เนื้อเพลง So High คำอ่านไทย Elvis Presley

Well, He’s so high [so high you can’t get over Him]
( เวลล , อีส โซ ไฮฮ [ โซ ไฮฮ ยู แค็นท เก็ท โอ๊เฝ่อร ฮิม ])
So wide [so wide you can’t get around Him]
(โซ ไวด์ [ โซ ไวด์ ยู แค็นท เก็ท อะราวนฺดฺ ฮิม ])
So low [so low you can’t get under him]
(โซ โลว [ โซ โลว ยู แค็นท เก็ท อั๊นเด้อร ฮิม ])
Great God Almighty [you must come in at the door]
(เกรท ก๊อด ออลไมทิ [ ยู มัสท์ คัม อิน แอ็ท เดอะ ดอร์ ])

Oh well, He’s high [so high you can’t get over Him]
(โอ เวลล , อีส ไฮฮ [ โซ ไฮฮ ยู แค็นท เก็ท โอ๊เฝ่อร ฮิม ])
He’s wide [so wide you can’t get around Him]
(อีส ไวด์ [ โซ ไวด์ ยู แค็นท เก็ท อะราวนฺดฺ ฮิม ])
So low [so low you can’t get under him]
(โซ โลว [ โซ โลว ยู แค็นท เก็ท อั๊นเด้อร ฮิม ])
The mighty lamb [you must come in at the door]
(เดอะ ไมทอิ แล็ม [ ยู มัสท์ คัม อิน แอ็ท เดอะ ดอร์ ])

Well I went down in the valley
(เวลล ไอ เว็นท เดาน อิน เดอะ แฝ๊เล่ย์)
You know I did over there ever stay
(ยู โนว์ ไอ ดิด โอ๊เฝ่อร แดร์ เอ๊เฝ่อร์ สเทย์)
My soul got happy in the valley
(มาย โซล ก็อท แฮ๊พพี่ อิน เดอะ แฝ๊เล่ย์)
You know I stayed right there all day
(ยู โนว์ ไอ สเทย์ ไร๊ท แดร์ ออล เดย์)

Well, He’s high [so high you can’t get over Him]
(เวลล , อีส ไฮฮ [ โซ ไฮฮ ยู แค็นท เก็ท โอ๊เฝ่อร ฮิม ])
And he’s wide [so wide you can’t get around Him]
(แอนด์ อีส ไวด์ [ โซ ไวด์ ยู แค็นท เก็ท อะราวนฺดฺ ฮิม ])
I know he’s so low [so low you can’t get under him]
(ไอ โนว์ อีส โซ โลว [ โซ โลว ยู แค็นท เก็ท อั๊นเด้อร ฮิม ])
The mighty lamb [you must come in at the door]
(เดอะ ไมทอิ แล็ม [ ยู มัสท์ คัม อิน แอ็ท เดอะ ดอร์ ])

Well I ain’t been to heaven but I’m, I’m told
(เวลล ไอ เอน บีน ทู เฮ๊ฝเฝ่น บั๊ท แอม , แอม โทลด)
The streets the streets are pearls
(เดอะ สทรีท เดอะ สทรีท แซร์ เพิร์ล)
You know the mighty mighty
(ยู โนว์ เดอะ ไมทอิ ไมทอิ)
Mighty gates are gold
(ไมทอิ เกท แซร์ โกลด์)

And He’s high [so high you can’t get over Him]
(แอนด์ อีส ไฮฮ [ โซ ไฮฮ ยู แค็นท เก็ท โอ๊เฝ่อร ฮิม ])
So wide [so wide you can’t get around Him]
(โซ ไวด์ [ โซ ไวด์ ยู แค็นท เก็ท อะราวนฺดฺ ฮิม ])
He’s so low [so low you can’t get under him]
(อีส โซ โลว [ โซ โลว ยู แค็นท เก็ท อั๊นเด้อร ฮิม ])
The mighty lamb [you must come in at the door]
(เดอะ ไมทอิ แล็ม [ ยู มัสท์ คัม อิน แอ็ท เดอะ ดอร์ ])

Well, He’s high [so high you can’t get over Him]
(เวลล , อีส ไฮฮ [ โซ ไฮฮ ยู แค็นท เก็ท โอ๊เฝ่อร ฮิม ])
And he’s wide [so wide you can’t get around Him]
(แอนด์ อีส ไวด์ [ โซ ไวด์ ยู แค็นท เก็ท อะราวนฺดฺ ฮิม ])
I know he’s so low [so low you can’t get under him]
(ไอ โนว์ อีส โซ โลว [ โซ โลว ยู แค็นท เก็ท อั๊นเด้อร ฮิม ])
The mighty lamb [you must come in at the door]
(เดอะ ไมทอิ แล็ม [ ยู มัสท์ คัม อิน แอ็ท เดอะ ดอร์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So High คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น