เนื้อเพลง Marley Purt Drive คำอ่านไทย Bee Gees

1969
-1969

Sunday morning, woke up yawning; filled the pool for a swim.
(ซันดิ ม๊อร์นิ่ง , โวค อั๊พ ยอนิง ; ฟิลล เดอะ พูล ฟอร์ รา สวิม)
Pulled down the head and looked in the glass just to see if I was in.
(พูลล เดาน เดอะ เฮด แอนด์ ลุ๊ค อิน เดอะ กล๊าสส จั๊สท ทู ซี อิ๊ฟ ฟาย วอส ซิน)
Went up the stairs and kissed my women to make her come alive.
(เว็นท อั๊พ เดอะ สแทร์ แซน คิสส มาย วีมเอิน ทู เม้ค เฮอ คัม อะไล๊ฝ)
‘Cause with fifteen kids and a fam’ly on the skids,
(ค๊อส วิธ ฟีฟทีน คิด แซน อะ famly ออน เดอะ ซคิด ,)
I got to go for a Sunday drive.
(ไอ ก็อท ทู โก ฟอร์ รา ซันดิ ไดร๊ฝ)
Fifteen kids and a fam’ly on the skids ,
(ฟีฟทีน คิด แซน อะ famly ออน เดอะ ซคิด ,)
I got to go for a Sunday drive.
(ไอ ก็อท ทู โก ฟอร์ รา ซันดิ ไดร๊ฝ)

That’s how they are, so I grabbed out the car;convertible fifty-nine.
(แด้ท ฮาว เด อาร์ , โซ ไอ แกรบเบด เอ๊าท เดอะ คารํ ; คอนเวิสเดเบิล ฟีฟทิ ไนน)
Headed for the freeway; tried to find the Pasadena sign.
(เฮด ฟอร์ เดอะ ฟรีเวย์ ; ทไร ทู ไฟนด์ เดอะ Pasadena ซายน)
Ten miles and three quarters more I wasn’t feeling any more alive.
(เท็น ไมล แซน ทรี คว๊อร์เท่อร โม ไอ วอสซึ้น ฟีลอิง เอ๊นี่ โม อะไล๊ฝ)
‘Cause with fifteen kids and a fam’ly on the skids,
(ค๊อส วิธ ฟีฟทีน คิด แซน อะ famly ออน เดอะ ซคิด ,)
I got to go for a Sunday drive.
(ไอ ก็อท ทู โก ฟอร์ รา ซันดิ ไดร๊ฝ)
Fifteen kids and a fam’ly on the skids,
(ฟีฟทีน คิด แซน อะ famly ออน เดอะ ซคิด ,)
I got to go for a Sunday drive.
(ไอ ก็อท ทู โก ฟอร์ รา ซันดิ ไดร๊ฝ)

I used to be a minstrel free with a whole lot of bread in my bag.
(ไอ ยู๊ส ทู บี อะ มีนซทเร็ล ฟรี วิธ อะ โฮล ล็อท อ็อฝ เบร้ด อิน มาย แบ๊ก)
I used to feel that my life was real, but the good Lord threw me a snag.
(ไอ ยู๊ส ทู ฟีล แดท มาย ไล๊ฟ วอส เรียล , บั๊ท เดอะ กู๊ด หลอร์ด ธรู มี อะ ซแน็ก)
Now I’m gonna be the same as me ,no matter how I try.
(นาว แอม กอนนะ บี เดอะ เซม แอส มี , โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ไอ ธราย)
‘Cause with fifteen kids and a fam’ly on the skids,
(ค๊อส วิธ ฟีฟทีน คิด แซน อะ famly ออน เดอะ ซคิด ,)
I got to go for a Sunday drive.
(ไอ ก็อท ทู โก ฟอร์ รา ซันดิ ไดร๊ฝ)
Fifteen kids and a fam’ly on the skids,
(ฟีฟทีน คิด แซน อะ famly ออน เดอะ ซคิด ,)
I got to go for a Sunday drive.
(ไอ ก็อท ทู โก ฟอร์ รา ซันดิ ไดร๊ฝ)

Turned ’round the car and headed for home; I guess I realized my fate.
(เทิร์น ราวนด เดอะ คารํ แอนด์ เฮด ฟอร์ โฮม ; ไอ เกสส ซาย รีแอะไลส มาย เฟ้ท)
Ten miles and three quarters more I pulled up outside the gate.
(เท็น ไมล แซน ทรี คว๊อร์เท่อร โม ไอ พูลล อั๊พ เอ๊าทไซ้ด เดอะ เกท)
Twenty more kids were stood inside and that made thirty-five.
(ทเว้นที่ โม คิด เวอ ซทูด อิ๊นไซด์ แอนด์ แดท เมด เธอทิ ไฟฝ)
‘Cause with an orphanage full of thirty-five kids,
(ค๊อส วิธ แอน ออแฟะนิจ ฟูล อ็อฝ เธอทิ ไฟฝ คิด ,)
I got to go for a Sunday drive.
(ไอ ก็อท ทู โก ฟอร์ รา ซันดิ ไดร๊ฝ)
An orphanage full of thirty-five kids ,
(แอน ออแฟะนิจ ฟูล อ็อฝ เธอทิ ไฟฝ คิด ,)
I got to go for a Sunday drive.
(ไอ ก็อท ทู โก ฟอร์ รา ซันดิ ไดร๊ฝ)

Sunday morning woke up yawning; filled the pool for a swim.
(ซันดิ ม๊อร์นิ่ง โวค อั๊พ ยอนิง ; ฟิลล เดอะ พูล ฟอร์ รา สวิม)
Pulled down the glass and looked in the mirror just to see if I was in .
(พูลล เดาน เดอะ กล๊าสส แซน ลุ๊ค อิน เดอะ มิเร่อร์ จั๊สท ทู ซี อิ๊ฟ ฟาย วอส ซิน)
Went up the stairs and kissed my women to make her come alive.
(เว็นท อั๊พ เดอะ สแทร์ แซน คิสส มาย วีมเอิน ทู เม้ค เฮอ คัม อะไล๊ฝ)
‘Cause with an orphanage full of thirty-five kids ,
(ค๊อส วิธ แอน ออแฟะนิจ ฟูล อ็อฝ เธอทิ ไฟฝ คิด ,)
I got to go for a Sunday drive.
(ไอ ก็อท ทู โก ฟอร์ รา ซันดิ ไดร๊ฝ)
And orphanage full of thirty-five kids,
(แอนด์ ออแฟะนิจ ฟูล อ็อฝ เธอทิ ไฟฝ คิด ,)
I got to go for a Sunday drive.
(ไอ ก็อท ทู โก ฟอร์ รา ซันดิ ไดร๊ฝ)

Andr้ Velloso – Rio de Janeiro, Brazil
(Andr้ เวลโลโซ Rio ดี เจอนิวโรว , เบรซฺโอว)
[email protected][email protected]
([email protected]โดเมน com br [email protected]ยาฮู com)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Marley Purt Drive คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น