เนื้อเพลง Rock Steady คำอ่านไทย Sting

Saw an ad in the newspaper that caught my eye
( ซอว์ แอน แอ็ด อิน เดอะ นิว แดท คอท มาย อาย)
I said to my baby this sounds like a ticket for you and I
(ไอ เซ็ด ทู มาย เบ๊บี้ ดิส ซาวน์ด ไล๊ค เก ทิ๊คเค๊ท ฟอร์ ยู แอนด์ ดาย)
It said volunteers wanted for a very special trip
(อิท เซ็ด ฝอลันเทีย ว้อนท ฟอร์ รา เฝ๊รี่ สเพ๊เชี่ยล ทริ๊พ)
To commune with Mother Nature on a big wooden ship
(ทู ค๊อมมูน วิธ ม๊าเธ่อร์ เน๊เจ้อร์ ออน อะ บิ๊ก วูเดน ชิพ)
We took a taxi to the river in case any places were free
(วี ทุค กา แท๊กซี่ ทู เดอะ ริ๊เฝ่อร์ อิน เค๊ส เอ๊นี่ เพลส เวอ ฟรี)
There was an old guy with a beard
(แดร์ วอส แอน โอลด์ กาย วิธ อะ เบียร์ด)
And every kind of creature as far as the eye could see
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไคนด์ อ็อฝ ครีเชอะ แอส ฟาร์ แอส ดิ อาย เคิด ซี)

This old guy was the boss, he said,
(ดิส โอลด์ กาย วอส เดอะ บอส , ฮี เซ็ด ,)
” I won’t tell you no lie
(” ไอ ว็อนท เทลล ยู โน ไล)
But there’s more to this journey that is apparent to the eye ”
(บั๊ท แดร์ โม ทู ดิส เจอนิ แดท อีส แอ็พแพเร็นท ทู ดิ อาย “)
He said he’d heard God’s message on the radio
(ฮี เซ็ด ฮีด เฮิด ก๊อด เม๊สเสจ ออน เดอะ เร๊ดิโอ)
It was going to rain forever and he’d told him to go
(อิท วอส โกอิ้ง ทู เรน ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ ฮีด โทลด ฮิม ทู โก)
” I’ll protect you all don’t worry I’ll be a father to you all
(” อิลล โพรเท๊คท ยู ออล ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อิลล บี อะ ฟ๊าเท่อร ทู ยู ออล)
I’ll save two of every animal, no matter how small
(อิลล เซฝ ทู อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ แอ๊นิมอล , โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว สมอลล์)
But I’ll need some assistants to look after the zoo
(บั๊ท อิลล นี๊ด ซัม แอ็ซซีซแท็นท ทู ลุ๊ค แอ๊ฟเท่อร เดอะ ซู)
I can’t see nobody better so you’ll just have to do ”
(ไอ แค็นท ซี โนบอดี้ เบ๊ทเท่อร์ โซ โยว จั๊สท แฮ็ฝ ทู ดู “)
I said, ” Just tell me something before it’s too late and we’re gone
(ไอ เซ็ด , ” จั๊สท เทลล มี ซัมติง บีฟอร์ อิทซ ทู เหลท แอนด์ เวีย กอน)
I mean just how safe is this boat we’ll be on? ”
(ไอ มีน จั๊สท ฮาว เซฟ อีส ดิส โบ๊ท เวลล บี ออน “)

” It’s Rock steady Rock steady
(” อิทซ ร๊อค สเท๊ดี้ ร๊อค สเท๊ดี้)
Rock steady Rock steady
(ร๊อค สเท๊ดี้ ร๊อค สเท๊ดี้)
Rock steady Rock steady
(ร๊อค สเท๊ดี้ ร๊อค สเท๊ดี้)
Rock steady Rock steady ”
(ร๊อค สเท๊ดี้ ร๊อค สเท๊ดี้ “)

It rained for forty days and forty long nights
(อิท เรน ฟอร์ ฟอทิ เดย์ แซน ฟอทิ ลอง ไน๊ท)
I’d never seen rain like it and it looked like our old friend
(อาย เน๊เฝ่อร์ ซีน เรน ไล๊ค อิท แอนด์ ดิท ลุ๊ค ไล๊ค เอ๊า โอลด์ เฟรน)
Was being proved right
(วอส บีอิง พรู๊ฝ ไร๊ท)
We had no time to worry though there was just to much to do
(วี แฮ็ด โน ไทม์ ทู ว๊อร์รี่ โธ แดร์ วอส จั๊สท ทู มัช ทู ดู)
Between the signified monkey and the kangaroo
(บีทะวีน เดอะ ซีกนิไฟ มั๊งคี่ แอนด์ เดอะ แคงกะรู)
We had to wash all the animals we had to feed them too
(วี แฮ็ด ทู ว๊อช ออล ดิ แอ๊นิมอล วี แฮ็ด ทู ฟี เด็ม ทู)
We were merely human slaves in a big floating zoo
(วี เวอ เมียลิ ฮิ๊วแมน สเล๊ฝ ซิน อะ บิ๊ก ฟโลทอิง ซู)
She said, ” Hey Baby I don’t mean to be flip
(ชี เซ็ด , ” เฮ เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ มีน ทู บี ฟลิพ)
But it seems this old man is on some power trip ”
(บั๊ท ดิธ ซีม ดิส โอลด์ แมน อีส ออน ซัม พ๊าวเว่อร์ ทริ๊พ “)
I said, ” No, no sugar you must be wrong
(ไอ เซ็ด , ” โน , โน ชู๊ก้าร ยู มัสท์ บี รอง)
I mean look at the size of this boat we’re on.
(ไอ มีน ลุ๊ค แกท เดอะ ไซ๊ซ อ็อฝ ดิส โบ๊ท เวีย ออน)
We’re as safe as houses, as safe as mother’s milk
(เวีย แอส เซฟ แอส เฮ้าส , แอส เซฟ แอส ม๊าเธ่อร์ มิลค์)
He’s as cool as November and as smooth as China silk
(อีส แอส คูล แอส โนะเฝมเบอะ แอนด์ แอส สมู๊ธ แอส ไชนะ ซิ้ลค)
He’s God’s best friend, he’s got a seat on the board
(อีส ก๊อด เบ๊สท์ เฟรน , อีส ก็อท ดา ซีท ออน เดอะ บอร์ด)
And life may be tough but we’re sailing with the Lord. ”
(แอนด์ ไล๊ฟ เมย์ บี ทั๊ฟ บั๊ท เวีย เซลลิง วิธ เดอะ หลอร์ด “)

Rock steady Rock steady
(ร๊อค สเท๊ดี้ ร๊อค สเท๊ดี้)
Rock steady Rock steady
(ร๊อค สเท๊ดี้ ร๊อค สเท๊ดี้)
Rock steady Rock steady
(ร๊อค สเท๊ดี้ ร๊อค สเท๊ดี้)
Rock steady Rock steady
(ร๊อค สเท๊ดี้ ร๊อค สเท๊ดี้)

Woke up this morning and something had changed
(โวค อั๊พ ดิส ม๊อร์นิ่ง แอนด์ ซัมติง แฮ็ด เช้งจํ)
Like a room in my house had just been rearranged
(ไล๊ค เก รูม อิน มาย เฮ้าส แฮ็ด จั๊สท บีน รีโอเรง)
She said, ” It’s stopped raining and I know the guy’s kind
(ชี เซ็ด , ” อิทซ สต๊อปพฺ เรนนิง แอนด์ ดาย โนว์ เดอะ กาย ไคนด์)
But if we stay here much longer I’m gonna lose my mind. ”
(บั๊ท อิ๊ฟ วี สเทย์ เฮียร มัช ลองเงอ แอม กอนนะ ลู้ส มาย ไมนด์ “)
So we said we had a mission for his favourite dove
(โซ วี เซ็ด วี แฮ็ด อะ มิ๊ชชั่น ฟอร์ ฮิส เฟเฝอะริท ดัฝ)
To see if there was any mercy from this great God above
(ทู ซี อิ๊ฟ แดร์ วอส เอ๊นี่ เม๊อร์ซี่ ฟรอม ดิส เกรท ก๊อด อะโบ๊ฝ)
So to find dry land, away the white bird flew
(โซ ทู ไฟนด์ ดราย แลนด์ , อะเวย์ เดอะ ไว๊ท เบิร์ด ฟลู)
We didn’t need no country just a rock would do
(วี ดิ๊นอิน นี๊ด โน คั๊นทรี่ จั๊สท ดา ร๊อค เวิด ดู)
When the dove came back to us, he threw down a twig
(เว็น เดอะ ดัฝ เคม แบ็ค ทู อัซ , ฮี ธรู เดาน อะ ทวิก)
It was manna from heaven and meant we could blow this gig
(อิท วอส แมนนะ ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เม็นท วี เคิด โบลว์ ดิส กิก)
” But the rock’s too small, ” he said, ” can’t you see? ”
(” บั๊ท เดอะ ร๊อค ทู สมอลล์ , ” ฮี เซ็ด , ” แค็นท ยู ซี “)
I said, ” It’s just perfect for her, it’s perfect for me. ”
(ไอ เซ็ด , ” อิทซ จั๊สท เพ๊อร์เฟ็คท ฟอร์ เฮอ , อิทซ เพ๊อร์เฟ็คท ฟอร์ มี “)

Rock steady Rock steady
(ร๊อค สเท๊ดี้ ร๊อค สเท๊ดี้)
Rock steady Rock steady
(ร๊อค สเท๊ดี้ ร๊อค สเท๊ดี้)
Rock steady Rock steady
(ร๊อค สเท๊ดี้ ร๊อค สเท๊ดี้)
Rock steady Rock steady
(ร๊อค สเท๊ดี้ ร๊อค สเท๊ดี้)
Rock steady Rock steady
(ร๊อค สเท๊ดี้ ร๊อค สเท๊ดี้)
Rock steady Rock steady
(ร๊อค สเท๊ดี้ ร๊อค สเท๊ดี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock Steady คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น