เนื้อเพลง Milkcow Blues Boogie คำอ่านไทย Elvis Presley

Well, I woke up this morning,
( เวลล , ไอ โวค อั๊พ ดิส ม๊อร์นิ่ง ,)
And I looked out the door.
(แอนด์ ดาย ลุ๊ค เอ๊าท เดอะ ดอร์)
I can tell that old milk cow
(ไอ แคน เทลล แดท โอลด์ มิลค์ คาว)
By the way she lowed.
(บาย เดอะ เวย์ ชี โลว)

Hold it fellows, that don’t move me.
(โฮลด์ ดิท เฟ๊ลโล่ว , แดท ด้อนท์ มู๊ฝ มี)
Let’s get real, real gone for a change.
(เล็ท เก็ท เรียล , เรียล กอน ฟอร์ รา เช้งจํ)

Well, I woke up this morning
(เวลล , ไอ โวค อั๊พ ดิส ม๊อร์นิ่ง)
And I looked out the door
(แอนด์ ดาย ลุ๊ค เอ๊าท เดอะ ดอร์)
I can tell that that old milk cow
(ไอ แคน เทลล แดท แด้ท โอลด์ มิลค์ คาว)
I can tell the way she lowed.
(ไอ แคน เทลล เดอะ เวย์ ชี โลว)

Well, if you’ve seen my milk cow,
(เวลล , อิ๊ฟ ยู๊ฟ ซีน มาย มิลค์ คาว ,)
Please ride her on home.
(พลีซ ไรด์ เฮอ ออน โฮม)
I ain’t had no milk or b*tter
(ไอ เอน แฮ็ด โน มิลค์ ออ บี *tter)
Since that cow’s been gone.
(ซิ๊นซ แดท คาว บีน กอน)

Well, I tried to treat you right,
(เวลล , ไอ ทไร ทู ทรี๊ท ยู ไร๊ท ,)
Day by day.
(เดย์ บาย เดย์)
Get out your little prayer book
(เก็ท เอ๊าท ยุร ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ บุ๊ค)
Get down on your knees and pray.
(เก็ท เดาน ออน ยุร นี แซน เพรย์)
For you’re gonna need,
(ฟอร์ ยัวร์ กอนนะ นี๊ด ,)
You’re gonna need your loving daddy’s help someday.
(ยัวร์ กอนนะ นี๊ด ยุร ลัฝอิง แดดดิ เฮ้ลพ ซัมเดย์)
Well, then you’re gonna be sorry
(เวลล , เด็น ยัวร์ กอนนะ บี ซ๊อรี่)
For treating me this way.
(ฟอร์ ทีทดิง มี ดิส เวย์)

Well, believe me, don’t that sun look good going down?
(เวลล , บีลี๊ฝ มี , ด้อนท์ แดท ซัน ลุ๊ค กู๊ด โกอิ้ง เดาน)
Well, believe me, don’t that sun look good going down?
(เวลล , บีลี๊ฝ มี , ด้อนท์ แดท ซัน ลุ๊ค กู๊ด โกอิ้ง เดาน)
Well, don’t that old moon look lonesome
(เวลล , ด้อนท์ แดท โอลด์ มูน ลุ๊ค โลนซัม)
When your baby’s not around.
(เว็น ยุร เบ๊บี้ น็อท อะราวนฺดฺ)

Well, I tried everything to get along with you.
(เวลล , ไอ ทไร เอ๊วี่ติง ทู เก็ท อะลอง วิธ ยู)
I’m gonna tell you what I’m going do.
(แอม กอนนะ เทลล ยู ว๊อท แอม โกอิ้ง ดู)
I’m gonna quit my crying, I’m gonna leave you alone.
(แอม กอนนะ ควิท มาย คไรอิง , แอม กอนนะ ลี๊ฝ ยู อะโลน)
If you don’t believe I’m leaving, you can count the days I’m
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ แอม ลีฝอิงส , ยู แคน เค้าทํ เดอะ เดย์ แอม)
gone.
(กอน)
I’m gonna leave.
(แอม กอนนะ ลี๊ฝ)
You’re gonna need your loving daddy’s help someday.
(ยัวร์ กอนนะ นี๊ด ยุร ลัฝอิง แดดดิ เฮ้ลพ ซัมเดย์)
Well, you’re gonna be sorry
(เวลล , ยัวร์ กอนนะ บี ซ๊อรี่)
You treated me this way.
(ยู ทรี๊ท มี ดิส เวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Milkcow Blues Boogie คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น