เนื้อเพลง So Excited คำอ่านไทย Janet Jackson feat Khia

Breathe
( บรีฑ)

You get me so
(ยู เก็ท มี โซ)
Get me so excited
(เก็ท มี โซ เอ็กไซ๊ทํ)

[Janet Jackson]
([ แจนเนท แจคสัน ])
I’m hot, come on, so get it ready
(แอม ฮอท , คัมมอน , โซ เก็ท ดิธ เร๊ดี้)
And I’ll open my spot for you
(แอนด์ อิลล โอ๊เพ่น มาย สพอท ฟอร์ ยู)
Anytime you want me to
(เอนี่ไทม์ ยู ว้อนท มี ทู)
So you can
(โซ ยู แคน)

[Khia]
([ Khia ])
Act bad
(แอ๊คท แบ้ด)
Don’t hurt me
(ด้อนท์ เฮิร์ท มี)
Look sexy
(ลุ๊ค เซคซิ)
Talk dirty
(ท๊อล์ค เดอทิ)

[Janet Jackson]
([ แจนเนท แจคสัน ])
And i’ll open my spot for you
(แอนด์ อิลล โอ๊เพ่น มาย สพอท ฟอร์ ยู)
Anytime you want me to
(เอนี่ไทม์ ยู ว้อนท มี ทู)
Get me so excited
(เก็ท มี โซ เอ็กไซ๊ทํ)

For some reason it might be the money that really turns you on
(ฟอร์ ซัม รี๊ซั่น หนิด ไมท บี เดอะ มั๊นนี่ แดท ริแอ็ลลิ เทิร์น ยู ออน)
But for me it’s an attitude that keeps me tight on the floor
(บั๊ท ฟอร์ มี อิทซ แอน แอ๊ททิจูด แดท คี๊พ มี ไท๊ท ออน เดอะ ฟลอร์)
And no words are suitable to describe your swagger babe
(แอนด์ โน เวิร์ด แซร์ suitable ทู เดสไครบํ ยุร ซแวกเกอะ เบ้บ)
And my body is in overdrive when I have you inside of me
(แอนด์ มาย บ๊อดี้ อีส ซิน โอเฝิดไรฝ เว็น นาย แฮ็ฝ ยู อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)

Do you like it when I do it
(ดู ยู ไล๊ค อิท เว็น นาย ดู อิท)
I go head to toe
(ไอ โก เฮด ทู โท)
And whenever you pursue it
(แอนด์ ฮเว็นเอฝเออะ ยู เพอร์ซู อิท)
You’ll never hear the word no
(โยว เน๊เฝ่อร์ เฮียร เดอะ เวิร์ด โน)
So forget about them other girls baby
(โซ ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เด็ม อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล เบ๊บี้)
Cause now you’re rollin with a woman baby
(ค๊อส นาว ยัวร์ โรลลิน วิธ อะ วู๊แม่น เบ๊บี้)
I’ma keep your body thumpin baby
(แอมอา คี๊พ ยุร บ๊อดี้ ทรัมพิน เบ๊บี้)
It’s the least I can do
(อิทซ เดอะ ลีซท ไอ แคน ดู)
Cause you get me so excited
(ค๊อส ยู เก็ท มี โซ เอ็กไซ๊ทํ)

[Janet Jackson]
([ แจนเนท แจคสัน ])
I’m hot, come on, so get it ready
(แอม ฮอท , คัมมอน , โซ เก็ท ดิธ เร๊ดี้)
And I’ll open my spot for you
(แอนด์ อิลล โอ๊เพ่น มาย สพอท ฟอร์ ยู)
Anytime you want me to
(เอนี่ไทม์ ยู ว้อนท มี ทู)
So you can
(โซ ยู แคน)

[Khia]
([ Khia ])
Act bad
(แอ๊คท แบ้ด)
Don’t hurt me
(ด้อนท์ เฮิร์ท มี)
Look sexy
(ลุ๊ค เซคซิ)
Talk dirty
(ท๊อล์ค เดอทิ)

[Janet Jackson]
([ แจนเนท แจคสัน ])
And i’ll open my spot for you
(แอนด์ อิลล โอ๊เพ่น มาย สพอท ฟอร์ ยู)
Anytime you want me to
(เอนี่ไทม์ ยู ว้อนท มี ทู)
Get me so excited
(เก็ท มี โซ เอ็กไซ๊ทํ)

So amused by mind control that I wanna get two steps up
(โซ อะมิ๊วส บาย ไมนด์ คอนโทรล แดท ไอ วอนนา เก็ท ทู สเท็พ อั๊พ)
As for me I’m a let you know that my body’s smoking hot
(แอส ฟอร์ มี แอม มา เล็ท ยู โนว์ แดท มาย บ๊อดี้ สโมคกิ้ง ฮอท)
Throw me up against whatever’s close and get to bossin me around
(โธรว์ มี อั๊พ อะเก๊นสท ฮว็อทเอฝเออะ โคลส แอนด์ เก็ท ทู bossin มี อะราวนฺดฺ)
And everytime I give you the assist you know how to slam it down
(แอนด์ เอ๊รี่ไทม์ ไอ กี๊ฝ ยู ดิ แอสซิ๊สท ยู โนว์ ฮาว ทู ซแล็ม อิท เดาน)

Do you like it when I do it
(ดู ยู ไล๊ค อิท เว็น นาย ดู อิท)
I go head to toe
(ไอ โก เฮด ทู โท)
And whenever you pursue it
(แอนด์ ฮเว็นเอฝเออะ ยู เพอร์ซู อิท)
You’ll never hear the word no
(โยว เน๊เฝ่อร์ เฮียร เดอะ เวิร์ด โน)
So forget about them other girls baby
(โซ ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เด็ม อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล เบ๊บี้)
Cause now you’re rollin with a woman baby
(ค๊อส นาว ยัวร์ โรลลิน วิธ อะ วู๊แม่น เบ๊บี้)
I’ma keep your body thumpin baby
(แอมอา คี๊พ ยุร บ๊อดี้ ทรัมพิน เบ๊บี้)
It’s the least I can do
(อิทซ เดอะ ลีซท ไอ แคน ดู)
Cause you get me so excited
(ค๊อส ยู เก็ท มี โซ เอ็กไซ๊ทํ)

[Janet Jackson]
([ แจนเนท แจคสัน ])
I’m hot, come on, so get it ready
(แอม ฮอท , คัมมอน , โซ เก็ท ดิธ เร๊ดี้)
And I’ll open my spot for you
(แอนด์ อิลล โอ๊เพ่น มาย สพอท ฟอร์ ยู)
Anytime you want me to
(เอนี่ไทม์ ยู ว้อนท มี ทู)
So you can
(โซ ยู แคน)

[Khia]
([ Khia ])
Act bad
(แอ๊คท แบ้ด)
Don’t hurt me
(ด้อนท์ เฮิร์ท มี)
Look sexy
(ลุ๊ค เซคซิ)
Talk dirty
(ท๊อล์ค เดอทิ)

[Janet Jackson]
([ แจนเนท แจคสัน ])
And i’ll open my spot for you
(แอนด์ อิลล โอ๊เพ่น มาย สพอท ฟอร์ ยู)
Anytime you want me to
(เอนี่ไทม์ ยู ว้อนท มี ทู)
Get me so excited
(เก็ท มี โซ เอ็กไซ๊ทํ)

[Khia]
([ Khia ])
Is ya is ya is ya hungry,
(อีส ยา อีส ยา อีส ยา ฮั๊งกรี้ ,)
I gotcha
(ไอ ก๊อดชา)
I gotcha
(ไอ ก๊อดชา)
I gotcha licking on my
(ไอ ก๊อดชา ลิกคิง ออน มาย)
Licking on my
(ลิกคิง ออน มาย)
Licking on my body body like it’s something to eat
(ลิกคิง ออน มาย บ๊อดี้ บ๊อดี้ ไล๊ค อิทซ ซัมติง ทู อี๊ท)
So you can
(โซ ยู แคน)
Act bad
(แอ๊คท แบ้ด)
Don’t hurt me
(ด้อนท์ เฮิร์ท มี)
Look sexy
(ลุ๊ค เซคซิ)

[Janet Jackson]
([ แจนเนท แจคสัน ])
You Get me so excited
(ยู เก็ท มี โซ เอ็กไซ๊ทํ)

[Janet Jackson]
([ แจนเนท แจคสัน ])
I’m hot, come on, so get it ready
(แอม ฮอท , คัมมอน , โซ เก็ท ดิธ เร๊ดี้)
And I’ll open my spot for you
(แอนด์ อิลล โอ๊เพ่น มาย สพอท ฟอร์ ยู)
Anytime you want me to
(เอนี่ไทม์ ยู ว้อนท มี ทู)
So you can
(โซ ยู แคน)

[Khia]
([ Khia ])
Act bad
(แอ๊คท แบ้ด)
Don’t hurt me
(ด้อนท์ เฮิร์ท มี)
Look sexy
(ลุ๊ค เซคซิ)
Talk dirty
(ท๊อล์ค เดอทิ)

[Janet Jackson]
([ แจนเนท แจคสัน ])
And i’ll open my spot for you
(แอนด์ อิลล โอ๊เพ่น มาย สพอท ฟอร์ ยู)
Anytime you want me to
(เอนี่ไทม์ ยู ว้อนท มี ทู)
Get me so excited
(เก็ท มี โซ เอ็กไซ๊ทํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Excited คำอ่านไทย Janet Jackson feat Khia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น