เนื้อเพลง Eight Easy Steps คำอ่านไทย Alanis Morissette

how to stay paralyzed by fear of abandonment
( ฮาว ทู สเทย์ แพระไลส บาย เฟียร์ อ็อฝ อะแบนดันเม็นท)
how to defer to men in solvable predicaments
(ฮาว ทู ดิเฟอ ทู เม็น อิน solvable พริดีคอะเม็นท)
how to control someone to be a carbon copy of you
(ฮาว ทู คอนโทรล ซัมวัน ทู บี อะ ค๊าร์บ้อน ค๊อพพี่ อ็อฝ ยู)
how to have that not work and have them run away from you
(ฮาว ทู แฮ็ฝ แดท น็อท เวิ๊ร์ค แอนด์ แฮ็ฝ เด็ม รัน อะเวย์ ฟรอม ยู)

how to keep people at arms length and never get to close
(ฮาว ทู คี๊พ พี๊เพิ่ล แอ็ท อาร์ม เล้นธ แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เก็ท ทู โคลส)
how to mistrust the ones who supposedly love the most
(ฮาว ทู มิซทรัซท ดิ วัน ฮู ซัพโพสอิดลิ ลัฝ เดอะ โมซท)
how to pretend you’re fine and don’t need help from anyone
(ฮาว ทู พรีเท็นด์ ยัวร์ ไฟน แอนด์ ด้อนท์ นี๊ด เฮ้ลพ ฟรอม เอนอิวัน)
how to feel worthless so fast you’re helping
(ฮาว ทู ฟีล เวิธเล็ซ โซ ฟาสท ยัวร์ เฮลพิง)

I’ll teach you all this in 8 easy steps
(อิลล ที๊ช ยู ออล ดิส ซิน 8 อีสอิ สเท็พ)
In the course of a lifetime, I never forgot
(อิน เดอะ คอร์ส อ็อฝ อะ ไลฟ์ไทม์ , ไอ เน๊เฝ่อร์ เฟาะกอท)
I’ll show you how to in 8 easy steps
(อิลล โชว์ ยู ฮาว ทู อิน 8 อีสอิ สเท็พ)
I’ll show you how leaderships were taught by the best
(อิลล โชว์ ยู ฮาว ลีดเออะฌิพ เวอ ทอท บาย เดอะ เบ๊สท์)

how to hate women when you’re supposed to be a feminist
(ฮาว ทู เฮท วีมเอิน เว็น ยัวร์ ซั๊พโพ้ส ทู บี อะ เฟมอินิซท)
how to play all highest when you’re really a hypocrite
(ฮาว ทู เพลย์ ออล ฮายเอส เว็น ยัวร์ ริแอ็ลลิ อะ ฮีพโอะคริท)
how to hate god when you’re a player and a spiritualist
(ฮาว ทู เฮท ก๊อด เว็น ยัวร์ อะ เพย์เยอร์ แอนด์ อะ ซพีริชัวลิซท)
how to sabotage when you’re in tough seas
(ฮาว ทู แซโบะทาฉ เว็น ยัวร์ อิน ทั๊ฟ ซี)

I’ll teach you all this in 8 easy steps
(อิลล ที๊ช ยู ออล ดิส ซิน 8 อีสอิ สเท็พ)
In the course of a lifetime, I never forgot
(อิน เดอะ คอร์ส อ็อฝ อะ ไลฟ์ไทม์ , ไอ เน๊เฝ่อร์ เฟาะกอท)
I’ll show you how to in 8 easy steps
(อิลล โชว์ ยู ฮาว ทู อิน 8 อีสอิ สเท็พ)
I’ll show you how leaderships were taught by the best
(อิลล โชว์ ยู ฮาว ลีดเออะฌิพ เวอ ทอท บาย เดอะ เบ๊สท์)

I’ve been doing research for years
(แอฝ บีน ดูอิง รีเซิร์ช ฟอร์ เยียร์)
I’ve been practicing my ass off
(แอฝ บีน แพคติคซิง มาย อาซ ออฟฟ)
I’ve been waiting my whole life for this moment, I swear to you
(แอฝ บีน เวททิง มาย โฮล ไล๊ฟ ฟอร์ ดิส โม๊เม้นท , ไอ สแวร์ ทู ยู)
Culminating just to be this well versed leader before you
(Culminatings จั๊สท ทู บี ดิส เวลล เฝิซ ลีดเออะ บีฟอร์ ยู)

I’ll teach you all this in 8 easy steps
(อิลล ที๊ช ยู ออล ดิส ซิน 8 อีสอิ สเท็พ)
In the course of a lifetime, I never forgot
(อิน เดอะ คอร์ส อ็อฝ อะ ไลฟ์ไทม์ , ไอ เน๊เฝ่อร์ เฟาะกอท)
I’ll show you how to in 8 easy steps
(อิลล โชว์ ยู ฮาว ทู อิน 8 อีสอิ สเท็พ)
I’ll show you how leaderships were taught by the best
(อิลล โชว์ ยู ฮาว ลีดเออะฌิพ เวอ ทอท บาย เดอะ เบ๊สท์)

how to lie to yourself and thereby to everyone else
(ฮาว ทู ไล ทู ยุรเซลฟ แอนด์ thereby ทู เอ๊วี่วัน เอ๊ลส)
how to keep smiling when you’re thinking of killing yourself
(ฮาว ทู คี๊พ ซไมลอิง เว็น ยัวร์ ติ้งกิง อ็อฝ คีลลิง ยุรเซลฟ)
how to know them all the too well by going with them
(ฮาว ทู โนว์ เด็ม ออล เดอะ ทู เวลล บาย โกอิ้ง วิธ เด็ม)
how to stay stuck in your life hating them
(ฮาว ทู สเทย์ ซทัค อิน ยุร ไล๊ฟ เฮดติง เด็ม)

I’ll teach you all this in 8 easy steps
(อิลล ที๊ช ยู ออล ดิส ซิน 8 อีสอิ สเท็พ)
In the course of a lifetime, I never forgot
(อิน เดอะ คอร์ส อ็อฝ อะ ไลฟ์ไทม์ , ไอ เน๊เฝ่อร์ เฟาะกอท)
I’ll show you how to in 8 easy steps
(อิลล โชว์ ยู ฮาว ทู อิน 8 อีสอิ สเท็พ)
I’ll show you how leaderships were taught by the best
(อิลล โชว์ ยู ฮาว ลีดเออะฌิพ เวอ ทอท บาย เดอะ เบ๊สท์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eight Easy Steps คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น