เอ๊วี่ติง อิน มาย ไซ๊ท)
Push rocks in a pipe
(พุช ร๊อค ซิน อะ ไพพ)
Liftoff
(Liftoff)
I keep puffin ’til my lips turn white
(ไอ คี๊พ พัฟฟิน ทิล มาย ลิพ เทิร์น ไว๊ท)
And my chest gets tight
(แอนด์ มาย เชสทํ เก็ท ไท๊ท)
But who the f*ck really cares
(บั๊ท ฮู เดอะ เอฟ *ck ริแอ็ลลิ แคร์)
when you’re
(เว็น ยัวร์)
So far left behind that even death looks right
(โซ ฟาร์ เล๊ฟท บีฮายน์ แดท อี๊เฝ่น เด้ท ลุ๊ค ไร๊ท)
All I can do is hope for teh best and pray
(ออล ไอ แคน ดู อีส โฮพ ฟอร์ teh เบ๊สท์ แอนด์ เพรย์)
That it gets a little better than yesterday
(แดท ดิธ เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เยซเทอะดิ)

[Tak:]
([ ทาก : ])
Pardon me
(พ๊าร์ด่อน มี)
I think I’m nect to url
(ไอ ทริ๊งค แอม nect ทู เอิล)
Too many problems going on
(ทู เมนอิ โพร๊เบล่ม โกอิ้ง ออน)
that’s why i left my girl
(แด้ท วาย ไอ เล๊ฟท มาย เกิร์ล)
Packed my bags and traveled with a pen and a notepad
(แพ็ค มาย แบ๊ก แซน แทร๊เฝ่ล วิธ อะ เพ็น แอนด์ อะ โนทแพ็ด)
Pissed that i was broke and all the things that I dont have
(พิซ แดท ไอ วอส บโรค แอนด์ ออล เดอะ ทริง แดท ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ)
But still
(บั๊ท สทิลล)
I try toi find a way to escape
(ไอ ธราย โทย ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เอสเขพ)
From all teh hate planted in my head which lead to mistakes
(ฟรอม ออล teh เฮท แพล๊นท อิน มาย เฮด วิช ลี๊ด ทู มิสเท้ค)
But now I’m breaking the mold
(บั๊ท นาว แอม บเรคคิง เดอะ โมลด์)
see I was patient and calm
(ซี ไอ วอส เพ๊เที้ยนท์ แอนด์ คาลํม)
Many sleep in the rain
(เมนอิ สลี๊พ อิน เดอะ เรน)
but I’m awake in the storm
(บั๊ท แอม อะเว้ค อิน เดอะ สทอร์ม)
Writing my life in a short film
(ไรทอิง มาย ไล๊ฟ อิน อะ ช๊อร์ท ฟิล์ม)
The Rise and Fall
(เดอะ ไร๊ส แอนด์ ฟอลล์)
How I managed to scorch hills
(ฮาว ไอ แม๊เหนจ ทู ซคอช ฮิลล์)
and climb the walls
(แอนด์ ไคลบ์ เดอะ วอลล์)
Pound pavement
(เพานด เพฝเมนท)
aimless in the cold existence
(เอมเล็ซ ซิน เดอะ โคลด์ เอ็กสีซเท็นซ)
Even thought thangs are changing
(อี๊เฝ่น ธอท เตง แซร์ เช้งจิ้นส)
I’m going the distance
(แอม โกอิ้ง เดอะ ดิ๊สแท่นซํ)
Overcoming the doubt that had controlled for so long
(โอฝเว่อร์คัมมิง เดอะ เดาท แดท แฮ็ด คอนโทรด ฟอร์ โซ ลอง)
And put it all behind me
(แอนด์ พุท ดิธ ดอร์ บีฮายน์ มี)
’cause life still goes on
(ค๊อส ไล๊ฟ สทิลล โกซ ออน)
Now I’m much stronger and know where I stand
(นาว แอม มัช สตองเกอร์ แอนด์ โนว์ แวร์ ไอ สแทนด์)
While lost souls search over and over again
(ไวล์ ล็อซท โซล เซิร์ช โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร อะเกน)

[Mike:]
([ ไมค : ])
These days are dark and the nights are cold
(ฑิส เดย์ แซร์ ด๊าร์ค แอนด์ เดอะ ไน๊ท แซร์ โคลด์)
People acting like they lost their soul
(พี๊เพิ่ล แอคทิง ไล๊ค เด ล็อซท แดร์ โซล)
And everybody’s trying not to cry
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ทไรอิง น็อท ทู คราย)
trying to get by
(ทไรอิง ทู เก็ท บาย)
And trying not to feel out of control
(แอนด์ ทไรอิง น็อท ทู ฟีล เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล)
And if you look hard enough
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ลุ๊ค ฮาร์ด อีน๊าฟ)
Sometimes you’ll find a place that might just remind you of home
(ซัมไทม์ โยว ไฟนด์ อะ เพลส แดท ไมท จั๊สท รีไมนด์ ยู อ็อฝ โฮม)
But if it doesn’t feel like home
(บั๊ท อิ๊ฟ อิท ดัสอินท ฟีล ไล๊ค โฮม)
You can do what I do
(ยู แคน ดู ว๊อท ไอ ดู)
Just pretend you don’t feel so alone
(จั๊สท พรีเท็นด์ ยู ด้อนท์ ฟีล โซ อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feel Like Home คำอ่านไทย Fort Minor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น